Bahri Gür

Bahri Gür

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762230010

E-mail:bahri.gur@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
BİYOKİMYA BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ(Anabilim Dalı Başkanı), SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ(Enstitü Müdürü)
Lisans
:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİKOKİMYA (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
İnce Filmler, Enzim İmmobilizasyonu ve Biyosensör Uygulamaları, Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Fotodinamik ve Fotofizik, Kolloidal Nanopartikül Sentezi, Floresans Enerji Transferleri, Floresans Spektroskopi ve Moleküler Absorpsiyon Teknikleri, Floresans Bileşikler,
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Investigation of the Capacitive Properties of Molybdenum Oxide-Octadecylamine / Pluronic®F127 Composite Electrodes, Journal of the Institute of Science and Technology, Cilt , Sayı , 2019
2. Characterization of merocyanine 540-octadecylamine thin films fabricated by Langmuir-Blodgett and Spin-Coating techniques, Journal of Molecular Structure, Cilt , Sayı , 2019
3. A facile immobilization of polyphenol oxidase enzyme on graphene oxide and reduced graphene oxide thin films: An insight into in-vitro activity measurements and characterization, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, Cilt 562, Sayı , 2019
4. Sustainable Chemistry Green Chemistry, Journal of the Institute of Science and Technology, Cilt 6, Sayı 2, 2016
5. High enzymatic activity preservation of malate dehydrogenase immobilized in a Langmuir Blodgett film and its electrochemical biosensor application for malic acid detection, RSC Adv., Cilt 6, Sayı 83, 2016
6. Graphene oxide sheets as a template for dye assembly graphene oxide sheets induce H aggregates of pyronin Y dye, RSC Advances, Cilt 3, Sayı 29, 2013
7. Preparation and characterization of mixed monolayers and Langmuir Blodgett films of merocyanine 540 octadecylamine mixture, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Cilt 414, Sayı , 2012
8. Photophysical and adsorption properties of pyronin B in natural bentonite clay dispersion, Applied Surface Science, Cilt 359, Sayı , 2015
9. Novel phenomena for aggregation induced emission enhancement highly fluorescent hydrophobic TPE BODIPY couples in both organic and aqueous media, RSC Advances, Cilt 3, Sayı 36, 2013
10. The effect of poly vinyl alcohol on the photophysical properties of pyronin dyes in aqueous solution A spectroscopic study, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Cilt 101, Sayı , 2013
11. Fabrication of morphology controlled graphene oxide dye composite films at the air water interface, RSC Adv., Cilt 5, Sayı 1, 2015
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. YÜKSEKTE ÇALIŞAN PERSONELLERİN FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ, ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 18.10.2019
2. İŞ MAKİNALARI OPERATÖRLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE EĞİTİMİ, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.10.2018
3. TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMINA İLİŞKİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İNCELEMESİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.10.2018
4. Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme, Purified from Moral Mushroom (Morchella esculenta), via LangmuirBlodgett and Spin-Coating (SC) Films Techniques and Its Biosensor Application, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26.04.2018
5. Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by FRAP and CUPRAC Methods, International Biochemistry Congress, 19.10.2017
6. Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by ABTS and DPPH Methods, 3rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development-DRD 2017, 05.10.2017
7. IMMOBILIZATION OF MALATE DEHYDROGENASE ENZYME BY LANGMUIR BLODGETT TECHNIQUE AND ITS BIOSENSOR APPLICATIONS, The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 26.10.2016
8. Fe3O4 Nanoparticles Decorated Graphene/Silicon Heterojunction Device towards Photodector Applications, International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017, 17.08.2017
9. Biosensor Applications of Enzyme Immobilized to Cationic Octadecylamine by Langmuir-Blodgett Techniques, International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017, 17.08.2017
10. Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization, International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017, 17.08.2017
11. XRD Analysis and Possible Minerals of Volcanic Basaltiv Radiation in Ağrı Mountain, III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, ISMS-2017, 10.11.2017
12. Photo physical Properties of Pyronin B in Natural Bentonite Clay Dispersion, 1st Iranian Applied Chemistry Seminar (1IACS), 22.08.2016
13. ZN DOPED TIO2 THIN FILM PREPARED BY SPIN COATING TECHNIQUE FOR DYE SENSITIZED SOLAR CELLS, The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 26.10.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Merosiyanin540 Dye Bileşiğinin Langmuir Blodgett LB Filmleri Optik ve Morfolojik Karakterizasyonu, 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27.06.2011
2. Polivinil Alkol ün Sulu Çözeltilerde Pyronin B PyB ve Pyronin Y PyY Bileşiklerinin Fotofiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27.06.2011
3. Merocyanine 540 MC540 Octadecylamine ODA Langmuir Blodgett LB Filmlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, 4. Fiziksel Kimya Kongresi, 05.06.2014
4. Hava Su Ara Yüzeyinde Morfoloji Kontrollü Grafen Oksit Boya Kompozit Filmlerinin Üretilmesi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 16.05.2015
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Çalışma Ortamında Risk Etmenleri,Biyolojik Risk Etmenleri,Erzurum 2019
2.Çalışma Ortamı Risk Etmenleri,Fiziksel Risk Etmenleri,Erzurum 2019
3.Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 1,1., 2., 3. ve 14. bölüm, 2019
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Boya Duyarlı Güneş Pillerinde Farklı Fotoanot Tabakalarının Geliştirilmesi, 05.02.2019
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Spintronik uygulamalar için multiferroik malzemelerin sentezi ve geliştirilmesi, 10.04.2018
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, YAKIT HÜCRESİNDE MEMBRAN OLARAK KULLANILABİLME POTANSİYELİNE SAHİP POLİMERLERİN SENTEZİ, 05.08.2016
5. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Kuzugöbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları, 01.06.2010
6. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Silver Ag and Iron Oxide Fe3O4 Nanoparticles Decorated Graphene Silicon Junction Photodetector Application, 01.11.2016
7. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Ağrı Dağı volkanik kayaçlarının yeraltı ve yerüstü sularına etkisi, 10.06.2016
9. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Suda çözünebilen polimer kullanılarak dye bileşiklerinin floresans özelliklerinin artırılması, 23.12.2011
Hakemlikler:
1. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, EBSCO, TUBİTAK-ULAKBİM,
2. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, EBSCO, TUBİTAK-ULAKBİM, TÜRKİYE
3. ANALYST, SCI-Expanded,
4. Marmara Pharmaceutical Journal, TR DİZİN,
5. RSC Advances, SCI-Expanded,
Verilen Dersler:
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Yüksek Lisans, 2018-2019
2. Biyolojik Risk Etmenleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
3. Spektroelektrokimya, Yüksek Lisans, 2018-2019
4. Fotofizik ve Fotokimyanın Temel Prensipleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
5. Bilimsel Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
6. İş Sağlığı ve Güvenliği, Yüksek Lisans, 2018-2019
7. Kimyasal Risk Etmenleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
8. Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi, Yüksek Lisans, 2018-2019
9. Biyosensörler ve Kimyadaki Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2018-2019
10. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI, Önlisans, 2017-2018
11. Temel Lab. Uyg. II, Önlisans, 2017-2018
12. Enstrümental Analiz, Lisans, 2017-2018
13. Temel Lab. Uyg. I, Önlisans, 2017-2018
14. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Önlisans, 2017-2018
15. GENEL KİMYA, Önlisans, 2017-2018
16. BİLİM-EĞİTİM VE ETİK, Yüksek Lisans, 2016-2017
17. KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI, Önlisans, 2016-2017
18. SU KİMYASI, Önlisans, 2016-2017
19. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Önlisans, 2016-2017
20. GENEL KİMYA, Önlisans, 2016-2017
21. Su Kimyası, Önlisans, 2015-2016
22. Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Önlisans, 2015-2016
23. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Önlisans, 2015-2016
24. Fizikokimya, Lisans, 2015-2016
25. Genel Kİmya, Önlisans, 2015-2016
Ödüller:

2016- TÜBİTAK: Yayın teşvik ödülü

2013- TÜBİTAK: Yayın teşvik ödülü

2012- TÜBİTAK: Yayın teşvik ödülü

Üyelikler:

Kimyagerler Derneği

İSAG, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği

Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
4602 - 3550
Belgegeçer
:
E-posta
:
bahri.gur@igdir.edu.tr
Web Site
:
http://www.igdir.edu.tr
Adres
:
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 IĞDIR