Bünyamin YILDIRIM

Bünyamin YILDIRIM

Prof. Dr.

Telefon:-

E-mail:bunyamin.yildirim@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarla Bitkileri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Doktora
:
Selçuk Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Endüstri Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A: SCI Kapsamında olan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

A1.Tunçtürk M. ve B. Yıldırım, “Effect of Seed Rates on Yield and Yield Components of Anise (Pimpinella anisum)”. Indian Journal of Agricultural Sciences, 76(11), 679-81, November (2006).

 

A2. Yıldırım, B., N. Okut, D. Türközü, Ö. Terzioğlu ve M. Tunçtürk. “The Effects of Maxicrop Leaf Fertilizer on the Yield and Quality of Soybean (Glycine max L. Merril)”, African Journal of Biotechnology, Vol. 7(12),  1903–1906, 17 June  (2008).

 

A3. Terzioğlu, Ö. ve B. Yıldırım. “A Comparison of Herbage and Protein Yields of Artificial Rangeland Forage Mixtures”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(7), 805-807 (2008).

 

A4.Yıldırım, B., Ö. Terzioğlu, F. Özgökçe ve D. Türközü,. “Ethnobotanical and Pharmacological Uses of Some Plants in The Districts of Karpuzalan and Adıguzel (Van-Turkey)”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(7), 873-878 (2008).

 

A5. Yıldırım, B., F. Yaşar, T. Özpay, D. Türközü, Ö. Terzioğlu ve A. Tamkoç, “Variations in Response to Salt Stress Among Field Pea Genotypes (Pisum sativum ssp.arvense L.)”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(8), 907-910 (2008).

 

A6. Yıldırım, B., F. Yaşar, Ö. Terzioğlu, A. Tamkoç ve D.Türközü. “Effect of Salinity Stress on Nutrient Composition of Field Pea Genotypes (Pisum sativum. ssp. arvense L.)”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(8), 944-948 (2008).

 

A7. Terzioğlu, Ö., L. Yazıcı ve B. Yıldırım. “Quality Characteristics of Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) and Sorghum×Sudan Grass Hybrids (Sorghum bicolor (L.) Moench×Sorghum sudanense Stapf.) Cultivated as Second Crop after Barley in Erciş -Van Ecological Condition”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(8), 968-971 (2008).

 

A8. Terzioğlu, Ö., L. Yazıcı ve B. Yıldırım. “Yield Characteristics of Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) and Sorghum X Sudan Grass Hybrids (Sorghum bicolor (L.) Moench X Sorghum sudanense Stapf.) Cultivated as Second Crop after Barley in Ercis-Van Ecological Condition”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(8), 981-985 (2008).

 

A9. Yıldırım, B., M. Erman ve D. Türközü. “Effect of Different Sulphur Doses on Yield and Yield Components at Field Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Genotypes” Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(8), 1008-1010 (2008).

 

A10. Togay, N., Y. Togay, B. Yildirim ve Y. Dogan. “Relationships Between Yield and Some Yield Components in Pea (Pisum sativum ssp arvense L.) Genotypes by Using Correlation and Path Analysis”, African Journal of Biotechnology Vol. 7(23), 4285-4287, 3 December, (2008).

 

A11. Erman, M., B. Yildirim, N. Togay ve  F. Cig, “Effect of Phosphorus Application and Rhizobium Inoculation on the Yield, Nodulation and Nutrient Uptake in Field Pea (Pisum sativum ssp. arvense L)”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(2), 301-304 (2009).

 

A12. Tuncturk, M., R. Tuncturk, B. Yıldırım ve V. Çiftçi. Effect of salinity stress on plant fresh weight and nutrient composition of some Canola (Brassica napus L.) cultivars African Journal of Biotechnology Vol. 10(10), 1827-1832, 7 March, (2011).

 

A13. Tuncturk, M., R. Tuncturk, B. Yıldırım, “The Effects of Varying Phosphorus Doses on Yield and Some Yield Components of Black Cumin (Nigella sativa L.) ”, Advances in Environmental Biology, 5(2): 371-374, (2011).

 

A14. Tunçtürk,M., R. Tunçtürk, B. Yildirim, V. Çiftçi, “Changes of micronutrients, dry weight and plant  development in canola (Brassica napus L.) cultivars under salt stres” African Journal of Biotechnology Vol. 10(19), pp. 3726-3730, 9 May, (2011)

 

A15. Yıldırım,B., N.Gök, “Effect of Sowing date and Varieties on Essential Oil Ratio and Essential Oil Components of Coriander (Coriandrum sativum L.) in Van Ecological condition”. Journal of Animal and Veterinary Advances,11(11)1925-1929, (2012)

 

A16. Eryiğit, T., N. Okut, K. Ekici, B. Yıldırım. Chemical composition and antibacterial activities of Juniperus horizontalis essential oil. Can. J. Plant Sci. 94 (2) 323_327 (2014)

 

A17. Eryiğit T., A., Cig, N., Okut, B., Yıldırım, K., Ekici,  Evaluation of chemical composition and antimicrobial activity of Vitex- agnus castus L. Fruit’s essential oils from West Anatolia, Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 18 (1) 208-214 (2015)

 

A18. Kumlay A. M., B., Yıldırım, K.,Ekici, S.,Ercişli, Screening Biological activity of essential oils from Artemisia dracunculus L. Oxidation Communications 38 (3), 1320-1328 (2015)

 

A19. Rezaeieh, K.A.P, B., Yildirim, A. M., Kumlay Chemical Characterization of Needle Volatile Oil of Firwood (Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana Mattf.) from Eastern Turkey. Ponte International Scientific Researches Journal, Vol. 72 (8) 363-367 (2016)

 

A20. Togay, Y., F., Yaşar, N., Togay, B., Yıldırım, Determination of physiolocical and biochemical reaction of different pea varieties and lines under chilling stress, Oxidation Communications 38 (4) 3098-3107 (2016).

 

A21. Yildirim, B., Chemical Constituents and Antibacterial Activities of Essential Oils of Common Mugwort (Artemisia vulgaris L.) from Eastern Anatolia Flora, Ponte International Scientific Researches Journal, Vol. 72 (9) 159-169 (2016)

 

A22. Yildirim, B., A. M., Kumlay, K.A.P, Rezaeieh, Chemical composition of bioactive volatile oils from Silene vulgaris L. Ponte International Scientific Researches Journal,Vol. 72 (9) 213-220 (2016)

 

A23. Eryiğit T., B., Yıldırım, K.,Ekici, M., Çırka, Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Properties of Schinus molle L. Essential Oil from Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, TEOP 20 (2) 570 – 577 (2017)

 

A24. Okut, N., M., Yagmur, N., Selcuk, B., Yıldırım, Chemical composition of essential oil of Mentha longifolia ssp. longifolia growing wild, Pak. J. Bot., 49(2): 525-529 (2017)

 

A25. Okut, N.,N., Selcuk, M., Yagmur,B., Yıldırım, Chemical diversity of essential oil from leaves of Ziziphora clinopodioides growing in Van, Turkey. Fresenius environmental bulletin Vol:27 No:5, 2785-2790 (2018)

 

A.Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

A1.Terzioğlu, Ö., M. Hasdemir ve B. Yıldırım, “Determining Features and State of a Pasture”, Asian Journal of Plant Sciences, 3(5), 564-568 (2004).

 

A2.Tunçtürk, M. ve B.Yıldırım, “Effects of Different Forms and Doses of Nitrogen Fertilizers on Safflower (Carthamus tinctorius L.)”, Pakistan Journal of Biological Sciences, 7(8),1385-1389 (2004).

 

A3.Yıldırım, B., N. Toğay, Y. Toğay, Y. Doğan ve A. Tamkoç, Determining Agronomic Properties of Some Pea Genotypes”, Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 1(4), 315-319 (2005).

 

A4.Okut, N ve B. Yıldırım, “Effects of Different Row Spacing and Nitrogen Doses on Certain Agronomic Characteristics of Coriander (Coriandrum sativum L.)”, Pakistan Journal of Biological Sciences, 8(6), 901-904 (2005).

 

A5.Terzioğlu, Ö., M. Hasdemir ve B. Yıldırım. “Features of A Pasture, Making of the Pasture Map and Determining of the Pasturate Regulatory Systems”, Research Journal of Applied Sciences, 2(4), 222-225 (2006).

 

A6. Yildirim, B., Ekici, K., K. A. P. Rezaeieh, Volatile oil components and antibacterial activity of Achillea biebersteinii Afan. From Lake Van Basin, Turkey. Asian Journal of Chemistry, 27 (12) 4686-4688, (2015)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1.Akçin, A., M. Mülayim, B.Yıldırım, B. Sade, A. Tamkoç ve  M. Önder, Şeker Pancarında (Beta vulgaris var saccharifera L.) Çeşit ve Ekim Zamanının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri, Doğa-Tr.J. of Agricultural and Forestry 16, 731-743 (1992).

 

D2.Arslan. B., B. Yıldırım ve Ö. Dede. Yağlı Tohum Üretimi ve Bitkisel Yağ İhtiyacının Türkiye Ekonomisindeki Önemi, Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Derg. 3/ 1-2 s: 367-374 (1993).

 

D3.Akınerdem, F., B.Yıldırım ve M. Babaoğlu, Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Verim ve Kaliteye Etkisi, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 3(5):54-62 (1993).

 

D4.Akınerdem, F., B. Yıldırım, M. Mülayim ve M. Babaoğlu, Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Seyreltmesiz Ekimle Optimum Bitki Sıklığının Tespiti ve Bunun Verim ve Kaliteye Etkisi, Tr.J. of Agricultural and Forestry 18: 21-25 (1994).

 

D5.Akçin, A., M. Önder ve B.Yıldırım, Soya Çeşitlerine Uygulanan ALAR-85 Bitkisel Hormonunun  Farklı Dozlarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi, Tr.J. of  Agricultural and Forestry 18: 379-385 (1994).

 

D6.Arslan, B., E. Günel, B. Yıldırım, A.İ. İlbaş, N. Yılmaz ve Ö. Dede, Soya Fasulyesinde (Glycine max L.) Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Korelasyon ve Path Analizi Üzerinde Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4: 129-137 (1994).

 

D7.Apak, R., F. Sönmez, M. Ülker, N. Yılmaz ve B. Yıldırım, Van Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinde En Uygun Ekim Zamanı ve Azot Dozunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 13-27 (1995).

 

D8.İlbaş, A.İ., B. Yıldırım, B. Arslan ve E. Günel, Bitki Sıklığının Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3): 129-143 (1996).

 

D9.İlbaş, A.İ., B. Yıldırım, B. Arslan, Ö. Dede ve E. Günel, Van Ekolojik Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verimi ve Önemli Tarımsal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3): 189-203 (1996).

 

D10.İlbaş, A.İ., B. Yıldırım, B. Arslan ve E. Günel, Sulama Sayısının Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(4): 9-22 (1996).

 

D11.İlbaş, A.İ., E. Günel, B. Yıldırım ve B. Arslan, Farklı Azotlu Gübre Seviyeleri İle Şeker Pancarının Verimi Arasındaki İlişkinin Incelenmesi; Doğal ve Ekonomik Optimum Azot Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1): 97-113 (1996).

 

D12.İlbaş. A.İ., B. Yıldırım, B. Arslan, E. Günel, Ö. Dede ve O.  Ermiş, Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1): 32-35 (1997).

 

D13.Yıldırım, B., Ö. Dede, A.İ. İlbaş, N. Okut ve N. Yılmaz, CCC (Chlorcholinchlorid) Uygulamasının Soya (Glycina max L. Merrill) ’da Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi ,7: 41-48 (1997).

 

D14.Tunçtürk, M., R. Tunçtürk,  B. Yıldırım ve T. Eryiğit, Değişik Azot Dozları ve Sıra Arası Mesafelerinin Patateste (Solanum tuberosum L) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.), 14(2): 95-104 (2004).

 

D15.Okut N. ve B. Yıldırım, Van Koşullarında Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.)’nda Çeşit ve Ekim Zamanının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.), 14(2): 149-158 (2004).

 

D16.Yıldırım, B., M. Tunçtürk ve C. Çiftçi, Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.),  15(1): 1-9 (2005).

 

D17.Yıldırım B., M. Tunçtürk, Ö. Dede ve N. Okut, Aspir (Carthamus tinctorius L.)’ de Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 15(2): 113-117 (2005).

 

D18.Tunçtürk M., M. Erman, B. Yıldırım ve R. Tunçtürk, Farklı Fosfor Dozlarının Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Yumru Kalibrasyonu ve Kalitesine Etkisi. Ç.Ü.Z.F Dergisi, 20(1): 111-120 (2005).

 

D19.Toğay, N., Y. Toğay, M. Erman ve B.Yıldırım, Kışlık İki Bezelye Hattı (Pisum sativum ssp. arvense L.)’nda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.), 16(2): 97-103 (2006).

 

D20.Tayfur H.A., B. Yıldırım ve M. Tunçtürk, Seyreltme ve Tekleme İşlemlerinin, Farklı Gelişim Dönemlerinde Uygulanmasının Şeker Pancarında (Beta vulgaris var.saccharifera L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(1), s: 45-50 (2008).

 

D21.Yıldırım, B., M. Tunçtürk, N. Okut ve D. Türközü, Farklı Sıra Arası Mesafeleri ve Fosfor Dozlarının Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Bitkisinde Bitki Gelişimi ve Verime Etkisi,  Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(2), s: 69-72 (2008).

 

D22. Ekin,Z., S. Demir, F. Oğuz, B. Yıldırım. “Farklı potasyum dozlarında Arbuskuler mikorhizal Fungus (AMF) uygulamalarının patates (Solanum tuberosum L.) in yumru verimi ve yumru iriliği dağılımı üzerine etkisi. YYÜ.Tarım Bilimleri Dergisi, 23 (2) 154-163 (2013).

 

D23. Altunkaya, A.,B. Yıldırım, K. Ekici, Ö. Terzioğlu. Determining essential oil composition, antibacterial and antioxidant activity of Water Wormwood extracts. Gıda, 39 (1), 17-24 (2014).

 

D24. Türközü, D.,F. Yaşar, Ş. Ellialtıoğlu, B. Yıldırım. 2014. Tarhun (Artemisia dracunculus L.) Bitkisinin Doku Kültürü Yoluyla Çoğaltılması Üzerinde Çalışmalar. YYÜ.,Tar Bil Derg. Cilt 24, sayı 3, 290-299.

 

D25. Okut, N., B.Yıldırım, K., Ekici, Ö. Terzioğlu, F. Özgökçe, Identification of chemical composition and antibacterial properties (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus) leaf essential oil. YYÜ Tarım Bilimleri dergisi 28 (2) 186-191 (2018)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler ve bildiri özetleri:

 

B1.Arslan. B., B.Yıldırım, A. İ. İlbaş, Ö. Dede ve N. Okut, “The Effect of Sowing Date on Yield Characters of Varieties of Safflower (Carthamus tinctorius L.)”, IV. International Safflower Conference, P: 125-127, Bari-Italy, 2-7 Jun, (1997).

 

B2.Tunçtürk. R., M.Tunçtürk, B.Yıldırım, “The Effects of Varying Nitrogen and Phosphorus Doses on Seed Mineral Composition of Black cumin (Nigella sativa L.)”, 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants Southeast European Countries, p:881-888,  Antalya-Turkiye, 18-22 April,(2010).

 

B3.Yıldırım, B., M.Tunçtürk, K.Ekici, T.Eryiğit, R.Tunçtürk, F.Özgökçe,.Antibacterial activity and chemical constitutituons of Tymbra spicata L. The first Mediterranean  Symposium on Medicinal and aromatik Plants. (MESMAP-2013), April 17-20 2013. Gazi Magosa, Turkish Republic of Northern Cyprus (2013).

 

B4. Yıldırım, B., M.Tunçtürk, T.Eryiğit, N. Okut, K.Ekici, F.Özgökçe, Antibacterial activity and essential oil of Wild Horse Mint (Mentha longifolia L.) collected from eastern Anatolia, The first Mediterranean  Symposium on Medicinal and aromatik Plants. (MESMAP-2013), April 17-20 2013. Gazi Magosa, Turkish Republic of Northern Cyprus (2013).

 

B5. Yıldırım, B., A.M. Kumlay, S.Sancaktaroğlu, Genetic engineering of potato to improve the quality traits. 19.th Triennial Conference, of the European Association, for potato research 6 to 11 july 2014. Abstract book, p:172

 

B6. Eryiğit, T., A.M. Kumlay, B.,Yıldırım. Potato antioxidants: Effect of environmental conditions and Agronomical practices. 19.th Triennial Conference, of the European Association, for potato research 6 to 11 july 2014. Abstract book, p: 288

 

B7. Sancaktaroğlu, S., A.M.Kumlay, B. Yıldırım, Isoprenoids: Terpenoids in medicinal plants. 25 th International Scientific Expert congress on Agriculture and Food industry-İzmir, Turkey. 25-27 September 2014. Book of Abstract, p: 154

 

B8. Yıldırım, B., K. Ekici, M. Tunçtürk, Determining of volatile oil components and antibacterial activity of Prangos ferulacea (L.)Lindl species which located in the basin of Lake Van. Nafi 2014 International Food Congress 26-29 May 2014, Kuşadası Turkey.

 

B9. Eryiğit, T., B. Yıldırım, A.M.Kumlay,S., Sancaktaroğlu,   The Effects of Different Row Distances and Nitrogen Fertilizer Rates on Yield and Yield Components of Safflower (Carthamus tinctorious) Under Micro-Climate Conditions of Iğdır Plain –Turkey, rd International Conference on Biological, Chemical & Environmental Sciences (BCES-2015) Sept. 21-22, 2015 Kuala Lumpur (Malaysia)

 

B10. K. A. P. Rezaeieh, G.,Gürel, E. Özyolcu, B. Yıldırım, F.N.H., Vash. Identification of the Thymus spp. of the Mount Ararat, Eastern Turkey: A Brief. The second International and fifth national conference of medical herbs and stable agriculture, Urmia –Iran

 

B11. Eryiğit, T., A. R., Kaya, M., Tunctürk, R.,  Aldemir,  B. Yıldırım,

 Evaluation of some sesame (Sesamum indicum L varieties performances. Agrosym
2016 VII. International Scientific Agriculture Symposium .(2016).

 

B.12. Bağı, F., S.A. Tohumcu, B. Yıldırım, A.M. Kumlay, M.H. Alma, 2017.  Improvement of Capper (Capparis spp.) production and employment of women labor in Iğdır-Aralık erosion prevention area, II. International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, Iğdır, Turkey

 

B13. Demirel, F., , B. Eren, B. Yıldırım, A.M. Kumlay, 2017. Production data of organic food grain legumes in Turkey, II. International Iğdır Symposium , 9-11 October 2017, Iğdır, Turkey

 

B14. Eren, B., F. Demirel, A.M. Kumlay, B.Yıldırım, 2017. Situation of field crops in Iğdır province according to years, II. International Iğdır Symposium , 9-11 October 2017, Iğdır, Turkey

 

B15. Bağı, F, A.M. Kumlay, B.Yıldırım, M.H. Alma, Plant growth regulators used in Caper micropropagation and development of biologically active substances in vitro. I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey

 

B16. Koçak, M.Z., A.M. Kumlay, M.H. Alma, B. Yıldırım, F. Bağı, Development biologically active substances of Ganoderma spp. Biotechnological methods. I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey

 

B17. Kalkan, A., , B. Yıldırım, Determination of yield and quality characteristics of different Cotton varieties (Gossypium hirsitum L.) in Igdir Conditions. I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey.

 

B18. Arıcan, A., K.A.P.  Rezaeieh A.M. Kumlay, B. Yıldırım, F. Bağı, Constituents and essential oils of naturally grown Chenopodium botrys at Suveren Campus, Igdir University. I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey.

 

B19. Demirel, F., S. Demirel, B. Eren, A.Say, B. Yıldırım. Analysis as bioinformatic of ERD4 (Early responsive to dehydration) protein in some plants. I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey.

 

B20. Kondak, S., A.M. Kumlay, F. Bağı, B. Yıldırım,  M.H. Alma, Biotechnological methods for improvement of stevia plant. I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey.

 

B21. Elçi, M.Ş., B. Yıldırım, Determining of some yield and quality characteristics of different Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) varieties and populations in Van ecological conditions. I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1.Akçin, A., M. Mülayim, B. Sade, B. Yıldırım, A. Tamkoç, M. Önder ve A. Topal, Konya İlinde Kışlık Hububat Ekiminde Kullanılan Tohumluğun Tohumluk Değerleri ve Uygulanan Ekim Teknikleri, 1.Konya'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 12-14 Mayıs s:50-73  Konya, (1993).  

 

E2.İlbaş. A.İ., B. Yıldırım, B. Arslan ve E. Günel, Farklı Formlarda ve Bölerek Uygulanan Azotlu Gübrelerin Şeker Pancarında Verim Üzerine Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25 Eylül  s: 269-273. Samsun, (1997).

 

E3.İlbaş. A.İ., B. Arslan, B. Yıldırım, O.  Ermiş ve E. Günel, Şeker Pancarında Bedele Esas  Ham Şeker Oranının Belirlenmesindeki Örnekleme ve Analiz Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül s: 642-644, Samsun, (1997).

 

E4.Dede. Ö., E. Günel, B. Yıldırım, B. Arslan ve N. Okut, Patateste Depolama Kayıpları Üzerine, Farklı Azotlu Gübre Form ve Dozlarının Etkisi, II. Ulusal Patates Kongresi 28-30 Haziran  s: 107-113. Erzurum, (1999).

 

E5.İnanç, S. ve  B. Yıldırım, Farklı Sıra Aralığı Uygulamalarının Bezelye (Pisum sativum L.)’ de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi, VII.Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran s: 645-648  Erzurum, (2007).

                  

E6.Türközü, D. ve B. Yıldırım, Van Ekolojik Koşullarında Farklı Azot Dozları ve Ekim Zamanlarının Çörekotu (Nigella sativa L.)’nda Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri, VII.Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran s: 839-842 Erzurum, (2007).

 

E7.Yıldırım,B., A.Aydın., Ö. Terzioğlu, D.Türközü, Humik Asit Uygulamasının Şeker Pancarı (Beta Vulgaris L. Var. saccharifera) Bitkisinde Fide Gelişimi Ve Besin Elementi Alımına Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, s:192-195 Hatay(2009).

 

E8.Yıldırım,B.,Ö.Terzioğlu, N. Okut., K.Ekici, Kantaron (Hypericum perforatum L.) Bitkisinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ İçeriğinin Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, s:326-329, Hatay(2009).

 

E9.Çığ,A., B.Yıldırım, H. Yılmaz, Tıbbi amaçlarla kullanılabilen bazı süs bitkileri. 4. Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 2010,s: 510-517, Erdemli, Mersin

 

E10.Kumlay, A.M., Kaya, C., Arslan, N., Sancaktaroğlu, S., Yıldırım B., 2013. Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin In Vitro Çoğaltımı. Türkiye 10.Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, (2013).

 

E11.Yıldırım, B., K. Ekici M. Tunçtürk, Ö. Terzioğlu, F.Özgökçe, T. Eryiğit. Van Gölü Havzasında bulunan Parzuk (Hippomarathrum microcarpum (M. Bieb.) Fedtsch. Türünün uçucu yağ bileşenlerinin ve antibakteriyel özelliklerinin belirlenmesi.Türkiye 10.Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, (2013).

 

E12.Yıldırım, B., K. Ekici M. Tunçtürk, Ö. Terzioğlu, F.Özgökçe, A.M. Kumlay. Van Gölü Havzasında bulunan (Heracleum persicum Desf. Türünün uçucu yağ bileşenlerinin ve antibakteriyel Aktivitesinin belirlenmesi, Türkiye 10.Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, (2013).

 

E13.Yıldırım, B., K. Ekici M. Tunçtürk, Ö. Terzioğlu, F.Özgökçe, S. Sancaktaroğlu. Van Gölü Havzasında bulunan Çakşır (Ferula rigidula DC). Türünün uçucu yağ bileşenlerinin ve antibakteriyel Aktivitesinin belirlenmesi, Türkiye 10.Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, (2013).

 

E14. Yıldırım, B., K. Ekici, Ö., Terzioğlu, A.M., Kumlay, S.,Sancaktaroğlu, Kekik (Thymus eigii M. Zohary et P.H. Davis ) Jalas türünün uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi, İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi 28-30 Nisan 2015, Nevşehir.

 

E15. Eryiğit, T., R., Akış, B., Yıldırım, A.R., Kaya, Farklı sıra aralığının yer fıstığında (Arachis hypogea L) verim ve verim unsurlarına etkisi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale.

 

E16. Yıldırım, B., Ö. Terzioğlu, A.M., Kumlay, S., Sancaktaroğlu, F., Demirel,  Adaçayı (Salvia limbata C.A. Mey) türünün uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale.

 

E17. Yıldırım, B., T., Eryiğit, İ., Hosaflıoğlu, Tüylü Dağ Çayı (Stachys lavandulifolia Vahl) türünün uçucu yağ kompozisyonu, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale.

 

E18. Rezaeieh, K. A. P., B., Gürbüz, F. N. H., Vash, E., Çatıkkaş, B., Yıldırım, Screening the Physicochemical and phytoterapic characteristics of Milk thistle (Sylibum marianum L. Gaert), seed oil: A brief review, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale.

 

E19. Kumlay, A. M., K.A.P, Rezaeieh, B.,Yıldırım, C., Kaya, Tıbbi bitkilerin kültüre alınması, ıslahı ve çoğaltımında biyoteknolojik yöntemlerin uygulanması, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale.

 

E20. Kumlay, A. M., C., Kaya, B.,Yıldırım, Moleküler markörler ve genetik haritaların Patates (Solanum tuberosum L.) ıslahında kullanımı ve önemi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale.

 

E21. Demirel, F., S., Demirel, B.Yıldırım, A.M., Kumlay, Gelecekte buğday üretiminde klasik bitki ıslahı ve biyoteknolojinin rolü, I. Ulusal Bitki biyolojisi kongresi, 2-4 Eylül 2015, Bolu

 

E22. Kondak, S., K.A.P, Rezaeieh, B.Yıldırım, B., Gürbüz, Stevia (Stevia rebaudiana) nın süs potansiyelleri- sınırlamalar ve üreme yöntemleri, VI. Süs bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, Antalya

 

E23. Kondak, S., K.A.P, Rezaeieh, B.Yıldırım, A.M., Kumlay,Çiçekçilik ve süs bitkileri, Biyoteknolojik gelişmelere genel bir bakış, VI. Süs bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, Antalya

 

E24. Kondak, S., K.A.P, Rezaeieh, B.Yıldırım, Dünyada süs bitkileri üzerinde geçmişten günümüze ıslah çalışmaları, VI. Süs bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, Antalya

 

E25. Kondak, S., K.A.P, Rezaeieh, B.,Yıldırım, R. F., Sadabadi, Ekinezya (Echinacea spp.) nın  süs bitkisi olarak kapasitesi,  VI. Süs bitkileri Kongresi, 19-22 Nisan 2016, Antalya

 

E26. Demirel, F., S. Demirel, A.M., Kumlay, B.,Yıldırım, Buğday tanesinde gerçekleştirilen proteomiks çalışmalarının önemi, I. Ulusal Tarımsal biyoteknoloji Kongresi, 1-3 Haziran 2016, Samsun

 

E27. Karasu,  C. K., B.Yıldırım, Keten (Linum usitatissimum L.) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkisi, 12. Tarla Bitkileri kongresi, 12-15 Eylül 2017, Kahramanmaraş, Türkiye.

 

E28. Ekin, Z., S. Demir, F. Oğuz, B. Yıldırım, Farklı potasyum dozlarında Arbuskuler Mikorhizal Fungus (AMF) uygulamasının patates yumrusunun bazı kalite özellikleri ve besin elementi içeriğine etkisi. 12. Tarla Bitkileri kongresi, 12-15 Eylül 2017, Kahramanmaraş, Türkiye.

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

F. Diğer yayınlar:

F1.Elgün, A., A. Akçin, İ. Özkaynak, M. Mülayim, B. Sade, M. Önder, A. Topal, A. Tamkoç, B. Yıldırım, M. Babaoğlu, S. Türker ve M. Karakaya, Konya İlinde Bazı  Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tarımsal ve Teknolojik Karakterlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma Projesi Kesin Raporu, Proje No :89 K 120510, (1996).

 

F2.Yıldırım, B. ve  N. Okut, Farklı Azot Dozları ve Sıra arası Mesafelerinin Kimyon Bitkisinde (Cuminum cyminum) Verim ve Kalite Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Araştırma Fonu Başkanlığı, Araştırma Projesi Kesin Raporu, Proje No: 1997-ZF-020, (2001).

 

F3.Yılmaz, N., B. Yıldırım ve N. Bildirici, Van-Gevaş Koşullarında Farklı Azot ve Fosfor Dozları ve Bakteri  Aşılamasının (Rhizobium phaseoli) Şeker Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşidinin Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi Kesin Raporu, Proje No: 2001-ZF-063, (2003).

 

F4.Yıldırım, B., Van Gölü Havzasında bulunan Apiaceae Familyasına giren bazı türlerin (Ferula sp, Prangos sp, Heracleum sp, Hippomarathrum sp, Chaerophyllium sp.) Uçucu yağ bileşenlerinin ve antibakteriyel özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi Kesin Raporu, Proje No: 2009-ZF-B038

 

F5. Yıldırım, B., Turhan, S., Farklı humik asit dozlarının soya çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkisi, Iğdır Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Araştırma Projesi Kesin Raporu, Proje No: 2015-FBE-L01

Yönetilen Doktora Tezleri:

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

1.Okut, N., “Van Ekolojik Koşullarında Şeker Pancarında Çeşit ve Ekim Zamanının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1995.

2.Tunçtürk, M., “Van Ekolojik Koşullarında Azotlu Gübre Form Ve Dozlarının Aspir (Carthamus tinctorius L.)’ de Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1998.

3.Aydın, R., “Van-Erciş Koşullarında  Farklı Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Concorde Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşidinde  Verim ve Kalite Unsurları Üzerine Etkisi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2001.

4.Çiftçi, C., “Van-Erciş Ekolojik Koşullarında Çeşit ve Dikim Zamanlarının Patateste (Solanum tuberosum L) Verim ve Kalite Üzerine Etkisi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2001.

5.Türközü, D., “Van Ekolojik Koşullarında Farklı Azot Dozları ve Ekim Zamanlarının Çörek Otu (Nigella sativa L.)’ nda Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2005.

6.İnanç, S., “Farklı Sıra Aralığı Uygulamalarının Bezelye (Pisum sativum ssp.arvense L.) de Verim ve Verim Öğelerine etkisi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2007.

7.Sezer, S.,“Van Koşullarında  Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010.

8.Elçi, M.,Ş., “Farklı Çemen (Trigonella foenum graecum L.) Çeşit ve Populasyonlarının Van Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010.

9.Gök,N., “Farklı zamanlarda ekilen Kişniş (Coriandrum sativum L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerin belirlenmesi” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2011.

10. Karasu, Cem Kutay,  Keten (Linum usitatissimum L) çesitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. OKUT NEŞE, (2001). Farklı azot dozları ve sıra arası mesafelerinin kimyon bitkisinde (Cuminum cyminum) verim ve kalite üzerine etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

      2. BILDIRICI NUMAN, (2003). Van-Gevas kosullarında farklı azot ve fosfor dozları ile bakteri asılamasının (Rhizobium phaseoli)           seker fasulyesi (Phaseolus vulgaris L. ) çesidinin verim ve verim ögeleri üzerine etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü        Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

3.TÜRKÖZÜ DIDEM, (2010). Tarhun (Artemisia dracunculus L.) genotiplerinin doku kültürü ile çogaltılması üzerinde arastırmalar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

4. DEMİREL, FATİH, Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılığın Molekuler markörler aracılığıyla belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. (Devam ediyor)

 

Projeler:

1.Konya İlinde Bazı  Ekmeklik Buğday Çeşit Ve Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tarımsal Ve Teknolojik Karakterlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma Projesi, Proje No.89 K 120510, Yardımcı Araştırmacı, 1989

2. CCC (Chlorcholinchlorid) Uygulamasının Soya’da Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 93-ZF-215, Proje Yöneticisi,1993

3.Van Koşullarında Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.)’nda Çeşit ve Ekim Zamanının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 94-ZF-264, Proje Yöneticisi, 1994.

4. Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 94-ZF-270, Yardımcı Araştırmacı, 1994.

5. Aspirde Farklı Ekim Zamanları ve Çeşit Özelliklerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 94-ZF-316, Proje Yöneticisi, 1994.

6. Farklı Azot Dozları ve Sıra arası Mesafelerinin Kimyon Bitkisinde (Cuminum cyminum) Verim ve Kalite Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 97-ZF-020, Proje Yöneticisi, 1997.

7. Van Gevaş Koşullarında Farklı Azot Ve Fosfor Dozları ve Bakteri (Rhizobium phaseoli) Aşılamasının Şeker Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşidinin Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2001-ZF-063, Yardımcı Araştırmacı, 2001

8. Seyreltme ve Tekleme İşlemlerinin, Farklı Gelişim Dönemlerinde Uygulanmasının Şeker Pancarında (Beta vulgaris var. saccharifera L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, Proje No: 2005 ZF-B01, Yardımcı Araştırmacı, 2005.

9. Patates (Solanum tuberosum L.) bitkisinde Arbusküler Mikorhiza (AM) uygulamaları. YYÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, Proje No: 2007-ZF-B24 Yardımcı Araştırmacı, 2009

10. Tarhun (Artemisia dracunculus) Genotiplerinin Doku Kültürü ile Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, Proje No: 2008-FBE-D012, Proje Yöneticisi, 2010.

11. Soğuk Stresi Altındaki Bezelye Çeşit ve Hatlarının Fizyolojik ve Biyokimyasal Tepkilerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, Proje No: 2008-ZF-B068, Yardımcı araştırmacı, 2012

12. Van Gölü Havzasında Bulunan Apiaceae Familyasına Giren Bazı Türlerin (Ferula sp, Prangos sp, Heracleum sp, Hippomarathrum sp, Chaerophyllum sp) Uçucu Yağ Bileşenlerinin ve Antibakteriyel Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi, Proje No:2009-ZF-B038 Proje Yöneticisi, 2012.

13. Keten (Linum usitatissimum L.) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkisi Proje Yöneticisi.2015 FBE L02, 2016.

14.Iğdır koşullarında farklı pamuk çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenesi, Proje Yöneticisi 2016 FBE L03, 2017.

15.Farklı Humik asit dozlarının Soya çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkisi Proje Yöneticisi 2015 FBE L01. Devam ediyor.

Hakemlikler:

1.Research Journal of Biological sciences (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi,
Medwelljournals, 
2.Research journal of agronomy (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Medwelljournals, 
3.Environmental Research Journal (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, medwellJournals
3.Research Journal of Agronomy (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Medwelljournals, 
4.Agricultural Journal (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Medwell journals
5.Research journal of agronomy (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Medwelljournals
6.Environmental Research Journal (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Medwelljournals

 

Verilen Dersler:

Lif Bitkileri

Yağ Bitkileri

Tıbi aromatik Bitkiler

Nişasta ve şeker bitkileri

Ödüller:
Üyelikler:

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

 

Harici Tel.
:
-
Dahili Tel.
:
4068
Belgegeçer
:
E-posta
:
bunyamin.yildirim@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fak