Gülşen BAYAT

Gülşen BAYAT

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762230010

E-mail:gulsen.bayat@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
TURİZM FAKÜLTESİ
Bölüm
:
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
TURİZM FAKÜLTESİ(Dekan Yardımcısı), TURİZM FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı)
Lisans
:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, Turizm İşletmecilik ve Otelcilik/Turizm İşletmecilik/Turizm İşletmecilik
Yüksek Lisans
:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Otel Çalışanlarının Demografik Özellikleri ileTükenmişlik Durumları Arasındaki İlişki: Iğdır,Kars, Ağrı, Ardahan İlleri Örneği, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Sayı 16, 2018
2. GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA YİYECEK İÇECEK MENÜLERİNDE YÖRESEL MUTFAĞIN KULLANIMI: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ, TURAN-SAM, Cilt 10, Sayı 40, 2018
3. AĞRI DAĞI’NIN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE IĞDIR HALKI’NIN AĞRI DAĞI İLE İLGİLİ ALGILARI, TURAN-SAM, Cilt 10, Sayı 39, 2018
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. THE RELATIONSHIPS BETWEEN CHARACTERİSTICS AND BURNOUT İN TRA2 HOTEL MANAGEMENT EMPLOYEES, Van Yüzüncü Yıl Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 3,
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. IĞDIR’DAKİ OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNEYÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI, 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
2. Konaklama İşletmelerinde Turizm Teşvikleri: TRA2 BölgesiÖrneği, 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization”, 11.10.2018
3. IĞDIR İLİNDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TURİZMTEŞVİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
4. AĞRI İLİ’NDE BULUNAN İSHAK PAŞA SARAYI’NIN KÜLTÜR TURİZMİKAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 07.11.2018
5. THE EVALUATION OF THE ROLE OF TOURISM POTENTIALS IN THESUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE OF STUDY: TABRIZ, II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 07.11.2018
6. THE ROLE OF HISTORICAL ATTRACTIONS IN THE DEVELOPMENT OFCULTURAL HERITAGE TOURISM AND FACILITATING INTER-CULTURALINTERACTIONS BETWEEN IRAN AND TURKEY, II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 07.11.2018
7. GENÇ OTEL ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİARASINDAKİ İLİŞKİLER: IĞDIR, KARS, AĞRI, ARDAHAN İLLERİ ÖRNEĞİ, 3. Gençlik Araştırmaları Kongresi, 27.06.2018
8. IĞDIR’A İRAN’DAN GELEN YABANCI VE GENÇ TURİST PROFİLİ, 3.Gençlik Araştırmaları Kongresi, 27.06.2018
9. Kişilik özellikleri ile tükenmişlik arasındaki ilişki : TRA2 Bölgesindeki otel işletmeleri çalışanları üzerine bir uygulama, Uluslararası Batı Avrasya Turizm araştırmaları Kongresi, 28.09.2017
10. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞDOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER:TRA2 BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
11. The Relatıonshıps Between Demographical Characterıstıcs And Burnout Of Hotel Employees: The example of Provinces of Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan, II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Bayat, G; Ilgaz, B.“Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı: Iğdır İli Örneği” 16.Ulusal Turizm Kongresi, s:226-240

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Selected Studies on Rural Tourism and Development,Rural Tourism Potentıal of Iğdır,Newcastle 2018
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Gürbulak Sınır Kapısından Gelen Turistlerin Profillerini belirlemeye yönelik Bir Araştırma, 25.12.2018
Hakemlikler:
1. Uluslarası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. Yönetim ve Organizasyon, Önlisans, 2018-2019
2. Genel İşletme, Önlisans, 2018-2019
3. örgütsel Davranış, Lisans, 2017-2018
4. Örgütsel Davranış, Lisans, 2017-2018
5. Önbüroda Oda İşlemleri, Önlisans, 2017-2018
6. KAT KONTROLÜ, Önlisans, 2017-2018
7. KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ, Önlisans, 2017-2018
8. GENEL ALAN KONTROLÜ, Önlisans, 2017-2018
9. KAT HİZMETLER, Önlisans, 2017-2018
10. KONUK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ, Önlisans, 2017-2018
11. Uluslararası Tanıtım, Önlisans, 2017-2018
12. Flora ve Fauna, Önlisans, 2017-2018
13. menü Planlama, Önlisans, 2017-2018
14. YİYECEK -İÇECEK SERVİSİ, Önlisans, 2017-2018
15. GENEL TURİZM, Önlisans, 2017-2018
16. TURİZM MEVZUATI, Önlisans, 2017-2018
17. YİYECEK -İÇECEK SERVİSİ, Önlisans, 2014-2015
18. BARDA SERVİS, Önlisans, 2014-2015
19. ODA SERVİSİ, Önlisans, 2014-2015
20. DEKORASYON HİZMETLERİ, Önlisans, 2014-2015
21. GENEL ALAN KONTROLÜ, Önlisans, 2014-2015
22. ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ, Önlisans, 2014-2015
23. KONUK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ, Önlisans, 2014-2015
24. KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ, Önlisans, 2014-2015
25. GENEL ALAN KONTROLÜ, Önlisans, 2014-2015
26. MESLEKİ YABANCI DİL-1, Önlisans, 2014-2015
27. OTEL İŞLETMECİLİĞİ, Önlisans, 2014-2015
28. TURİZM MEVZUATI, Önlisans, 2014-2015
29. ÖNBÜİRODA VARDİYA İŞLEMLERİ, Önlisans, 2014-2015
30. ÖNBÜRODA RAPOR İŞLEMLERİ, Önlisans, 2014-2015
31. KAT KONTROLÜ, Önlisans, 2014-2015
32. ÖNBÜRO HİZMETLERİ, Önlisans, 2014-2015
33. kat hizmetler, Önlisans, 2014-2015
34. GENEL TURİZM, Önlisans, 2014-2015
35. Önbüroda Rapor İşlemleri, Önlisans, 2013-2014
36. Önbüiroda vardiya İşlemleri, Önlisans, 2013-2014
37. kat kontrolü, Önlisans, 2013-2014
38. Otel İşletmeciliği, Önlisans, 2013-2014
39. Önbüro Hizmetleri, Önlisans, 2013-2014
40. Genel Turizm, Önlisans, 2013-2014
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
4101
Belgegeçer
:
E-posta
:
gulsen.bayat@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Turizm Fakültesi