Süleyman Temel

Süleyman Temel

Doç. Dr.

Telefon:

E-mail:suleyman.temel@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarla Bitkileri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü/Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü/Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı/Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Çayır-Mera,Yem Bitkileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Çakmakçı, S., Temel, S., 2019. Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Hatlarının Geliştirilmesi için Seleksiyon Çalışmaları. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 5(2): (Basımda).

 

Temel, S., Şurgun, N., 2019. Farklı Dozlarda Uygulanan Azot ve Fosforlu Gübrelemenin Kinoanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3): 1785-1796.

 

Temel, S., Keskin, B., 2019. Annual evaluation of nutritional values of Salsola ruthenica evaluated as a potential feed source in arid-pasture areas. Fresenius Environmental Bulletin, 28 (10): 7137-7144.

 

Temel, S., 2019. Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilen Noaea mucronata’nın Aktif Gelişme Süresince Besin Kompozisyonundaki Değişimler. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 5(1): 117-123.

 

Temel, S., Akbay Tohumcu, S., 2019. Iğdır Taban Koşullarında Kaba Yem Üretimi İçin Bazı Buğdaygil ve Baklagil Karışımlarının Verim Performansları. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 5(1): 140-148.

 

Dökülgen, H., Temel, S., 2019. Menengiç ve tespih çalısının mevsimlere ve otlanan bitki kısımlarına göre yem kalitesinin belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Derg., 23(2): 178-188.

 

Temel, S., Keskin, B., 2019. Rüzgâr erozyon sahasında gelişme gösteren dikenli hölmez otu  (Noaea mucronata)’nun toprağın bazı kimyasal özelliklerine etkisi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 50 (2): 167-173.

 

Temel, S., 2019.  The determination of changes in monthly mineral contents of thorny saltworth (Noaea mucronata subsp. mucronata). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28 (4): 2421-2425.

 

Keskin, B., Akdeniz, H., Temel, S., Eren, B., 2018. Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28(4): 412-418.

 

Temel, S., 2018.  Tuzlu-alkali meralarda yaygın olarak yetişen çorak çimi (Puccinellia distans) ve sahil ayrığı (Aeluropus littoralis) bitkilerinin farklı gelişme dönemlerindeki besin içeriklerinin belirlenmesi.  Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 4(2), 237-246., Doi: 10.24180/ijaws.440309 (Yayın No: 4516166)

 
 
 

 

 

 

Tan, M., Temel, S., 2018.  Performance of some quinoa (Chenopodium quinoa willd.) genotypes grown in different climate conditions.  Turkish Journal of Field Crops, 23(2), 180-186. (Yayın No: 4512934)

 
 
 

 

 

 

Temel, S., Sürmen, M., 2018.  Mineral content changes of some halophyte species evaluated as alternative forage crops for ruminants’ nutrition.  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(11), 7340-7347. (Yayın No: 4512870)

 
 
 

 

 

 

Akdeniz, H., Keskin, B., Temel, S., Eren, B., 2018.  Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi.  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(1), 15-19. (Yayın No: 4094189)

 
 
 

 

 

 

Temel, S., Temel, I., 2018.  Türkiye için endemik Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’Hér.) çalısının otlanmada tercih durumları ile bazı bitkisel ve verim özelliklerinin belirlenmesi.  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(1), 7-13. (Yayın No: 3665197)

 
 
 

 

 

 

Tan, M., Temel, S., 2017.  Studies on the Adation of Quinoa (Chenopodium quiona Willd.) to Eastern Anatolia Region of Turkey.  AGROFOR International Journal, 2(2), 33-39. (Yayın No: 3664898)

 
 
 

 

 

 

Tan, M., Temel, S., 2017.  Determination of Dry Matter Yield and Some Properties of Different Quinoa Genotypes Grown in Erzurum and Iğdır Conditions.  Journal of the Institute of Science and Technology, 7(4), 257-263., Doi: 10.21597/jist.2017.219 (Yayın No: 3664910)

 
 
 

 

 

 

Temel, S., 2017.  Determination of Feed Contents of Some Wild Species Growing in the High-Altitute Grasslands.  Journal of the Institute of Science and Technology, 7(3), 293-298., Doi: 10.21597/jist.2017.188 (Yayın No: 3664877)

 
 
 

 

 

 

KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ŞİMŞEK UĞUR (2017).  Accumulation of Macronutrients in Forage Grasses under Saline and Alkaline Conditions.  The Journal of Animal and Plant Sciences, 27(3), 961-970. (Yayın No: 3664862)

 
 
 

 

 

 

KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ (2017).  Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties.  Journal of the Institute of Science and Technology, 7(1), 347-351., Doi: 10.21597/jist.2017127447 (Yayın No: 3523429)

 
 
 

 

 

 

KIR ahmet Eren,TEMEL SÜLEYMAN (2017).  Determination of Seed Yield and Some Agronomical Characteristics of Different Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotypes under Irrigated Conditions.  Journal of the Institute of Science and Technology, 7(1), 353-361., Doi: 10.21597/jist.2017127448 (Yayın No: 3523428)

 
 
 

 

 

 

KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ŞİMŞEK UĞUR (2016).  The effect of Halomorphic Soil on B  Cu  Mn  Fe and Zn Content of Some Forage Grasses.  Sylwan, 160(9), 230-249. (Yayın No: 3158168)

 
 
 

 

 

 

KIR Ahmet Eren,TEMEL SÜLEYMAN (2016).  Determination of Seed Yield and Some Agronomical Characteristics of Different Quinoa  Chenopodium quinoa Willd   Variety and Populations under Dry Conditions of Igdir Plain.  Journal of the Institute of Science and Technology, 4(6), 145-154., Doi: 10.21597/jist.2016624166 (Yayın No: 3132228)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI (2016).  The Effect of Saline and Non Saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages.  Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 22(4), 528-538. (Yayın No: 1573956)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI (2016).  The Effect of Soils Having Different Salt Content on Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species.  Fresenius Environmental Bulletin, 25(4), 1038-1050. (Yayın No: 2625981)

 
 
 

 

 

 

KİBAR BEYHAN,TEMEL SÜLEYMAN (2016).  Evaluation of Mineral Composition of Some Wild Edible Plants Growing in the Eastern Anatolia Region Grasslands of Turkey and Consumed as Vegetable.  Journal of Food Processing and Preservation, 40(1), 56-66., Doi: 10.1111/jfpp.12583 (Yayın No: 1570841)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,Yıldız Veli,Kır Ahmet Eren (2015).  The Effect of Different Sowing Dates to Leaf Area Index in Some Common Vetch Varieties.  International Journal of Agriculture and Wildlife Science, 1(2), 85-93. (Yayın No: 2569977)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,SÜRMEN MUSTAFA,TAN MUSTAFA (2015).  Effects of Growth Stages on the Nutritive Value of Specific Halophyte Species in Saline Grasslands.  The Journal of Animal and Plant Sciences , 25(5), 1419-1428. (Yayın No: 1642366)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,YILDIZ VELİ,KIR Ahmet Eren (2015).  Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ  Vicia sativa L   Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. 

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 5(3), 67-76. (Yayın No: 1572689)

 

 

 

 

DÖKÜLGEN HASAN,TEMEL SÜLEYMAN (2015).  Yaprağını Döken Karaçalı  Palirus spina christi Mill   Türünde Yaprak ve Yaprak Sürgünlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişimi.  Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 5(3), 57-65. (Yayın No: 1572716)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI (2015).  Performance of Some Forage Grass Species in Halomorphic Soil.  Turkish Journal of FIELD CROPS, 20(2), 131-141. (Yayın No: 1571474)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,KIR AHMET EREN (2015).  Bazı Çalı ve Ağaç Türlerinin Mevsimsel Dönem ve Hayvan Gruplarına göre Otlanmada Tercih Durumlarının Belirlenmesi.  International Journal of Agriculture and Wildlife Science, 1(1), 31-39. (Yayın No: 1572374)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN (2015).  Vejetatif ve Tohum Olgunlaştırma Döneminde Salsola tragus L  ve Noaea mucronata  Forssk   Asch   Schweinf  nin Yem Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.  International Journal of Agriculture and Wildlife Science, 1(1), 23-30. (Yayın No: 1572292)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,PEHLUVAN MÜCAHİT (2015).  Evaluating Orchard and Poplar Leaves During Autumn as an Alternative Fodder Source for Livestock Feeding.  Ciencia e investigación agraria, 42(1), 27-33., Doi: 10.4067/S0718-16202015000100003 (Yayın No: 1570735)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA (2013).  Akdeniz Bölgesindeki Makiliklerde Bulunan Çalı Türlerin Gelişme Seyirleri.  Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 3(2), 77-86. (Yayın No: 253872)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN, TAN MUSTAFA (2011).  Fodder Values of Shrub Species in Maquis in Different Altitudes and Slope Aspects.  The Journal of Animal and Plant Sciences , 21(3), 508-512. (Yayın No: 253944)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA (2011).  Determination of the Leaf Yields and Leaf Ratios per Plant depending on Altitude and Slope Aspects of Shrub Species in Mediterranean Region Maquis.  Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 17(2), 257-262., Doi: 10.9775/kvfd.2010.3192 (Yayın No: 253828)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,ŞAHİN KASIM (2011).  Iğdır İlinde Yem Bitkilerinin Mevcut Durumu  Sorunları ve Çözüm Önerileri.  Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 21(1), 64-72. (Yayın No: 1573512)

 
 
 

 

 

 

TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN (2005).  Effect of Mepiquat Chloride a Growth Retardant on Seed Yield Components in Common Vetch  Vicia sativa.  The Indian Journal of Agricultural Sciences, 75(3), 160-161. (Yayın No: 253918)

 
 
 
 
 
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH (2016).  Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(ÖZEL SAYI-2), 168-168., Doi: 10.21566/tarbitderg.281890 (Kontrol No: 3131826)

 
 
 

 

 

 

OKTAY GÜLTER,TEMEL SÜLEYMAN (2015).  Otlatma İdaresi Açısından Ebu Cehil  Calligonum polygonoides L  ssp  comosum  L Hér    Çalısının Fenolojik Seyrinin Belirlenmesi.  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 32(2), 1-6., Doi: 10.13002/jafag773 (Kontrol No: 1573201)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI (2015).  Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2 deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi.  Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 12(1), 46-54. (Kontrol No: 1573362)

 
 
 

 

 

 

OKTAY GÜLTER,TEMEL SÜLEYMAN (2015).  Ebu Cehil  Calligonum polygonoides L  ssp  Comosum  L Her   Çalısının Yıllık Yem Değerinin Belirlenmesi.  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 32(1), 30-36., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1573101)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN, ŞİMŞEK UĞUR (2011).  Iğdır Ovası Toprakların Çoraklaşma Süreci ve Çözüm Önerileri.  Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 21(B), 53-59. (Kontrol No: 254028)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN, TAN MUSTAFA (2009).  Erdemli  Mersin  Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yoğunlukları Üzerine Bir Araştırma .  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1), 81-89. (Kontrol No: 253995)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN, TAN MUSTAFA (2004).  Yem Bitkilerinde Allelopatik Özellikler ve Tarımsal Ekosistemler Üzerine Etkileri.  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 105-109. (Kontrol No: 253984)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN, TAN MUSTAFA (2002).  Erzurum şartlarında adi Fiğ  Vicia sativa L   in ekim ve hasat zamanlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma .  Atatürk Üniv.ersitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(4), 363-368. (Kontrol No: 253966)

 
 
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Temel, S., Keskin, B., 2019. Otlatma idaresi açısından Iğdır erozyon sahalarında yetişen devekıran çalısının bazı fenolojik özelliklerinin belirlenmesi. UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-12 Nisan, Iğdır, 315-324. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 

Temel, S., Dökülgen, H., 2019. Küçükbaş hayvanların beslenmesi açısından sonbaharda dökülen üzüm çeşitleri yapraklarının potansiyel besin değeri. UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-12 Nisan, Iğdır, 1071-1077. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 

Temel, S., Keskin, B., 2019. Keçiler tarafından tercih edilen sakız geveni çalısının aylara göre bazı mikro-mineral madde içeriği değişiminin belirlenmesi. UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-12 Nisan, Iğdır, 325-331. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 

Keskin, B., Temel, S., 2019. Iğdır ekolojik koşullarında yetişen sakız geveni (Astragallus gummifer L. ) çalısının bazı fenolojik özelliklerinin belirlenmesi. UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-12 Nisan, Iğdır, 246-253. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 

Keskin, B., Temel, S., 2019. Ruminantların beslenemesi açısından sakız geveni (Astragallus gummifer L.)’nin aylık makro mineral içeriğindeki değişimler. UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-12 Nisan, Iğdır, 254-260. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 

Keskin, B., Akdeniz, H., Temel, S., Hosaflıoğlu, İ., 2019. Impacts of various irrigations systems and irrigation regimes on yields of silage corn productıon (Zea mays L.). UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-12 Nisan, Iğdır, 216-226. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 

KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN (2018).  Iğdır ekolojik koşullarında bazı yem bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) çeşitlerinin farklı ekim zamanlarındaki tohum verimleri.  Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies, 1, 281-291. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4513527)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artan Gülter,TEMEL SÜLEYMAN (2018).  Iğdır-Aralık rüzgâr erozyon sahasında yem kaynağı olarak kullanılan Ebu cehil (Calligonum polygonoides L.) çalısının bazı toprak özelliklerine etkisi.  Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies, 1, 242-249. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4513522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ (2018).  Bazı yonca çeşitlerinin iğdır koşullarında adaptasyon çalışması.  Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies, 2, 673-679. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4513539)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL (2018).  Iğdır koşullarında farklı yem bezelyesi çeşitleri (Pisum sativum ssp. arvense L.) ve ekim zamanlarının bazı ot verim özelliklerine etkisi.  Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies, 1, 365-375. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4513536)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,Yıldız Veli (2018).  Iğdır kuru koşullarında kışlık olarak ekilen adi fiğ çeşitleri için uygun ekim zamanlarının belirlenmesi.  Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies, 1, 10-22. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4513513)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,AKBAY TOHUMCU SEDA (2018).  Determining some yield performances of some forage grasses and legumes mixtures for pasture establishment under lowland conditions of Igdir.  4th International Agriculture Congress, 112 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4513564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL (2018).  Effect of Thorny Saltwort (Noaea mucronata) growing in the wind erosion field on soil’s some chemical properties.  4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, 243 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4516097)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ (2018).  Determination of Changes Occurring Annual Nutrient Content ofThorny Saltwort (Noaea mucronata).  I. International Agricultural Science Congress, 272-272. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4516106)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖKÜLGEN HASAN,TEMEL SÜLEYMAN (2018).  Determination of nutritional value of terebinth and Styrax tree according to the grazed plant parts and seasons.  1. International Gap Agriculture  Livestock Congress, 231-231. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4513557)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKBAY TOHUMCU SEDA,TEMEL SÜLEYMAN (2018).  Determination of Some Quality Performances Forage Grass-Legume Species and Mixtures for Pasture Establishment Under Lowland Conditions of Iğdır.  1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 232-232. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4516078)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,TEMEL Işıl (2017).  Determination of Some Yield and Vegetable Characteristics with Preference Conditions in Grazing of Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L Her.)) Shrubs as an Endemic Plant.  II International Iğdır Symposium, 1(1), 82-82. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3665281)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ (2017).  Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties.  II International Iğdır Symposium, 1(1), 93-93. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3665273)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,EREN BARIŞ (2017).  Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition.  VIII International Agriculture Symposium, Jahorina, 1(1), 891-898. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3665264)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ (2017).  The Yield and Yield Components of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties as The Second Crop.  VIII International Agriculture Symposium, Jahorina, 1(1), 1029-1036. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3665250)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM (2017).  Compositons and Feeding Values of Silage Corn (Zea mays L.) Varieties Grown as the Second Crop.  VIII International Agriculture Symposium, Jahorina, 1(1), 805-811. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3665242)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM (2017).  Effects of Different Irrigations Systems and Irrigation Regimes on Yield of Silage Corn Production (Zea mays L.)..  International Conference on Agriculture Forest, Science and Technologies, 1(1), 397-397. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3665225)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ (2016).  Determination of Yield and Some Plant Characteristics in Some Silage Corn Varieties.  VII. International Scientific Agriculture Symposium, 803-807. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3159918)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ,KARAKUŞ Bahattin (2016).  Determination of Nutritional Content of Some Silage Corn Varieties in Terms of Animal Feed Potential.  VII. International Scientific Agriculture Symposium, 89-94. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3159276)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYDIN GÖNÜL,LAL RATTAN,GÖRÜCÜ ÖZDEN,ÇULLU MEHMET ALİ,BERBEROĞLU SÜHA,AKÇA ERHAN,TOLUNAY DOĞANAY,ERSOY MERVE,MIAVAGHI SOMAYYEH R,ERDOĞAN MEHMET AKİF,ÇİLEK AHMET,KURUCU YUSUF,ATATANIR LEVENT,YORULMAZ ALPER,ERŞAHİN SABİT,ÖZCAN HASAN,Sarı Mustafa,AKSOY ERTUĞRUL,ÖZYAZICI MEHMET ARİF,DENGİZ ORHAN,GÜRBÜZ MEHMET A,KURŞUN İLKER,TEMEL SÜLEYMAN,BOYRAZ DUYGU,IŞIK YUSUF,GEZGİN SAİT,GÜNAY EMİNE,KAPUR SELİM (2014).  Carbon Stocks in Soils of Turkey.  Istanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade, 54 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1592806)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERBEROĞLU SÜHA,AKÇA ERHAN,ÇULLU MEHMET ALİ,GÖRÜCÜ ÖZDEN,AYDIN GÖNÜL,LAL RATTAN,ERŞAHİN SABİT,MIAVAGHI SOMAYYEH R,ERDOĞAN MEHMET AKİF,ERSOY MERVE,ÇİLEK AHMET,ÖZCAN HASAN,KURUCU YUSUF,ATATANIR LEVENT,YORULMAZ ALPER,Sarı Mustafa,AKSOY ERTUĞRUL,ÖZYAZICI MEHMET ARİF,DENGİZ ORHAN,GÜRBÜZ MEHMET A,KURŞUN İLKER,TEMEL SÜLEYMAN,BOYRAZ DUYGU,IŞIK YUSUF,GEZGİN SAİT,GÜNAY EMİNE,KAPUR SELİM (2014).  Carbon Response Units Approach in Land Management Planning  The Göksu River Basin Case Study.  Istanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade, 53 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1592693)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI (2013).  Performance of Some Forages Species  Festuca arundinacea L   Chloris gayana var  Katambora  Lotus corniculatus L  and Medicago sativa L   in Saline Soil.  22nd International Grassland Congress, 1, 149-150. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1645024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞAHİN KASIM,TEMEL SÜLEYMAN (2012).  Sosyal Destek Politikalarının Tarım Kesiminde Uygulanması  Iğdır İli Örneği.  1st International Symposium of Iğdır, 64 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:253652)

 

TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN,YOLCU HALİL (2003).  Effect of Harvest Management on the Mineral Composition of Common Vetch.  Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment, 8, 423-425. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:253613)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ (2017).  Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi.  Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 1(1), 190-190. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4010077)

 
 
 

 

 

 

TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN (2017).  ERZURUM VE IĞDIR ŞARTLARINDA FARKLI KİNOA GENOTİPLERİNİN KURU MADDE VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.  Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 1(1), 489-489. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4010110)

 
 
 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN (2017).  Yoğun Otlatma Baskısında Kalan ve Türkiye (Iğdır İli) İçin Endemik Bir Tür Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. Comosum (L’Her). Çalısı.  Türkiye 12 Tarla Bitkileri Kongresi, 1(1), 191-191. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3665284)

 
 
 

 

 

 

TAN MUSTAFA,ELKOCA ERDAL,TEMEL SÜLEYMAN (2015).  Antik Çağlardan Günümüze Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.).  Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 326-329. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3523436)

 

ACAR ZEKİ,SABANCI CAFER OLCAYTO,TAN MUSTAFA,SANCAK CENGİZ,KIZILŞİMŞEK MUSTAFA,BİLGİLİ UĞUR,AYAN İLKNUR,KARAGÖZ ALPTEKİN,MUT HANİFE,ÖNAL AŞCI ÖZLEM,BAŞARAN UĞUR,KIR BEHÇET,TEMEL SÜLEYMAN,BENGİSU YAVUZER AYŞE GÜLŞAH,KIRBAŞ RECEP,PELEN MELEK AKÇA (2015).  Yem Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar.  Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 1, 508-547. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1576829)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI (2013).  Aşırı Kimyasal Toprak Şartlarının Bazı Yem Bitkisi Türlerinin  Cynodon dactylon  Chloris gayana ve Onobrychis sativa  Çimlenmesi Üzerine Etkisi.  Ulusal Tarım Kongresi, 40 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1601328)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI (2013).  Tuzlu Topraklarda Bazı Yem Bitkisi  Festuca arundinacea L   Chloris gayana var  Katambora  Lotus corniculatus L  and Medicago sativa L   Türlerinin Performansı.  Ulusal Tarım Kongresi, 48 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1601371)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ŞİMŞEK UĞUR,TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI (2013).  Toprak Tuzluluğunun Bazı Yem Bitkisi Türlerinin Makro Element İçeriğine Etkisi.  Ulusal Tarım Kongresi, 20 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1601110)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ŞİMŞEK UĞUR,TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI (2013).  Toprak Tuzluluğu ve Alkaliliğin Yonca  Medicago Sativa  Bitkisinin Mineral İçeriği Üzerine Etkisi.  III.ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ, 1, 22-27. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:253688)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI (2013).  Tuzlu Toprakların Düzeltilmesinde Biyo İyileştirici Olarak Tuza Tolerans Dereceleri Farklı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Etkisi.  Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 242-250. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1579194)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,ŞAHİN KASIM (2013).  Iğdır İlinin Tarımsal Yapısına Genel Bir Bakış ve Yem Bitkilerinin Durumu.  Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 638-648. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1579165)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

SÜRMEN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN,OLUKLU ŞEYDA (2013).  Doğal Kaynakların Önemi ve Kars İlinin Doğal Kaynaklar Yönünden Değerlendirilmesi.  Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 260-263. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:253640)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,ARVAS ÖSMETULLAH (2010).  Akdeniz Bölgesi Makiliklerinin Organik Üretim Potansiyeli.  Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 1, 335-338. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:253710)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

TAN MUSTAFA,ERKOVAN HALİL İBRAHİM,TEMEL SÜLEYMAN (2009).  Ekim Zamanı ve Tohumluk Miktarının Yoncada Ot Verimi Üzerine Etkileri.  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 850-853. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:253745)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA (2009).  Farklı Yöney ve Rakımda Bulunan Makiliklerdeki Çalı Türlerinin Otlanmada Tercih Durumları Üzerine Bir Araştırma.  6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 474-481. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:253726)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN (2005).  Değişik Dönemlerde Uygulanan Mepiquat Chloride in Fiğde Tohum Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri.  Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 809-811. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:253757)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

YUNUS SERİN,TAN MUSTAFA,ERKOVAN HALİL İBRAHİM,TEMEL SÜLEYMAN,ŞEKER HAYATİ (2003).  Erzurum Şartlarında Farklı Biçim Uygulamaları ile Çayır Üçgülünden Ot ve Tohum Alma Olanakları Üzerine Bir Araştırma.  Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 494-496. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:253777)

 
 
 
 
 
 
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Tan, M., Temel, S., 2019. Her Yönüyle Kinoa: Önemi, Kullanılması ve Yetiştiriciliği. İKSAD Publishing House, Ankara, Turkey, s. 182. ISBN: 978-605-7875-88-4.

 

Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu (2017)., TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKBAY TOHUMCU Seda,TAN MUSTAFA,ÜNAL MURAT,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,  Öncü Basım Yayım Tanıtım Ldt. Şti., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 232, ISBN:978-605-9028-57-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3665209)

 
 
 

 

 

 

 

 

Tarımsal Üretim Sözlüğü (2015)., TEMEL SÜLEYMAN,KİBAR BEYHAN,KİBAR HAKAN,ŞAKİROĞLU MUHAMMET,  Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 792, ISBN:978-605-320-131-1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1572521)

 
 
 

 

 

 

 

 

ALTERNATİF YEMBİTKİLERİ (2012)., TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN,  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 253420)

 
 
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

EKOLOJİK ORGANİK TARIMDA HAYVANCILIK, Bölüm adı:(Ekolojik Hayvancılıkta Yem Bitkileri Yetiştiriciliği) (2013)., TEMEL SÜLEYMAN,YOLCU HALİL,YILDIRIM MUSTAFA,  Dora Yayıncılık Ltd. Şti., Editör:İBRAHİM AK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 402, ISBN:978-605-4798-46-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 253451)

Diğer Yayınlar:

Temel, S., 2018. Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu. YÖK Dergisi, Sayı 6, s. 84-86.

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlananlar)

 

1. Neslisah ŞURGUN, (2019). Iğdır Şartlarında Yetiştirilen Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)'da Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ot Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

 

2. ÇAKMAKÇI SELMA, (2018). Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Hatlarının Geliştirilmesi İçin Seleksiyon Çalışmaları, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

 

3. ALEMŞAH TUFUR ÖZTÜRK, (2018). , Iğdır Ekolojik Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Tohum Verimi İçin Ekim Zamanlarının Belirlenmesi, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

 

4. SAVAŞ YOLCU, (2018). , Iğdır Yöresi Sulu Koşullarda Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinin Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

 

5.Ahmet Eren KIR, (2016) Igdır Ekolojik Kosullarında Farklı Quinoa Çesit ve Populasyonlarının Tohum Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

 

6. DÖKÜLGEN HASAN, (2015). Kılıs Ekolojık Kosullarında Yaygın Olarak Yetısen Bazı Çalı Ve Agaç Türlerının Mevsımsel Besın Içerıgı Degısımının Belırlenmesı, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

 

7. OKTAY GÜLTER, (2014). Igdır ekolojik kosullarında yetisen ebu cehil(calligonum polygonoides l. ssp. comosum (l'hér.) ) çalısının yıllık besin içerigi degisiminin ve bazı özelliklerinin belirlenmesi, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

 

            Yüksek Lisans Tezleri (Devam Edenler)

 

1. EMRAH YAZICI, Ağrı-Eleşkirt Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin ve Yazlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)

2. Alaattin KESKİN, Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L.) Çalısının Tohum Çimlenmesine Sıcaklık ve Dormansi Kırma Uygulamalarının Etkileri, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ) 

 

Projeler:

 

 1. Temel, S., Keskin, A., Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L.) Çalısının Tohum Çimlenmesine Sıcaklık ve Dormansi Kırma Uygulamalarının Etkileri. Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2019-2020.

 2. Temel, S., Keskin, B., Tosun, Ramazan., Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2019-2021.

 3. Temel, S., Keskin, B., Özden, E., Tarla Bitkileri Bölüm Laboratuvarının Bilimsel Araştırma ve Öğrenci Uygulama kapasitesinin Arttırılması. Alt Yapı Projesi. Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2019-2020.

 4. Temel, S., Yazıcı, E., Ağrı-Eleşkirt Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin ve Yazlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2019-2020.

 5. Gültekin, L., Temel, S, Gözüaçık, C., Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Uygulama Projesi.  Atatürk Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2019-2020.

 6. Gürbüz, R., Temel, S., Farklı Sıklıkta Ekilen Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi,  Iğdır Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2019-2020.

 7. Temel, S., Alma, M.H., Özden, E., Muca, B., Demirel, F., Kocak, M.F., Iğdır Coğrafyasındaki Yerel Kültür Bitki Çeşitlerinin Toplanması, Kayıt Altına Alınması ve Muhafazası' Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2019-2021.

 8. Kibar, H., Temel, S., Depo Ortam Koşullarına Bağlı Olarak Kinoa (Chenopodium quinoa willd.) Tohumlarının Optimum Depolama Süresinin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2018-2019.

 9. Temel, S., İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Bazı Sorgum Çeşitlerin Besin içeriğinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2016-2017.

 10. Temel, S., Yolcu, S., Iğdır Yöresi Sulu Koşullarda Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinin Ot Verimi ve Kalitesi Bakımından Uygun Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2017-2018.

 11. Temel, S., Tufur Öztürk, A., Iğdır Ekolojik Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Tohum Verimi için Ekim Zamanlarının Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2017-2018.

 12. Temel, S., Çakmakçı, S., Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoaWilld.) Hatlarının Geliştirilmesi İçin Seleksiyon Çalışmaları, Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2017-2018.

 13. Temel, S., Keskin, B., Şimşek, U., Yılmaz, İ.H., Iğdır Ovası Halomorfik Toprakların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yem Bitkisi Türlerinin Belirlenmesi, TÜBITAK PROJESI, Yürütücü, 2011-2014.

 14. Tan, M., Temel, S., Dogu Anadolu Bölgesinin Farklı Ekolojilerinde Yetiştirilebilecek Ot ve Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Belirlenmesi, TÜBITAK PROJESI, Araştırmacı, 2015-2018.

 15. Temel, S., Yıldız, V., Kurak Sartlarda Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2014-2016.

 16. Temel, S., Dökülgen, H., Kilis Ekolojik Koşullarında Yaygın Olarak Yetişen Bazı Çalı Türlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2014-2015.

 17. Temel, S., Keskin, B., Tan, M., Ünal, M., Akbay Tohumcu, S., Yılmaz, İ.H., Iğdır Ili Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu, Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2014-2017.

 18. Temel, S., Oktay, G., Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Ebu Cehil (Calligonum Poligonoides) Çalısının Yıllık Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2013-2014.

 19. Temel, S., Akbay Tohumcu, S., Yıldız, V., Iğdır İli Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Bugdaygil ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2012-2016.

 20. Temel, S.,Şimşek, U., Erdel, E., Tohumcu, F., Gökmen, F., Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2011-2013.

 21. Şahin, K., Temel, S., Iğdır ilinin Hayvansal Üretim Yapısı ve Potansiyelinin Belirlenmesi, DIGER (SERKA), Araştırmacı, 2013-2013.

 22. Şahin, K., Temel, S., Çiftçiyim Yeniliğe Açığım, DIGER (SODES), Proje Koordinatör Yardımcısı., 2010-2011.

 23. Tan, M., Erkovan, H.İ., Temel, S., Tohumluk Yonca Tesisinde Koruyucu Bitki (Arpa) Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri, Atatürk Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2004-2006.

 24. Tan, M., Temel, S., Erzurum Sartlarında Değişik Uygulamalarla Yoncanın Kışlık Ekilebilme İmkânları Üzerine Bir Araştırma., Atatürk Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2004-2006.

 25. Tan, M., Temel, S., Fig (Vicia sativa L.) ve Bezelye (Pisum sativum L.)'de Değişik Zamanlarda Uygulanan Bazı Büyümeyi Engelleyicilerin Bitki Gelişmesi ve Tohum Verimine Etkileri, BAP, Atatürk Üniversitesi, Araştırmacı, 2002-2003.

 26. Tan, M., Temel, S., Erkovan, H.İ., Erzurum Sartlarında Farklı Biçim Uygulamaları ile Çayır Üçgülünden Ot ve Tohum Alma Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2001-2003.

 27. Tan, M., Temel, S., Erzurum Sulu Sartlarında Farklı Ekim Zamanları ve Hasat Devrelerinin Fiğ (Vicia sativa L.)’de Verim ve Bazı Özelliklere Etkileri, Atatürk Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2000-2001.

Hakemlikler:

Editörlük

1. Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Baş Editörlüğü (Alan indeksi),

 

Hakemlikler

1. Dergi SCI-Expanded, Animal Biotechnology,

2. Dergi SCI-Expanded, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES

3. Dergi SCI-Expanded, Journal of Food Processing and Preservation

4. Dergi SCI-Expanded, Journal of Plant Registrations

5. Dergi SCI-Expanded, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

6. Dergi SCI-Expanded, Tarım Bilimleri Dergisi -Journal of Agricultural Sciences

7. Dergi Diğer endeksler, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

8. Dergi Diğer endeksler, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

9. Dergi Diğer endeksler, Gaziosmanpaşa Üniveristesi Ziraat Fakültesi Dergisi

10. Dergi Diğer endeksler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

11. Dergi Diğer endeksler, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

12. Dergi Diğer endeksler, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

13. Dergi Diğer endeksler, Türk Doğa ve Fen Dergisi

14. Dergi Diğer endeksler, Eurasian Journal of Forest Science

15. Dergi Diğer endeksler, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

16. Dergi SCI-Expanded, Turkish Journal of Field Crops

 

 

 

Verilen Dersler:

Lisans Dersleri

1. Baklagil yem bitkileri

2. Çayır Mera Yönetimi

3. Çayır Mera Islahı

4. Buğdaygil Yem Bitkileri

5. Bitkisel Gen Kaynakları

6. Tarımsal Ekoloji

7. Tarla Bitkileri

8. Vejetasyon Etüt ve Ölçümler

9. Enstrümental Analiz

10. Proje Hazırlama Teknikleri

11. Bitki Fizyolojisi

12. Yem Bitkileri Kültürüne Girişi

13. Bitki Sistematiği

14. Tarla Tarımı

15. Meslek Tarihi ve Deontoloji

16. Tarla Deneme Teknikleri

 

Yüksek Lisans Dersleri

1. Alternatif Yem Bitkileri

2. Doğal Gen Kaynakları ve Yönetimi

3. Çalı Vejetasyonları

4. Vejetasyon Ölçme ve Değerlendirme

5. Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri

6. Çayır Mera Ekolojisi

7. Yem Bitkilerinin Besleme Değeri ve Ot Kalitesine Etkili Faktörler

8. Kinoa Tarımı

9. Halofit Yem Bitkileri

Ödüller:
Üyelikler:

Tez Savunma Juri Üyelikleri

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Neslişah ŞURGUN, TARLA BİTKİLERİ, 2019.

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yakup TOPAY, TARLA BİTKİLERİ, 2019.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Barış EREN, TARLA BİTKİLERİ, 2019.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Ahmet ÇELİK, BİTKİ KORUMA, 2019.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhabbet ÜCRAK, BİTKİ KORUMA, 2019.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Büşran SUNYAR, BİTKİ KORUMA, 2019.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Savaş YOLCU, TARLA BİTKİLERİ, 2018.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Alemşah TUFUR ÖZTÜRK, TARLA BİTKİLERİ, 2018.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Hatice ÖNKÜR, TARLA BİTKİLERİ, 2018.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Selma ÇAKMAKÇI, TARLA BİTKİLERİ, 2018.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Işıl TEMEL, TARLA BİTKİLERİ, 2018.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Serap DEMİREL, BAHÇE BİTKİLERİ, 2018.

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Erdal GÜNEY, TARLA BİTKİLERİ, 2017.

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Emre AKÇAY, TARLA BİTKİLERİ, 2017.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Pınar SOYCAN, BİTKİ KORUMA, 2017.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Abdullah İREÇ, BİTKİ KORUMA, 2017.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İbrahim ARAS, TARLA BİTKİLERİ, 2017.

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora  DOĞAN İLHAN, BİYOLOJİ, 2014

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Ahmet Eren KIR, TARLA BİTKİLERİ, 2016

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uygar DEMİR, TARLA BİTKİLERİ, 2016

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bahattin KARAKUŞ, TARLA BİTKİLERİ, 2016

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, GÜLTER OKTAY, TARLA BİTKİLERİ, 2014

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, HASAN DÖKÜLGEN, TARLA BİTKİLERİ, 2015

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, SEDAT DEMİRKIRAN, TARLA BİTKİLERİ, 2015

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, SÜLEYMAN KABAKÇI, TARLA BİTKİLERİ, 2014

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, AYSUN PARLAK, TARLA BİTKİLERİ, 2015

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, MEHMET EMİN BULUT, TARLA BİTKİLERİ, 2015

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, HAKAN AYAZ, TARLA BİTKİLERİ, 2015

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, RUFAYİ KARATAŞ, TARLA BİTKİLERİ, 2015

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. ÜNİP Koordinatörlüğü, Üye  , 2018-

3. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bürosu, Üye  , 2018-

4. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Üye  , 2015-

5. ARBİS, Üye  , 2010-

6. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012

7. Iğdir Üniversitesi/Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştirma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014-2016.

8. Iğdir Üniversitesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2016.

 

TİK Üyelik

Doktora Tez İzleme Üyeliği BARIŞ ASLAN, TARLA BİTKİLERİ

 

Dergi Üyelikleri

 

 

 

 

2. Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü Dergisi (Diger endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi,

3. Uluslararsı Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (Diger endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi,

Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
2520-4047-3500
Belgegeçer
:
E-posta
:
suleyman.temel@igdir.edu.tr
Web Site
:
www.igdir.edu.tr
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Suveren Kampüsü, IĞDIR