Mehmet Emin Yurt

Mehmet Emin Yurt

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:+90-476-223 0010

E-mail:mehmet.emin.yurt@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tefsir
İdari Görevler
:
Enstitü Müdürü
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Dicle Üniversitesi
Doktora
:
Dicle Üniversitesi
Diller
:
İngilizce, Arapça
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Yurt, Mehmet Emin, Kur’ân’da Haset Kavramı, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), Ağustos-2018 Cilt:10 Sayı:3 (21), August-2018 Volume: 10 Issue: (21), Sayfa:849-872.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. YURT MEHMET EMİN (2016).  EBU L LEYS ES SEMERKANDÎ NİN TEFSÎRİNDE ESBÂBI N NÜZÛL.  Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(8), 81-109.

2. YURT MEHMET EMİN (2011).  HAMD.  DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 13(2), 153-196.

3. YURT, MEHMET EMİN, İ’CÂZU’L-KUR’ÂN İLMİNİN MAHİYETİ, TANIMI VE GENEL HATLARIYLA TARİHSEL SÜRECİ, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, sayı: 9, s. 191-226.

4. YURT, MEHMET EMİN, FAHRUDDÎN ER-RÂZÎ’YE GÖRE MUCİZE MEFÂTİHU’L-GAYB TEFSÎRİ ÇERÇEVESİNDE), Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, sayı: 10, s. 195-219.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. YURT MEHMET EMİN,BAYRAKTUTAN OSMAN (2016).  ÇOCUĞUN KİŞİLİK GELİŞİMİNDE AİLENİN ÖNEMİ.  Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ULUSLARARASI AİLE İÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI, 1(1), 277-292. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2. BAYRAKTUTAN OSMAN,YURT MEHMET EMİN (2016).  KUR AN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE AİLENİN ROLÜÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.  Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ULUSLARARASI AİLE İÇİ EĞİTİMÇALIŞTAYI, 1(1), 195-210. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3. YURT, MEHMET EMİN, KUR’ÂN’IN DİNÎ VE TABİÎ İLİMLERE KAYNAKLIK ETMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI, 30 Aralık 2017/Iğdır = International Workshop on Religious Sciences, 30 December 2017/Igdır, 2017,s.71-83.

4. YURT, MEHMET EMİN - NİHAT DEMİRKOL, NASR SÛRESİNİN “MÜNÂSEBÂTU’L-ÂYÂT VE’S-SUVER” DİSİPLİNİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ VE EL-ESMÂU’L-HÜSNÂ’DAN “TEVVÂB” İSMİNİN İNCELİKLERİ, Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı, 30 Aralık 2017/Iğdır = International Workshop on Religious Sciences, 30 December 2017/Igdır, 2017, s. 397-410. 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

 

 

Çeviriler:

  1. Mohamad, Mohamad Zaidin, "Factors of the Rise and Fall of Human Civilization based on the Perspective of AlQuran," Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal Abidin, 21300 K. Terengganu, Malaysia. "Kur’ân Perspektifinden Medeniyetin Yükselmesinin ve Çökmesinin Faktörleri", çeviren: Mehmet Emin Yurt, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: XIII, sayı: 1, s. 247-270.

 

Editörlük ve Yayın Kurulu Üyelikleri:

  1. İNSAN VE EĞİTİM (Şadi EREN), Kitap, Editör: Mehmet Emin YURT, ZAFER MEDYA, 12.12.2016-15.12.2016.
  2. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ULUSLARARASI AİLE İÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI, Kitap, Editör: Mehmet Emin YURT, ZAFER MEDYA, 10.12.2016-26.12.2016.
  3. Nebevi Yaklaşımla Doğal Afetlerin Metafizik Boyutu (Musa ÇETİN), Kitap, Editör: Mehmet Emin YURT, 01.01.2016-01.04.2016.
  4. IĞDIR'DA DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNİN TEMEL PROBLEMLERİ, Kitap, Editör: Mehmet Emin YURT, ZAFER MEDYA GRUP, 16.01.2016-23.01.2016.
  5. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Editör: Mehmet Emin YURT, 29.10.2016-31.10.2016.
  6. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Editör: Mehmet Emin YURT, 01.01.2016-01.04.2016.
  7. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Kurulu Üyeliği, 02.04.2016-30.10.2016.
  8. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Kurulu Üyeliği, 01.01.2016-01.04.2016.
Yönetilen Doktora Tezleri:

1. KARAGİYİM SERVET, (2016). Abese sûresinin tefsîri, Iğdır Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.

2. AHMET TEPE, ED-DÜRRÜ'L-MESÛN'DA MECAZ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Temel İslam Bilimleri (2017)

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

2016-2017          

Lisans 

  

                KUR’AN SEMANTİĞİ

                ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI

 

Yüksek Lisans   

 

                RİVAYET TEFSİRİNDEN ÖRNEKLER

                TEFSİR USULU METİNLERİ     

 

Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Dersleri

 

                ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

                ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

       

2015-2016          

Lisans   

                ARAPÇA II

                TEFSİR II

                YABANCI DİL IV

                ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI

 

Yüksek Lisans

 

                 KLASİK TEFSİR METİNLERİ

     DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ

     AHLAK FELSEFESİ

               

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dersleri

 

                ARAPÇA-II

 

2014-2015                          

 

Lisans                  

                ARAPÇA SARF HAZIRLIK SINIFLARI

                ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI

                ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI

                ARAPÇA SARF HAZIRLIK SINIFLARI

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
4294
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
mehmet.emin.yurt@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: