Ali İpek

Ali İpek

Prof. Dr.

Telefon:4632

E-mail:ali.ipek@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Tarih Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Ortaçağ Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Arkeoloji Bölüm Başkanı
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Anabilim Dalı
Doktora
:
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Anabilim Dalı
Diller
:
Arapça, Farsça, İngilizce
İlgi Alanları
:
İslam Tarihi, Selçuklu Tarihi, Azerbaycan Tarihi, Gürcistan Tarihi, Eski Ermeniya Bölgesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.İPEK ALİ, Ortaçagda Önemli Bir Ticaret Merkezi Ani. XV. Türk Tarih Kongresi (Tam metin bildiri) (Yayın No:839987)
2.İPEK ALİ,Trabzon’un Ortaçagda Ticarettik Yeri. Uluslararası Trabzon Sempozyumu (Tam metin bildiri)(Yayın No:840218)
3.İPEK ALİ, Sultan Alp Arslan Dönemi Türk-Gürcü Iliskileri. Akhaltsikhe-Kars Bilim Sempozyumu Bildirisi (Tam metin bildiri)(Yayın No:840323)
4.İPEK ALİ, Islâm Cografyacılarının Gözüyle Artuklu Merkezleri. I. Uluslar arası Artuklu Sempozyumu Bildirileri, 2, 179-192. (Tam metin bildiri)(Yayın No:840142)
5.İPEK ALİ, (2016). Önemli Bir Islami Ilimler Merkezi Tiflis'te Ilmi Hareketlilik. Gürcistan'da Islamiyet'in Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu (Tam metin bildiri)(Yayın No:3146142)
6.İPEK ALİ, CENGIZ ERCAN (2014). Ani'li Kadı Burhaneddin B. Mesud ve Bir Kültür Hazinesi: Enisü'l. I. uluslararası ANi-Kars Sempozyumu, 244-246. (Tam metin bildiri)(Yayın No:3145997)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.İPEK ALİ, Abbasi Devleti Tarihi (2016)., Zafer Medya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 66, Türkçe, (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3145227)
2.İPEK ALİ, İlk Islami Dönemde Gürcistan (2016).,  Zafer Medya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3145156)
3.İPEK ALİ, Ortaçag Müslüman Idarelerde Ermeniler (2015)., Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 168, ISBN:978-975-442-740-0, Türkçe(Arastırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2426769)
4.İPEK ALİ, Azerbaycan Tarihine Giris (2007)., Kitabevi Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 841025)
5.İPEK ALİ, Abbasîler Dönemi Âl-i Beyt Hilafet Iliskileri (762-815) (2002)., IPEK ALI, Ekev Yayınları, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 841112)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.İPEK ALİ, Prof.Dr. Isın Demirkent Anısına, Bölüm adı (Dvin’de Islâm Hâkimiyeti ve Müslüman-Ermeni 1. Münasebetleri) (2010).

2.İPEK ALİ, Dünya Yayınları, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 840603)

3.İPEK ALİ, Türkiye Diyanet Vakfı Islâm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Sâcogulları) (2008).,

4.İPEK ALİ, Türkiye, Diyanet Vakfı Yayınları, Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 840757)

5.İPEK ALİ, Dünden Bugüne Türk-Ermeni Iliskileri, Bölüm adı:(Ermenilere Rum Mezalimi) (2003), Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 840931)

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1. İPEK ALI,CENGIZ ERCAN (2016). Müslümanların Aras Boylarının Fethinde Önemli Bir Karargah Aruc. Kafkas Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 3(6), 19-28., Doi: 10.17050 (Kontrol No:3145498) 
2. İPEK ALİ (2016). II. Hüsrev Perviz ve Herakleios'un Suriye Siyasetleri. Yeni Türkiye(83), 26-34. (Kontrol No: 3145699)
3. İPEK ALİ (2015). Gürcistan'da Islam Kültür ve Medeniyetinin Yayılısı. YENI TÜRKIYE, 8(78), 7-24. (Kontrol No: 2425941)
4. İPEK ALİ (2015). Azerbaycan Üzerinden Anadolu'ya Ilk Türk Akınları. YENI TÜRKIYE, 5(75), 269-273. (Kontrol No: 2425838)
5. İPEK ALİ (2015). Sam'dan Kars'a Fetih Ordusu. Kafkas Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2(4), 41-54. (Kontrol No: 2426146)
6. İPEK ALİ (2011). Kars’ta Ilk Müslüman Türk Hâkimiyeti. Ekev Akademi Dergisi(49), 163-173. (Kontrol No: 829462)
7. İPEK ALİ (2010). Ortaçagda Önemli Bir Ticaret Merkezi Ani. XV. Türk Tarih Kongresi, 3, 699-704. (Kontrol No: 829702)
8. İPEK ALİ (2009). Sultan Alp Arslan’ın Ani Ermenilerine Karsı Tutumu. Ekev Akademi Dergisi(39), 371-380. (Kontrol No: 829875)
9. İPEK ALİ (2007). ’Abbasîler Dönemi Ermeni Isyanları. Istanbul Üniversitesi Edebiyat FakültesiTarih Dergisi(42), 27-41. (Kontrol No: 830166)
10. İPEK ALİ (2005). Azerbaycan'da Hüküm Sürmüs Bir Türk Hanedanı Sâcogulları Ile Ermenilerin Münasebetleri. EKEV Akademi Dergisi(25) (Kontrol No: 830691)
11. İPEK ALİ (2004). Azerbaycan’da Hüküm Sürmüs Bir Türk Hânedânı Sâcogulları-Ermeni Münasebetleri Muhammed el-Afsin Dönemi (889-901). Ekev Akademi Dergisi(21), 364-366. (Kontrol No: 837905)
12. İPEK ALİ (2003). ’Ilk Müslüman Idarelerde Ermeniler. Ata Dergisi(11), 39-44. (Kontrol No: 838042)
13. İPEK ALİ (2002). ’Azerbaycan Üzerinden Anadolu’ya Ilk Türk Akınları. Yeni Türkiye(44), 28-31. (Kontrol No: 838222)
14. İPEK ALİ (2001). Ilk Abbasî Halifelerine Âl-i Beyt Muhalefeti. Ekev Akademi Dergisi(1), 85-94. (Kontrol No: 839595)
15. İPEK ALİ (2000). Ilk Islâmî Dönemde Müslüman-Ermeni Münasebetleri. Türk Dünyası Arastırmaları(1), 221-226. (Kontrol No: 839672)
16. İPEK ALİ (2000). ’Azerbaycan Adı Üzerine. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(1), 221-226. (Kontrol No: 839743)

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

1. İPEK ALİ,NUHOGLU GÜLLER (2015). Eski Harflerle Basılmıs Türkçe Tecvid, Usul-i Fıkıh ve Kıraat Eserleri. Kafkas Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2(4), 147-157.(Ulusal)(Hakemli)(Kitap Kritigi) (Yayın No: 2426276)

2. İPEK ALİ,NUHOGLU GÜLLER (2015). Eski Harflerle Basılmıs Türkçe Tecvid, Usul-i Fıkıh ve Kıraat Eserleri. Kafkas Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2(4), 147-157. (Yayın No:2426276) (Kitap Kritiği)

Yönetilen Doktora Tezleri:

1.KIPICI KEMAL, (2016). Thomas Ardzruni'ye göre, Islâmî dönemde Taron (Mus) bölgesi, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
2.TORUNOGLU FARUK, (2016). Kars ve çevresi manastırları: Bagnayr, Hripsine, Horomos, Khtzkonk ve Kız Kalesi Manastırları, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı

3.YAZICI CÜNEYT, (2016). Menâkıbnâmelere göre Anadolu Selçuklu Devleti, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı

4.KAHRAMAN ABDURRAHMAN, (2015). Selçuklu devlet yapısı içinde güvenlik, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
5.USLU KÜBRA, (2014). Aydınogulları Beyligi'nde güzel sanatlar, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
6.KARAÇAY SAFET, (2013). 11. VE 14. YÜZYILLARDA SIIRT, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ortaçag Tarihi Anabilim Dalı
7.GÜZELDAL MURAT, (2013). Türkiye'de Selçuklu tarihi üzerine yapılan tezler ve degerlendirmeleri: 1990-2012, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
8.BAKIR FATMA ZEHRA, (2011). Kars ve Igdır yöresinse siiligin yayılması, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı 
9.BULUT ERSIN, (2009). Anadolu Selçuklu Devleti zamanında kurulan sosyal müesseselerin devlet yönetimine etkileri, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
10.ALADAG IRFAN, (2009). Ilk Islâmî dönemlerde Maras(ilk fethinden Selçukluların gelisine kadar), Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
11.CENGIZ ERCAN, (2008). Seddadiler Döneminde Anı (1064-1200), Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
12.DURSUN HÜLYA, (2008). Alâeddin Keykubad'ın sosyal devlet anlayısı, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
13.ASLAN HASAN, (2006). Batı Trakya Türk azınlıgında Türkçe basın ve Türkler, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
14.SEN MEHMET TUGTIGIN, (2005). Ermeni isyanlarında bölge-toplum faktörü ve günümüzdeki yansımaları, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

İPEK ALİ, Thomas Ardzruni'ye göre Islâmî Dönemde Taron (Muş)Bölgesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından
destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, 31/12/2015 - 25/05/2016 (ULUSAL)

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Son iki yılda verilen Lisans Dersleri 

1.Müslüman Türk Dev. Tarihi 

2.İslâm Tarihi ve Med. I

3.İslâm Tarihi ve Med. II

4.İslâm Tarihi ve Med. I

5.İslâm Tarihi ve Med. II

6.Büyük Selçuklu Dev.Tar.  

7.Selçuklu Mües. Ve Med 

8.İslâm Tarihi ve Med. III 

9.İslâm Tarihi ve Med. IV

Son iki yılda verilen Yüksek Lisans Dersleri 

1.Türk Kültürü Tarihi 

2.Türk İslâm Dev. Tar. 

3.Türk İslâm Devlet. Tarihi 

4.Kaynak Dili (Arapça) 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
4632
Dahili Tel.
:
4632
Belgegeçer
:
E-posta
:
ali.ipek@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi K:4 Oda No: B 16