Cavit Polat

Cavit Polat

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762230010

E-mail:cavit.polat@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm
:
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Geleneksel Türk El Sanatları
İdari Görevler
:
DEKAN YARDIMCILIĞI, GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI, REKTÖR SANAT DANIŞMANI
Lisans
:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Yüksek Lisans
:
KAHRAMANMARAŞ SOSYAL BİLİMLER ENST.
Doktora
:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENST.
Diller
:
İNGİLİZCE
İlgi Alanları
:
KEÇE SANATI, DOKUMA,İLETİŞİM, FİZYOGONOMİ,
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. POLAT CAVİT (2019), Maraş El Sanatlarının Gerilemesine ve Yok Olmasına Etki Eden Faktörler: 19. Yüzyıl ile 20. Yüzyılın İlk Çeyreği. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. DERGİSİ(17), 259- 272. (Yayın No: 4825737)

2. KAPLAN MEHMET AKİF,POLAT CAVİT (2018), TÜRK RESİM SANATINA GELENEKSEL SANATLARDAKİ FİGÜR VE MOTİFLERİNYANSIMALARI. JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMICDEVELOPMENT AND SOCIALRESEARCHES(14), 695-705. (Yayın No: 4825743)

3. POLAT CAVİT (2017), KAHRAMANMARAŞ KEKLİKOLUK KÖYÜ MEZARTAŞLARININŞEKİL VE SÜSLEME BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(61), 34-42. (Yayın No: 3755904)

4. POLAT CAVİT (2019),KAHRAMANMARAŞ’TA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR GELENEKSEL EL SANATI: ABA DOKUMACILIĞI VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ  İdil Sanat ve Dil Dergisi ,Cilt 8, Sayı 54  Şubat 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056) (28.02.2019)

5.POLAT CAVİT (2019),16. YÜZYILDAN 18. YÜZYILIN ORTALARINA KADAR MARAŞ’TA EL SANATLARININ GELİŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2019,C.9.S1. Say. 93-101

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

POLAT CAVİT (2017) "Kahramanmaraş Yöresel El Sanatlarının sorunları üzerine değerlendirme"(Maraş Örneği) Akdeniz Üniversitesi,    Akdeniz Sanat Dergisi, 2013, Cilt 6, Sayı 12

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

POLAT CAVİT (2018). ANADOLU KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL BİR SÜSLEME UNSURU HAÇ MOTİFİ. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ ADANA, 1232-1237. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4642558)

1. POLAT CAVİT (2018). IĞDIR’DA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KADİM BİR EL SANATI KEÇECİLİK. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI MULTÜDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 1854-1862. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4642495)

2.  KAPLAN MEHMET AKİF,POLAT CAVİT (2018). TÜRK RESİM SANATINA GELENEKSEL SANATLARDAKİ FİGÜR VE MOTİFLERİNYANSIMALARI. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4676208)

3. POLAT CAVİT (2018). ANADOLU KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL AYAKKABI SANATI VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUASLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 1843-1854. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4642581)

4. POLAT CAVİT (2018). Geleneksel Kahramanmaraş Bakır Tabaklarında Kullanılan Süsleme ve Şekil Özellikleri. UMTEB 3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4642537)

5. POLAT CAVİT (2017). GELENEKSEL KAHRAMANMARAŞ KONUTLARINDA KAPI TOKMAK VE HALKALARI. ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU,Trabzon, 306-313. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3766298)

6. POLAT CAVİT (2016). Kahramanmaraş Geleneksel Konutlarında Kapı Süslemelerinde Bulunan Motif Özellikleri. Çorum Üniversitesi Uluslararası geçmişten gelecege sanat sempozyumu,Ço rum 328-341. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2986714)

7.POLAT CAVİT (2019)SAÇIKARA AŞİRETİNİN GAZİANTEP -İSLAHİYE BÖLGESİNDEKİ UZANTISI KELEBEKLİLERİN KÜLTÜREL YAŞAMINDA DOKUMA FAALİYETLERİ, İKSAD,20-23 Şubat,Gaziantep

8. POLAT CAVİT (2019). BİR OSMANLI ARŞİV BELGESİ IŞIĞINDA OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE BAZI HAPİSHANELERDEKİ DOKUMA FAALİYETLERİ, Iğdır Teknik Bilimler Kongresi, 10-12 Nisan Iğdır

9.POLAT CAVİT,DİNDAROĞLU TURGAY, (2014)Sempozyum Bildiri /Ceviz Ağacının (Juglans Regia L.) Alçak Ahşap Yüzey Oymacılığında Kullanımı İle Bazı Ekolojik Özelliklerinin İrdelenmesi: Kahramanmaraş Örneği II. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:


 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

YAYINLANAN KİTAPLARI


HAYATI SANATI VE ESERLERİYLE MUSTAFA OKUMUŞ (2018)., YAKAR SERDAR,POLAT CAVİT, ÇAĞRI YAYINLARI, Basım sayısı:1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4642589)

GELENEKSEL KAHRAMANMARAŞ KONUTLARI (2018) POLAT CAVİT, Dulkadiroğlu Belediyesi Yayınları, Basım Sayısı. 1 Türkçe Araştırma, Kahramanmaraş

ESKİ MARAŞ TA MESLEKLER (2014)., POLAT CAVİT, KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ, Editör:CEVDET KABAKCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-4996-11-7, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2514689)

ESKİ MARAŞ TA DEMİRCİLİK (2014)., POLAT CAVİT, KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ, Editör:CEVDET KABAKCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 192, ISBN:987-605-4996-22-3, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2514177) 

OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE MARAŞ TA BAKIRCILIK (2014)., POLAT CAVİT, KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ, Editör:CEVDET KABAKCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 168, ISBN:978-605-4996-12- 4, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2514580)

Maraş Sosyal Bilimler Bibliyoğrafyası (2010)., POLAT CAVİT, Ukde Yayınevi, Editör:Serdar Yakar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 208, ISBN:605893145-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 375384)

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Sanatsal Faaliyetler
 1. Ulusal, SERGİLER31.05.2018-02.06.2018, İFTAR SERGİSİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, (No: 235818) 
Ulusal, SERGİLER/Karma sergiler /, 28.12.2018-31.12.2018, KARAMAN ÜNİVERSİTESİ DİSİPLİNLERARASI KARMA SERGİ, 2.KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ, (No: 235791) 
Ulusal, KURATÖRLÜK /, 28.12.2018-31.12.2018, KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ DİSİPLİNLER ARASI KARMA SERGİ, KARAMAN ÜNİVERSİTESİ, (No: 235854) 
3. Uluslararası, KURATÖRLÜK /, 28.04.2017-04.05.2017, ANADOLUDAN TUNAYA ULUSLARARASI KARMA SERĞİ, BUDAPEŞTE MACARİSTAN, (No: 187979) 
4. Ulusal, SERGİLER/Karma sergiler /, 28.04.2017-30.04.2017, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 25. YIL KURULUŞ ETKİNLİKLERİ, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, (No: 174496) 
 
 5.Uluslararası, SERGİLER/Karma sergiler /, 28.04.2017-04.05.2017, Anadoludan Tunaya uluslar arası karma sergi, Budapeşte MACARİSTAN, (No: 174448) 
 
6.Uluslararası, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 26.09.2016-28.09.2016, ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GELECEGE SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM, (No: 109914) 
 
7.Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, 22.02.2018-25.02.2018, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TARİH KÜLTÜR VE SANAT YÖNLERİYLE GELENEKSEL EL SANATLARI, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, (No: 235821) 
 
 8. Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, 21.06.2018-22.06.2018, UMTEB 3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 21-22 HAZİRAN 2018 GAZİANTEP, GAZİANTEP, (No: 235765)
 
9.  Uluslararası, SERGİLER/, 19.05.2016-26.05.2016, 1. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi, Sülayeman Demirel Üniversitesi Isparta, (No: 109896)
 
10. Ulusal, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 19.04.2016-22.04.2016, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 41. YIL ETKİNLİĞİ, KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, (No: 109904)
11. Ulusal, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, 19.03.2018-25.03.2018, 18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ADINA DÜZENLENEN DAVETLİ JÜRİLİ KARMA SERGİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, (No: 235814)
12. Ulusal, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 16.05.2016-21.05.2016, KSÜ KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ, KSÜ KAHRAMANMARAŞ, (No: 109951)
13. Uluslararası, WORKSHOP /, 14.05.2018-17.05.2018, 1 st international seminer on landscape ecology and ecotourısm, TEBRİZ İRAN, (No: 235823)
14. Uluslararası, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 12.05.2017-15.05.2018, İran islam cumhuriyeti tebriz islam sanatları kişisel sergi, TEBRİZ İRAN, (No: 235745)
15. Ulusal, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, 11.11.2018-13.11.2018, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, (No: 235817)
16. Ulusal, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, 10.02.2017-17.02.2017, Teröre hayır kardeşliğe evet Gaziantep Büyükşehir sergisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, (No: 174457)
17. Ulusal, SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /, 10.02.2017-17.02.2017, FARKLI VE BİRLİKTE 4. GAZİANTEP KARDEŞLİK, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, (No: 188024)
18. Ulusal, SERGİLER/Karma sergiler /, 08.03.2017-12.03.2017, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ, KAHRAMANMARAŞ SÜTCÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, (No: 174463)
19. Ulusal, SERGİLER/Karma sergiler /, 08.02.2017-13.02.2017, MİLLİ MÜCADELENİN 97. YILI ANISINA KAHRAMANMARAŞ, KAHRAMANMARAŞ SÜTCÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, (No: 174472)
20. Ulusal, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 08.02.2016-16.02.2016, 8 ŞUBAT ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİSİ, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ iMAM üNİVERSİTESİ, (No: 109957)
21. Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, 07.12.2018-09.12.2018, UMTEB 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 7-9 ARALIK 2018 GAZİANTEP, ERZURUM, (No: 235758)
22. Uluslararası, WORKSHOP /, 07.12.2018-09.12.2018, UMTEB 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, ERZURUM, (No: 235826)
23. Uluslararası, WORKSHOP /, 06.11.2018-07.11.2018, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, (No: 235832)
24. Uluslararası, SERGİLER/, 06.11.2018-08.11.2018, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ KAPSAMINDA AÇILAN KİŞİSEL SERĞİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, (No: 235750)
25. Uluslararası, KURATÖRLÜK /, 04.11.2016-10.12.2016, KAHARAMANMARAŞ DULKADİROGLU BEOLEDİYESİ ÖZGÜN ULUSLAR ARASI DAVETLİ KARMA SERGİSİ, SERGİ, (No: 99302)
26. Uluslararası, SERGİLER/, 04.11.2016-10.11.2016, Öz-gün Uluslararası Davetli Sergi, Koln Almanya, (No: 109888) 
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER Enst  Dergisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi

Verilen Dersler:

TEMEL TASARIM

TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ

AHŞAP YÜZEY BOYAMAILIĞI

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER

Ödüller:
Üyelikler:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KALİTE KURULU  ÜYELİGİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA KURULU ÜYELİGİ 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SENETO ÜYELİGİ

Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
0000
Belgegeçer
:
E-posta
:
cavit.polat@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SUVEREN KAMPÜSÜ IĞDIR