Başkan : Şube Müdürü Abdil Güzel

Üye:       Kütüphaneci Ercan ERGİN

Üye:       Kütüphaneci Rabia ERENLER

Üye :      Kütüphaneci Osman BASTAN

üye :       Memur Sebiha MALGAZ