Ercan İnce

Ercan İnce

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762230010

E-mail:ercan.ince@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
:
İşletme Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İşletme Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Turizm Fakültesi Dekan Yardımcılığı
Lisans
:
Yüksek Lisans
:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat
Doktora
:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Girişimcilik, Örgüt Teorileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1Gölpek,F.,Olcay,A.,İnce,E(2014). A Study On The Assessment Of Socıal Securıty Practıces By The Personnel At The Hotels in Gaziantep.  International Journal of Humanities and Social Science Vol. 4 No. 3; February 

2.Durmaz,Y.,Çıkmaz,E.,İnce,E.(2015).  A Theoretıcal Approach To Customer Relationshıp Management and Communication, Global Journal Of Management And Business Research: Admınıstration And Management Volume 15 Issue  3

3. İlhan,A.,İnce,E.(2015). Takım Çalışması ve Takım Etkinliğini Belirleyen Faktörlerin Ölçülmesi: Gaziantep Üniversitesinde Bir Uygulama, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl:2015 Cilt/Volume:01 Sayı:01 Yayınlanma Tarihi: 22/06/2015, S:127-152.

4. Yıldırım,İ., İnce,E.(2017). Girişimciliğin İlk Aşamasında Girişimcilerin Finansman Temininde Karşılaştıkları Sorunların MAXQDA ile Değerlendirilmesi: Gaziantep Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, s. 624-637

5. Durmaz,Y.,Çıkmaz,E.,İnce,E.(2015). Contrıbutory Factors of College Students’ Fast- Food Preferences and an Implementatıon in Gaziantep. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research 9(43), 1804-1811

6.Durmaz, Y., İlhan, A., İnce, E. (2015). Theoretıcal Approach To Online Marketing. Internatıonal Journal Of Computers & Technology, 1(14), 6244-6249. 

 


 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Olcay,A.,Çıkmaz,E., İnce,E.,Özekici,Y.K.(2015). Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanslarını Çeşitli Açılardan Değerlendirmelerine İlişkin Bir Araştırma   Çanakkale Üniversitesi 16. Ulusal Turizm Kongresi

2. Çelik,M.,Çıkmaz,E.,İnce,E.(2017). Gaziantep’teki Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Hizmet Alan Müşterilerin Şikayetlerinin MAXODA İle Belirlenmesi: TripAdvisor Örneği VI. Ulusal Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu

3.  Çıkmaz, E., İnce, E., Sürme, M. (2017). Determining Job Advertisements Related to Bussineses by Content Analysis: Career Net Sample. 2nd Internatıonal Igdır Symposıum, Iğdır. 9-10-11 Ekim 2017

4.  İlhan, A., İnce, E. (2017). Türkiye’de Akademik Yazında Alternatif Bir Finansman Modeli Olarak Risk Sermayesinin Yerinin MAXQDA Programı ile Analizi. Balıkesir Üniversitesi 21. Finans Sempozyumu, Balıkesir.

5. İlhan, A., İnce, E. (2017). Akademik alanda Uluslararası Yönetim ve Organizasyon yazının Süreklilik ve Gelişimine Yönelik Bir araştırma: Örgütsel Davranış Literatüründe Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir İçerik Analizi. 4.Uluslararası Sosyoekonomi Toplumu Sempozyumu, Avusturya-Viyana

6. Sürme, M., Akın, A., İnce, E., Akın, A. (2017). Sürdürülebilir Turizm Alanının Bibliyometrik Profili.17nd  Internatıonal Tourism Congress, Portekiz 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. Eyduran,E., İnce, E. ve Aykol, S. (2018).  "Managament Problems and Situation Analyses of Smes’s In Igdır Province:  A Qualitative Application on Cafes",  2nd International Symposium on Humanities and Social Sciences, Komrat \ Moldova

2. İlhan, A., İnce,E.(2018). "Recommendations on the Effectiveness of Organızatıonal Confıguratıon Organization Age and Growth From Sıtuatıonal Factors" International Congress on Social Sciences, April 10-13, Paris\France

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.Bayat, G., İnce, E. ve Yılmaz,G.(2018). "Ağrı İl’inde Bulunan İshak Paşa Sarayı’nın Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi", Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 7-11 Kasım, Şanlıurfa

2. İnce, E.,  Altın, E. (2018). "Y ve M Kuşaklarının İnternet Girişimciliği Niyetlerinin Ölçülmesi: Iğdır Üniversitesi Örneği", 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 6-8 Kasım Iğdır

3. İnce, E.,  Altın, E. ve Sarıcan, T. (2018). " Yeni Bir KOSGEB Girişimcilik Destek Modeli Önerisi: Iğdır İli Örneği", 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 6-8 Kasım Iğdır

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. VI. Ulusal II. Uluslar arası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu: Düzenleme Kurulu Üyesi

2. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi: Yürütme Kurulu Üyesliği 

 

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:

1. Eğitimci Ödülü : Turizmde Genç İşgücü Programı, Gaziantep Üniversitesi (2011)

2. Tur Rehberi Ödülü :  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fıstık Festivali (2006)

Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
5075
Belgegeçer
:
E-posta
:
ercan.ince@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü