Sulhattin YAŞAR

Sulhattin YAŞAR

Prof. Dr.

Telefon:4000-4040

E-mail:sulhattin.yasar@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ(Anabilim Dalı Başkanı), REKTÖRLÜK(Yönetim Kurulu Üyeliği), REKTÖRLÜK(DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Dekan), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Bölüm Bşk.)
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI/
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR) (VETERİNER)/
Diller
:
Almanca,Hollandaca,İngilizce
İlgi Alanları
:
Besleme, Gıda ve Yem Teknolojileri, Gıda Güvenliği, Hayvansal Üretim, Katkı Maddeleri, Biyogüvenlik, Risk Değerlendirme ve Yönetim
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Increased organic acid production and decreasedphytate phosphorus by high level of water contentof Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 fermentation ofsoybean meal, BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA. ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGIES, Cilt 76, Sayı 1, 2019
2. Testing Novel Eubiotic Additives: Its Health and PerformanceEffects in Commercially Raised Farm Animals, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., Cilt 7, Sayı 4, 2017
3. Predicting chemical, enzymatic and nutritional properties of fermented barley ( iHordeum vulgare/i L.) by second derivate spectra analysis from attenuated total reflectance-Fourier transform infrared data and its nutritional value in Japanese quails, Archives of Animal Nutrition, Cilt 72, Sayı 5, 2018
4. Examining the nutritional and production characteristics of egg-farms in Basmakci County in Turkey, World’xxs Poultry Science Journal, Cilt 59, Sayı 02, 2003
5. Chemical, enzymatic, and antioxidant enrichments of full-fat soybean and sunflowermeal by Bacillus subtilis (ATCC® 6633™) fermentation using a solid-state bioreactor, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES, Cilt 42, Sayı , 2018
6. Effect of Fermented Cereals, Probiotics, and Phytase on the Sensory Quality of Poultry Meat, Scientia Agriculturae Bohemica, Cilt 49, Sayı 3, 2018
7. Nutritional Fortification of Sunflower Meal by Bacillus Subtilis ATCC PTA-6737 Fermentation, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies, Cilt 75, Sayı 2, 2018
8. Maya (Saccharomyces cerevisiae) ve Laktik Asit Bakterisi içeren Yem Katkı Maddesinin Sazan Balıklarının Büyüme Performansı, Vücut Kompozisyonu ve Sindirilebilirlik Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2017
9. Testing Novel Eubiotic Additives: Its Health and Performance Effects in Commercially Raised Farm Animals, Journal of the Institute of Science and Technology, Cilt 7, Sayı 4, 2017
10. Effects of addition of the red pepper from 4th harvest to corn or wheat based diets on egg-yolk colour and egg production in laying hens, INTERNATIONAL JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, Cilt 2, Sayı 2, 2003
11. Performance and some digesta parameters of broiler chickens given low or high viscosity wheat-based diets with or without enzyme supplementation, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Cilt 28, Sayı 2, 2004
12. Yeast fermented additive enhances broiler growth, REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, Cilt 46, Sayı 10, 2017
13. Performance and gastro intestinal response of broiler chickens fed on cereal grain based foods soaked in water, British Poultry Science, Cilt 40, Sayı 1, 1999
14. antibacterial effects of single or combined plant extracts, Annals of Microbiology, Cilt 55, Sayı 1, 2005
15. Viscous Gel forming Gums VGUMS of Cereal Grains Rheology and Viscosity Based Enzyme Activity Quantification, JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, Cilt 69, Sayı , 2016
16. PERCEPTION AND AWARENESS OF THE EUROPEAN UNION FOOD SAFETY FRAMEWORK, ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, Cilt 27, Sayı 1, 2015
17. Performance and ileal histomorphology of rats treated with humic acid preparations, JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION, Cilt 86, Sayı 7-8, 2005
18. Use of high levels of full fat soybeans in laying hen diets, JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH, Cilt 14, Sayı 1, 2005
19. Performance of broilers fed raw or fermented and redried wheat barley and oat grains, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Cilt 40, Sayı , 2016
20. Food Additives of Public Concern for their Carcinogenicity, Journal of Nutritional Health and Food Science, Cilt 3, Sayı 4, 2015
21. Performance Gut Size and Ileal Digesta Viscosity of Broiler Chickens Fed with Whole Wheat Added Diet and the Diets with Different Wheat Particle Sizes, INTERNATIONAL JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, Cilt 2, Sayı 1, 2003
22. Performance and Egg Characteristics of Laying Hens Fed Diets Incorporated with Poultry By Product and Feather Meals, Journal of Applied Poultry Research, Cilt 14, Sayı 3, 2005
23. In vivo changes in antioxidant systems and protective role of melatonin and a combination of vitamin C and vitamin E on oxidative damage in erythrocyte induced by chlorpyriphos ethyl in rats, Archives of Toxicology, Cilt 75, Sayı , 2001
24. EFFECTS OF INCLUSION OF AERIEL DRIED PARTS OF SOME HERBS IN BROILERDIETS, The Journal of Animal and Plant Sciences, Cilt 21, Sayı 3, 2011
25. Determination of ionophore coccidiostats in feedingstuffs by liquid chromatography tandem mass spectrometry Part I Application to targeted feed, JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, Cilt 47, Sayı 4-5, 2008
26. Enzyme supplementation of dry and wet wheat based feeds for broiler chickens performance and gut response, British Journal Of Nutrition, Cilt 84, Sayı 3, 2000
27. In vitro estimation of the solubility of dry matter and crude protein of wet feed and dry feed, The Journal of Turkish Veterinary and Animal Science, Cilt 25, Sayı , 2001
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Tavuklardan izole edilen E coli Klebsiella ve Enterokoklarda antibiyotik duyarlilik durumlari, S.D.Ü. Tip Fak. Derg, Cilt 14, Sayı 2, 2007
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Increasing the Nutritional Qualities of Tomato Pomace by Yeast Fermentation, 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE AGRICULTURE, 19.06.2019
2. Yeast Fermentation Improved the Nutritional Qualities of Apple Pomace, 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES, 19.06.2019
3. Trichoderma Reesei Simmons, Anamorph(ATCC® 26921) ile Fermente Edilmiş Ayçiçeği Küspesinin Fonksiyonel Yem Olarak Değerlendirilmesi, Mas 5. Uluslar Arası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 02.05.2019
4. Fungal Fermantasyon ile Soya Fasulyesi Küspesine Fonksiyonel Özellikler Kazandırma, Mas 5. Uluslar Arası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 02.05.2019
5. Mikrobiyal Fermantasyon Yolu ile Tahıl, Küspe ve Posaların Fonksiyonel Yem ve Katkı Maddelerine Dönüştürülmesi, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11.04.2019
6. İki Farklı Maya Karışımı Kullanılarak Yürütülen Katı Faz Fermantasyon Sonucu Elma ve Domates Posasının Besin Madde İçeriğinin Artırılması, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11.04.2019
7. Value-Added Novel Products Obtaıned From Whole Cereal Flours Fermented In An Optımısed Solıd State Process Usıng Lactobacıllus Salıvarıus Subsp. Salıcınıus Rogosa Et Al. (Dsm 20555), ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 13.09.2018
8. Pleurotus ostreatus and Phanerochaete chrysosporium Fermentation İmproved The Nutritional, Enzymatic And Antioxidant Qualities of Tomato Pomace, Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 21.11.2018
9. Nutritional, Enzymatic And Antioxidant Enrichment Of Apple Pomace By Fungal Fermentations, 10. International Animal Science Conference, 25.10.2018
10. Stimulated Growth Performance of Japanese Quails fed a Diet Containing Fermented Barley, 2. Internatıonal Anımal Nutrıtıon Congress, 01.11.2018
11. Effects of Fermented Sunflower Meal with Bacillus subtilis on Growth Parameters, Digestibility and Body Composition in Carp (Cyprinus carpio),, Limnofish”, I st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 04.10.2017
12. Improves Laying Performance and Egg-Shell Quality in Late Laying Period. 4-8 October 2017. Üsküp-Makedonya, II International Conference on Advances in Veterinary Sciences Technics., 04.10.2017
13. GMO risk assessment process in Turkey, Risk Assessment, Socio-economic Assessment and Risk Management in Genetically Modified Organisms, 15.12.2015
14. perceptİon and awareness of the european union food safety framework, EFSA's 2nd Scientific Conference - Shaping the Future of Food Safety, Together, 14.10.2015
15. SOLID STATE FERMENTED CEREALS PROMISES A GROWTH PROMOTING EFFECT IN BROILER CHICKEN, 20th European Symposium on Poultry Nutrition, 24.08.2015
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Gıda Tarım ve Yem Sektöründe Kullanılan Mikrobiyal Enzimlerin Üretimi ve Endüstriyel Uygulamaları Çalıştayı, Biyoteknolojinin Tarımsal Araştırmalarda Yeri ve Geleceği konulu çalıştay, 29.03.2016
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. TÜZÜN C., Pamuk tohumu ve ayçiçeği tohumu küspelerinde hücre duvarı unsurları parçalanılabilirlik karakteristiklerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
2. ÇÖMEZOĞLU M., Isparta İli ve çevresinde tüketime arz edilen bazı gıda yem ve hammaddelerinden aflotoksin B-1 ve okratoksin A içeriklerinin saptanması,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
3. YILDIRIM A., Isparta ilinde alabalık işletmelerinin zootekni, ekonomi ve kırsal kalkınma açısından incelenmesi üzerine bir çalışma,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
4. AKINCI M., Farklı ticari probiyotik katkı maddelerinin bıldırcınlarda yem tüketimi, canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma ve karkas randımanı üzerine etkileri,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
5. DEMİRCAN ESEN E., Farklı ticari fitaz katkı maddesinin hayvan yemlerinde in vitro enzim aktivitelerinin ve bıldırcınlarda fosfor yarayışlılığı üzerine etkilerinin belirlenmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
6. GÖK M., Etlik bıldırcınlarda fermantasyona uğramış tahıl danelerinin kullanım olanakları,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
7. YEĞEN M., Yarı-katı fermantasyon tekniği kullanılarak etlik civciv ve piliçlerde büyüme performansı üzerine etkili yem katkı maddesi üretimi üzerine bir araştırma,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
8. UYSAL C., Bacillus subtilis ile katı faz fermantasyonuna (KFF) tabi tutulan ayçiçeği tohumu küspesinin (ATK) yem değerinin belirlenmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
9. TOSUN R., Fungal mikroorganizmalar ile katı-faz fermentasyonuna tabi tutulan elma ve domates posasının besin madde bileşiminin kanatlı hayvanlar için yarayışlı hale getirilmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
10. BARAN B., Arpa, yulaf ve buğdayın Lactobacillus salivarius kullanılarak katı faz fermantasyon ile besin madde bileşiminin zenginleştirilmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
Projeler:
1. Avrupa Birliği, Yürütücü, AB Merkezi Finansman ve İhale Birimi. Aktif İş Gücü Programları Projesi (AİPP) - Türkiye İş Kurumu’xxna (İŞKUR) Destek Projesi. Etkin İş Piyasası Önlemleri İçin Hibe Planı - Yeni Fırsatlar Programı Hibe Planı. Bilimsel Ve Teknolojik Metotlar İle İşsiz Teknik Personelin Eğitimi ve İstihdamı Sonucu Burdur İli Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğine (KÖY-KOOP) Bağlı Süt Üreticileri için Avrupa Birliği Normlarına Uygun Güvenli ve Sürdürülebilir Süt Üretim Projesi (Birim Kooperatiflerde Daha Kaliteli Süt ve Daha Verimli Üretim Projesi), 01.01.2005
2. -Tübitak 1001, Yürütücü, “Fonksiyonel Yem”: Kanatlılar için Bazı Yem Maddeler ve Yan ürünlere Katı-Faz Fermentasyon ile Kimyasal, Enzimatik ve Probiyotik Fonksiyonlar Kazandırma İşlemleri, 14.05.2015
4. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, YARIKATI FERMENTASYON TEKNİĞİ KULLANILARAK ETLİK CİVCİV VE PİLİÇLERDE BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLİ YEM KATKI MADDESİ ÜRETİMİ, 07.07.2014
5. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, farklı ticari probiyotik katkı maddelerinin bıldırcınlarda yem tüketimi canlı ağırlık artışı yemden yararlanma ve karkas randımanı üzerine etkileri, 22.04.2013
6. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Etlik bıldırcınlarda fermentasyona uğramış tahıl danelerinin kullanım olanakları, 22.04.2013
7. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, farklı ticari fitaz katkı maddesinin hayvan yemlerinde in vitro enzim aktivitelerinin ve bıldırcınlarda fosfor yarayışlılığı üzerine etkisinin belirlenmesi, 22.04.2013
8. TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, ETLİK CİVCİV VE PİLİÇLERDE BUĞDAY ARPA VE YULAF DANE YEMLERİNİN PEYNİR SUYU VE NARENCİYE POSASI İLE FERMENTASYONA UĞRATILARAK BESLEME DEĞERLERİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR, 07.07.2013
9. Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü, REGULATORY ASPECTS AND SCIENTIFIC RISK ASSESSMENT OF FOOD AND FEED SAFETY RASAFF SAFETY, 15.10.2012
Hakemlikler:
1. NUTRITION AND FOOD SCIENCE, ESCI: Emerging Sources Citation Index, İNGİLTERE
2. BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, SCI-Expanded, BREZİLYA
3. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, SCI-Expanded, GÜNEY KORE
4. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, SCI-Expanded, GÜNEY KORE
5. Journal of Materials and Environmental Science, , FAS
6. The Journal of ANIMAL AND PLANT SCIENCES, SCI-Expanded, PAKİSTAN
7. Journal of Applied Animal Research, SCI-Expanded, İNGİLTERE
8. Journal of Applied Poultry Research, SCI-Expanded, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
9. Journal of Cereal Science, SCI-Expanded, HOLLANDA
10. Journal of the World Aquaculture Society, SCI-Expanded, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
11. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE - FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ulakbim, TÜRKİYE
12. livestock science, SCI-Expanded, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
13. ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, SCI-Expanded, İTALYA
14. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, SCI-Expanded, TÜRKİYE
15. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE, SCI-Expanded, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. YEMLERDE İLERİ ANALİZ TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2018-2019
2. ANALİTİK METOD GELİŞTİRME VE VALİDASYON, Yüksek Lisans, 2018-2019
3. YEM VE GIDA GÜVENLİĞİ, Yüksek Lisans, 2018-2019
4. KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESI, Yüksek Lisans, 2018-2019
5. HAYVANCILIKTA BIYOTEKNOLOJI, Yüksek Lisans, 2018-2019
6. ZOOTEKNİ, Lisans, 2018-2019
7. İSTATİSTİK, Lisans, 2018-2019
8. ZOOLOJİ, Lisans, 2018-2019
9. KAZ ORDEK HINDI VE DEVEKUSU BESLEME, Yüksek Lisans, 2013-2014
10. HAYVAN BESLEMEDE RASYON HAZIRLAMA TEKNIKLERI, Yüksek Lisans, 2013-2014
11. HAYVANCILIKTA BIYOTEKNOLOJI, Yüksek Lisans, 2013-2014
12. PREMIKS TEKNOLOJISI, Yüksek Lisans, 2013-2014
13. KANATLI HAYVANLARIN BESLEME BİLİMİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
14. HAYVAN BESLEMEDE LABORATUVAR TEKNIKLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
15. AB VE TÜRKİYE HAYVANCILIĞI, Lisans, 2013-2014
16. HAYVANSAL ÜRÜB GÜVENLİĞİ, Lisans, 2013-2014
17. YEMLEME METOTLARI, Lisans, 2013-2014
18. HAYVANCILIKTA BIYOTEKNOLOJI, Lisans, 2013-2014
19. KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESI, Lisans, 2013-2014
Ödüller:
1. EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE IRMM GEEL BELGIUM, Çalışma Ödülü, AVRUPA BİRLİĞİ BİLİM POLİTİKALARINA DESTEK
2. ELSEVIER PUBLICATION, AMSTERDAM HOLLANDA, Diğer, LIVESTOCK SCIENCE DERGISI YAYINCI KURULUŞU ELSEVIER TARAFINDAN 2015 YILINDA KALITELI VE BAŞARILI OLARAK ÇOK SAYIDA YAYIN DEĞERLENDIRMEDEN DOLAYI VERILMIŞTIR.
3. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Bilim - Sanat Ödülleri, YILIN EN İYİ DEĞERLENDİRİCİSİ
Üyelikler:
1. dünya kanatlı bilimi derneği, Üye, 1996
Harici Tel.
:
4000-4040
Dahili Tel.
:
4000-4040
Belgegeçer
:
E-posta
:
sulhattin.yasar@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: