Proje

No

Projenin Adı

Projenin Yürütücüsü

Açıklama

 

   1

 

      Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Yöntemiyle Tarımsal Ürünlerden Katma Değerli Hammadde Üretimi

 

Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ

 

Devam ediyor

 

2

 

Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Kapalı Sistemde Kurutulması

 

Prof. Dr. Dureyt VEZİROĞLU

 

Devam ediyor

 

 

3

 

Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae)’ya karşı mikrobiyal ürün geliştirilmesi ve üretimi

 

 

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

 

Devam ediyor

 

 

4

 

Katma Değeri Yüksek Bitkilerde Tohum Çimlenmesini Teşvik Eden ve Abiyotik Strese Dayanıklılığı Arttıran Bir Bitki Büyüme Düzenleyicisinin Doğal Yöntemler ile Üretimi

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kaan HÜRKAN

 

 

Devam ediyor

 

5

 

Leptosirozisli Sığır ve Koyunlarda Yavru Kayıplarını Azaltmaya Yönelik Bitkisel Tabanlı Aşı Üretimi

Dr. Öğr. Üyesi Medine ÇOTAK

 

Devam ediyor

 

6

 

Bitkisel atıkların piroliz yoluyla katma değerli ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırılması

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih NAS

 

Devam ediyor

7

Atık Materyallerden Malç Üretimi

Dr. Öğr. Üyesi

Ramazan GÜRBÜZ

Devam ediyor

 

8

Bitkisel Kaynaklı Ham Maddelerden Fonksiyonel Gıda, Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Üretim

Öğr. Gör. Musa KARADAĞ

 

Devam ediyor

9

Yağlı Tohumlar ve Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi

Öğr. Gör. Musa

KARADAĞ

Devam ediyor

10

Tarımsal Atıklardan Çok Amaçlı Pelet Üretim

Doç. Dr. Emrah KUŞ

Devam ediyor

  11

Koyun Yününün Değerlendirilerek (D – Vitamini, İzolasyon Malzemesi, Lanolin, Tekstil ürünü ve Bitki Gübresi)

Ekonomiye Kazandırılması

 

Öğr. Gör. Musa KARADAĞ

 

Devam ediyor

12

Yemeklik Yağ ve Biyodizel Amaçlı Alternatif Yağ Bitkileri Üretimi

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

Devam ediyor

13

 

Kapalı Bitkisel Üretim Sisteminde Tarımsal Üretim

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT

Devam ediyor

 

14

Yöreye Uygun, Homojen ve Hastalıksız Kayısı Çeşitlerinin Doku Kültürüyle

Üretimi (Mikroçoğaltım) ve Ticarileştirilmes

 

Doç. Dr. Melekşen  AKIN

 

Devam ediyor

 

15

 

Iğdır İlinde Küçükbaş Et ve Süt Hayvancılığına Yeni Irkların Kazandırılarak Katma Değerinin Artırılması

 

Doç. Dr. Ali İhsan ATALAY

 

Devam ediyor

 

16

 

Iğdır Florasındaki Yenilebilir Yabani Bitkilerin Kültüre Alınması ve Ticarileştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Eren ÖZDEN

 

Devam ediyor

 

17

Iğdır İlindeki Sulak Alanlarda Tıbbi Sülük Stoklarının Güçlendirilmesi ve Bölge Halkının Sülük Yetiştiriciliğine Teşvik Edilmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Mine KÖKTÜRK

 

Devam ediyor

18

Tuzluluğa Dayanıklı Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Üretimi

Dr. Öğr. Üyesi Adnan

Aydın

Devam ediyor

19

Örtü Rulo Çim Üretimi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim

HOSAFLIOĞLU

Devam ediyor

20

Hidroponik Yeşil Yem Üretimi

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT

Devam ediyor

 

21

Iğdır İli Tarımsal Ürün Üreticileri İçin Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları

Eğitimleri

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Nur ŞAHİN DEMİREL

 

Devam ediyor

 

22

Iğdır Ovası’nda Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Bilgisayar Destek Sistemi ile Belirlenmesi

 

Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN

 

Devam ediyor

 

23

Tuzlu, Tuzlu-Alkali ve Alkali Toprakların Bazı Tarla Bitkileri Kullanılarak Üretime

Kazandırılması ve İyileştirilmesi

Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN

 

Devam ediyor

24

Tıbbi Mantarların Üretimi, Çiftçilere Eğitimi ve Ticarileştirilmesi

Öğr. Gör. Dr. Mehmet

Zeki KOÇAK

Devam ediyor