Üniversitemiz Seralarında Kışlık Üretim Yapılıyor

Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Melekli Tarımsal Araştırma İstasyonunda bulunan seralarda sezonun 3. ürünü olarak Marul ve Kıvırcık yetiştirilmeye başlandı.

Çalışma ile ilgili olarak bilgi veren Merkez Müdürü Dr. Eren Özden, bölgemiz ekolojisinin açıkta veya örtü altı tarımı için yıl boyu tarımsal üretime uygun olduğunu ve bu amaçla yıl boyunca merkezimiz seralarında üretim yapmayı amaçladıklarını belirtti. Özden konuşmasının devamında, "seralarımızda sürekli üretim sağlamanın öncelikli olarak üreticilerin dikkatini çekmeyi hedefliyoruz. Elde edilen ürünler ile de gerek üniversitemiz personeline gerekse bölge halkına sağlıklı ve mevsiminde ürünler sunmayı gaye edindik. Ayrıca yapılan çalışmanın bir diğer dikkat çekici yanı ise model olarak belirlenen çiftçiler ile fide-ürün takası yoluyla karşılıklı dönüşüm yönteminin belirlenerek kazan-kazan sisteminin hayata geçirilmesi. Böylece çiftçiler ve merkezimiz arasında farklı ürünlerde fide ver ürün al, ürün ver fide al şeklinde üretimde sürekliliği sağlayacak ve çiftçinin giderini düşürüp geliri artırılacak yöntemler geliştirilmesi amaçlanmakta" şeklinde konuştu.

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 08 Ekim, 2020
  • Görüntülenme Sayısı: 306
Yazdır: