Rüstem GÜL

Rüstem GÜL

Prof. Dr.

Telefon:

E-mail:rustem.gul@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm
:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
YAPI ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
TURİZM FAKÜLTESİ(Dekan), MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı)
Lisans
:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Yüksek Lisans
:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Yeni yapı malzemeleri - Hafif/Normal/Yüksek Dayanımlı/Çok Yüksek Dayanımlı Beton - Lifli betonları - Hasar görmüş yapıların onarımı ve güçlendirme teknikleri - Dinamik yüklemeler altında beton/betonarme davranışı - Betonun zamana bağlı davranışı.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Effects of expanded perlite aggregate and mineral admixtures on the compressive strength of low-density concretes, Cement and Concrete Research, Cilt 31, Sayı , 2001
2. An Investigation of Utilization of Ferrochrome Slag in Brick Production, The International Journal of Innovative Research and Reviews invites, Cilt 2, Sayı 1, 2018
3. Properties of pumice aggregate concretes at elevated temperatures and comparison with ANN models, Fire and Materials, Cilt 41, Sayı 2, 2017
4. Properties of pumice aggregate concretes at elevated temperatures and comparison with ANN models, Fire and Materials, Cilt , Sayı , 2016
5. The Effect of pumice Powder on the self compactability of pumice aggregate lightweight concrete, construction and building materials, Cilt 103, Sayı , 2016
6. The effect of blast furnace slag on the self compactability of pumice aggregate lightweight concrete, SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, Cilt 41, Sayı 2, 2016
7. The Effect of Sodium Chloride and Magnesium Chloride Salts on Perlite Aggregate Lightweight Concrete, Institute of Research Engineers and Doctors, Cilt , Sayı , 2015
8. The Effect of MgCl2 and NaCl Salts in Concrete, International Journal of civil and Structural Engineering, Cilt 1, Sayı 3, 2014
9. Neural networks analysis of compressive strength oflightweigt concrete after high temperature, Materials and Design, Cilt 52, Sayı , 2013
10. Optimization Study and Damage Evaluation in Concrete Mixtures Exposed to Slow Freeze Thaw Cycles, Journal of Materials in Civil Engineering, Cilt 19, Sayı , 2007
11. Residual bond strength between steel bars and concrete after elevated temperatures, Fire Safety Journal, Cilt 44, Sayı , 2009
12. Optimum shape design of shell structures, Engineering Structures, Cilt 29, Sayı , 2007
13. Compressive Strength of Lightweight Aggregate Concrete Exposed to High Temperatures, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, Cilt 11, Sayı , 2004
14. Thermo mechanical properties of fiber reinforced raw perlite concrete, Materials Letters,, Cilt 61, Sayı , 2007
15. Effect of elevated temperatures and cooling regimes on normal strength concrete, Fire and Materials, Cilt 33, Sayı , 2009
16. The effects of different cement dosages slumps and pumice aggregate ratios on the compressive strength and densities of concrete Research, CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, Cilt 33, Sayı , 2003
17. Thermal conductivity and compressive strength of expanded perlite aggregate concrete with mineral admixtures, Energy and Buildings, Cilt 35, Sayı , 2003
18. Effect of steel fibers on the mechanical properties of natural lightweight aggregate concrete, Materials Letters, Cilt 59, Sayı , 2005
19. The effects of different cement dosages slumps and pumice aggregate ratios on the thermal conductivity and density of concrete, CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, Cilt 34, Sayı , 2004
20. The effects of expanded perlite aggregate silica fume and fly ash on the thermal conductivity of lightweight concrete, CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, Cilt 33, Sayı 5, 2003
21. The Effect of Fly ash to self compactability of pumice aggregate lightweight concrete, SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, Cilt 40, Sayı 4, 2015
22. Mesoscale simulation of cement based materials time dependent behavior 41 20 26 2007, Computational Materials Science, Cilt 41, Sayı , 2007
23. Durability of Mineral Admixtured Lightweight Aggregate Concrete, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences,, Cilt 11, Sayı , 2004
24. Compressive strength and Ultrasound Pulse Velocity of Mineral admixtured mortars, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences,, Cilt 13, Sayı , 2006
25. Production of high strength concrete by use of industrial by products, Building and Environment,, Cilt 41, Sayı , 2006
26. Influence of volcanic originated natural materials as additives on the setting time and some mechanical properties of concrete, Construction and Building Materials,, Cilt 21, Sayı , 2007
27. Steel Fibers Effect in strength enhancement of geopolymer composite, journal of basic and applied scientific research, Cilt 2, Sayı 8, 2012
28. Reply to the discussion by A Demirbas of the paper The effects of expanded perlite aggregate silica fume and fly ash on the thermal conductivity of lightweight concrete, Cement and Concrete Research,, Cilt 34, Sayı , 2004
29. Research on Several Physico Mechanical Properties of Blast Furnace Slag Aggregate Concrete, Energy Education Science and Technology, Cilt 9, Sayı , 2002
30. Determination by the Taguchi Method of Optimum Conditions for Mechanical Properties of High Strength Concrete with Admixtures of Silica Fume and Blast Furnace Slag, Civil Engineering and Environmental Systems,, Cilt 20, Sayı , 2003
31. Influence of mineral admixtures on the mechanical properties and corrosion of steel embedded in high strength concrete, Materials Letters, Cilt 57, Sayı , 2003
32. A Taguchi approach for investigation of some physical properties of concrete produced from mineral admixtures, Building and Environment,, Cilt 43, Sayı , 2008
33. Determination of the optimum conditions for de icing salt scaling resistance of concrete by visual examination and surface scaling, Construction and Building Materials, Cilt 24, Sayı , 2010
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1 - Kotan T., Gül R., Effect of Atmospheric Pressure Steam Curing to Mechanical Properties of Lightweight Concrete Produced with Erzurum–Pasinler Pumice, Machines, Technologies and Materials International Virtual Journal, 4–5, 66–69, (2010).

2-  Kan A., Gül R., Properties of Volcanic Tuff Sands as a New Material for Masonry Mortar, International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2, 69-84, (2008).

3 - Taşdemir M.A., Gül R., Çelik C., Taze beton özelliklerinin optimizasyonu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38, 127-135, (2007).

4 - Gül R., Düzgün O. A.,  Betonlarda Çelik Lif Kullanılmasının Etkisi,  DSİ Teknik Bülteni, 100, 9-18, (2005).

5 - Gül R., Bingöl F., Betonun Yangın Dayanımına Genel Bir Bakış, DSİ Teknik Bülteni, 99, 3-18, (2002).

6- Laçin O., Ekmekyapar A., Gül R., Removal of iron from solution containing Fe+2 by different absorbents, Energy, Education, Science and Technology, 2, 99-108, (1999).

7 – Gül R., Aydın A.C., Akışkanlaştırıcı ( uper veya normal) katkı maddelerinin kullanılmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar, Çimento ve Beton Dünyası, 2, 17-20, (1998).

8 – Gül R., Aydın A.C., Hızlandırıcı Katkı Maddelerinin Betona Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, DSİ Teknik Bülteni, 89, 15-22, (1997).

9 – Gül R., Yıldız İ., Uçucu küllerin inşaat sektöründe kullanılması, DSİ Teknik Bülteni, 87, 57-64, (1996).

10 – Gül R., Yavuz M., Değişik çaplı beton karot numunelerinin basınç mukavemeti ile standart silindir beton numunelerinin basınç mukavemeti arasındaki ilişki, DSİ Teknik Bülteni, 88, 77-82, (1996).

11– Gül R., Heavy metal content of the Keban lead plant slag and movement of metals in soil of the surrounding region, Water Pollution Research Journal of Canada, 29, 531-544, (1994).

12 – Gül R., Geçten O., Hafif Agregalı Betonların Kullanılması,  DSİ Teknik Bülteni, 81, (1994).

13 – Gül R., Maden Bakır Fabrikası Katı Atıklarından Yıkanan Ağır Metallerin Toprak İçinde Taşınımı Ve Su Kaynaklarının Kirlenmesine Etkisi, Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, 18,  411-417, (1994).

14 – Gül R.,  Suların Tasviyesinde Ph Parametresinin Etkisi,  DSİ Teknik Bülteni, 79, (1993).

15 – Gül R., Kırımhan S., Solmaz B., The Removal Of Heavy Metal Lons From Ferrochrome Wastes by Elazığ Soll, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, (1992).

16 – Gül R., Toprak Tarafından Tutulan Ağır Metallerin Bitkiler Üzerindeki Etkisi, DSİ Teknik Bülteni,  76, 67-70, (1992).

17 – Gül R., Adsorbsiyonlu Kirleticilerin Uzaklaştırılması, DSİ Teknik Bülteni, 75, 53-58, (1992).

18 – Gül R.,  Atık Sulardaki Ağır Metallerin Killi Topraklarla Giderilmesi, Ekoloji Çevre Dergisi, 4, 20-22, (1992).

19 – Gül R., Solmaz B., Boybay M., Elazığ Ferrokrom Fabrikası Curufunun Çevre Kirliliğine Etkisi, Doğa Bilim Dergisi, 10, 72-76 (1986).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Yaratılanlardan Yaratanı Tanıma, II. Uluslararası Bilimler Işığında YaratılışlKongresi, 08.11.2018
2. Assessment of i-suti Concrete Strenght of Existing RC Buildings in Erzurum, Turkey, The 6th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2017), 24.12.2017
3. Use Of Waste Pet Bottles In Concrete Productıon And Its Effects On Concrete Propertıes, International Congress On Natural and Enginerring Sciences, 01.09.2016
4. The Effect of Soidum Chloride and magnesium Chloride Salts on Perlite Aggregate Lightweight Concrete, CSE 2015, 26.09.2014
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
1. DEMİRBOĞA R., Silis dumanı ve uçucu külün perlit ve pomza ile üretilen hafif betonların özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
2. UYSAL H., Duyarlılık analizi kullanılarak kabuk yapıların şekil optimizasyonu,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
3. TÜRKMEN İ., Korozif etkiler altında yüksek fırın cürufu ve silis dumanı katkılı yüksek dayanımlı betonların mekanik özellikleri ve dayanıklılığı,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
4. ŞAHİN R., Normal portland çimentolu betonların don direncinin Taguchi Yöntemi ile optimizasyonu ve hasar analizi,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
5. YAVUZ M., Betondaki klorür miktarının renk analizi yöntemiyle belirlenmesi,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
6. AYDIN A., Çimento esaslı malzemelerin zamana bağlı davranışının sayısal (Lattice) modellenmesi,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
7. GEÇTEN O., Hafif ve normal agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine farklı kür koşullarının etkisi,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
8. BİNGÖL A., Beton-donatı aderansına yüksek sıcaklıkların etkisi,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
9. KURT M., Kendiliğinden yerleşen hafif betonların fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
10. ULUSU İ., Ham perlit agregası kullanılarak yüksek dayanımlı hafif beton üretilebilirliğinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
11. YILDIZ İ., Elazığ ferrokrom cürufunun beton parke taşı ve tuğla üretiminde kulanılabilirliğinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
12. KOTAN T., Erzurum'daki betonarme binaların malzeme ve taşıyıcı sistem özellikleri bakımından deprem güvenliğinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. GEÇTEN O., Elazığ ferrokrom işletmesi granüle curufunun haif agregası olarak kullanılabilirliğinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
2. DEMİRBOĞA R., Sivas Demir Çelik Fabrikası yüksek fırın curufunun beton agregası olarak kullanılabilirliğin araştırılması,Dumlupınar Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
3. ŞAHİN R., Kocapınar pomzası ile üretilen hafif betonun mukavemetinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
4. UYSAL H., Kocapınar pomzası ile üretilen hafif betonun ısı geçirgenliğinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
5. ALP B., Hafif betonun karot numuneleri ile standart silindir numunelerinin mukavemet değerleri arasındaki ilişkinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
6. TÜRKMEN İ., Van-Erciş pomzasında üretilen hafif betonun donma çözülme dayanıklılığının araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
7. ULUSU İ., Erzincan Mollaköy ham perlit agregasının taşıyıcı hafif beton üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
8. KURT M., ACI 211.1-91, CP-110 ve TS-802 standartlarına göre beton karışım tasarımının incelenmesi ve bilgisayar yardımıyla beton karışım hesabı,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
9. AYDIN A., Diyamit, pomza ve pasanın beton katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
10. YAVUZ M., Standart silindir örnekler ve karotlardan elde edilen beton basınç dayanım değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine bir araştırma,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
11. KAN A., Pasinler-Esendere volkanik tüf kumunun harç yapımında kullanılabilirliğinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
12. DÜZGÜN O., Çelik liflerin hafif betonların dayanımları üzerindeki etkisi,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
13. BİNGÖL A., Pomza ile üretilen hafif betonların yangına karşı dayanımı,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
14. GÜVERCİN T., Silis dumanı, uçucu kül ve yüksek fırın cürufunun bağlayıcı olarak çimento üzerindeki etkisinin incelenmesi,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
15. YILDIRIM S., Sarıkamış ham perlit agregasının taşıyıcı hafif beton üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
16. OKUYUCU E., Farklı lif katkılı hafif betonların bazı özelliklerinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
17. KOTAN T., Pasinler ? Demirdöven pomzası ile üretilen hafif betonların mekanik özelliklerine atmosferik basınçlı buhar kürünün etkisi,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
18. PEKDEMİR M., Hasankale Pasinler pomzası ile üretilen betonların bazı mekanik özelliklerinin araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
19. ESMAEİLZADEH A., Mineral katkılı hafif betonlarda sülfat etkisi,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
20. SAĞSÖZ A., Farklı kür şartlarının doğal perlit agregalı betonların mekanik özelliklerine etkileri,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
21. SHOAEI M., Hafif betonda tuz etkisi (MgCl2, NaCl),Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
22. MOHAMMADİ AHMADABAD Y., Öğütülmüş atık petlerle üretilen betonun özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
23. KHANJARKHANİ A., Ham perlit agrega ile üretilen hafif betonun asitlere karşı dayanıklığı (H2SO4 , HNO3),Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
24. AJOUDANI N., Mevcut betonarme yapıları lifli polimerler ile güçlendirme konusu üzerinde bir araştırma ve ansys programını kullanarak, karbon lifli polimer ile güçlendirilmiş olan bir kolonun davranışının analizi,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
25. GÜLYAPRAK H., Artvin Yusufeli Bölgesindeki Pirinç Kabuğu Külünün Betonda Bağlayıcılık Özelliğinin Araştırılması,Atatürk Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Projeler:
1. DİĞER, Yönetici, Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Araştırılması,
2. TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, Lifli Hava Sürükleyici Katkılı ve Yöresel Hafif Agregalarla Üretilen Yüksek Dayanımlı Betonların Yangın dayanıklılıklarının İyileştirilmesi ve Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi,
3. DİĞER, Yönetici, Borlu Aktif Belit Çimentolu Isıl İşlem Görmüş ve Görmemiş Betonların Donma Çözünme Özellikleri,
4. DİĞER, Yönetici, Yüksek Sıcaklık Hasarına Uğramış Betonarme Kirişlerin FRP ile Onarımı ve Güçlendirilmesi,
5. DİĞER, Yönetici, Borlu Aktif Belit Çimentolu Isıl İşlem Görmüş ve Görmemiş Betonların Hidratasyon Özellikleri,
Hakemlikler:
1. Advances in Civil Engineering, AHCI,
2. fire and materials, SCI-Expanded,
3. engineering failure analysis, SCI-Expanded,
4. KSCE Journal of Civil Engineering, SCI-Expanded,
5. construction and building materials, SCI-Expanded,
6. Advances in Structural Engineering, SCI-Expanded,
7. Journal of Building Engineering, EI: Engineering Index ,
Verilen Dersler:
1. İLERİ YAPI STATİĞİ, Hazırlık, 2011-2012
2. İLERİ YAPI STATİĞİ, Hazırlık, 2013-2014
3. İLERİ YAPI STATİĞİ, Hazırlık, 2008-2009
4. İLERİ YAPI STATİĞİ, Hazırlık, 2007-2008
5. İLERİ YAPI STATİĞİ, Hazırlık, 2005-2006
6. İLERİ YAPI STATİĞİ, Hazırlık, 2003-2004
7. İLERİ YAPI STATİĞİ, Hazırlık, 2001-2002
Ödüller:

 

 ALDIĞINIZ ÖDÜLLER (AÇIKLAYINIZ) Tübitak Yayın Destek Ödülü ( 10 adet)

 

 

 

Üyelikler:
1. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ERZURUM ŞUBESİ, Üye, 2014
2. İnşaat Mühendisleri Odası, Üye, 1977
3. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, Üye, 1977
4. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, Üye, 1977
5. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, Üye, 1977
6. İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, Üye, 1977
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4426
Belgegeçer
:
E-posta
:
rustem.gul@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİĞ BÖLÜMÜ/IĞDIR