Üniversitemizde Taşınır Mal Süreçleri Eğitimi Gerçekleştirildi

Iğdır Üniversitesi İç Denetçisi Namık Kemal Özeroğlu tarafından, üniversitemiz harcama birimlerinin taşınır mal süreçlerinde görevli olan personellere yönelik 'Taşınır Mal Süreçleri' konulu eğitim düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi 2018 Yılı İç Denetim Programı kapsamında gerçekleştirilen taşınır mal süreçleri denetimi sonrasında İç Denetim Birimi danışmanlığında hazırlanan “Iğdır Üniversitesi Taşınır Mal Yönergesi” Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Iğdır Üniversitesi Taşınır Mal Yönergesinin getirdiği yeni uygulamaların anlatıldığı eğitime, harcama birimlerinin taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri katılım sağlamıştır. Eğitimin sonunda katılımcıların katılım belgeleri görev yaptıkları birimlere gönderilmiştir.

 

 

 

IU News Center

  • Publishing Date: 12 January, 2021
  • Number of Pageviews: 304
Print: