Iğdır Üniversitesinin Kıymetli Mensupları!

Sanat ve bilimin merkezinde “insan” vardır. Tüm bilimler doğrudan ya da dolaylı “insan”a hizmet ettiği gibi, tüm sanat ürünleri de “insan”ı konu alır, onu anlatır. Bilim adına üretilen her bilginin temeli, “insan”a fayda esasına dayanır. Sanat ise yine insan içindir. Bilim ve sanatın merkezleri ise üniversitelerdir. Dolayısıyla üniversitelerin temel amacı da, “insan”a hizmettir, denebilir. Yöneticisinden akademisyenine, memurundan öğrencisine kadar herkes bu kutlu amaç için çalışır, çalışmalıdır. Bu kutlu yürüyüşte, herkesin bir görevi vardır. Biz yöneticiler ve idari kesim bu gidişatın idaresi; akademisyenler bilimsel ve sanatsal faaliyet noktasında hem üretme hem de yeni üreticiler yetiştirme; öğrenciler ise gelecekte bu bayrağı taşıyabilecek yeterliliğe ulaşma görevindedirler.  

 Üniversite içerisindeki bu silsilede, herhangi bir kesimin görevini ihmal etmesi, büyük aksamalara neden olacaktır. Ayrıca bu silsile, yalnızca üniversite yapısıyla sınırlı değildir. Yereldeki bir üniversitede işleyişin aksaması, önce bölgesel daha sonra ulusal çapta etkileri olacaktır. Tam aksi durumda ise bu etki olumlu yönde bir tesir yaratacaktır. Dolayısıyla ülkemizin gelişme ve kalkınma yönündeki ilerleyişi, yereldeki çarkların doğru ve hızlı ilerlemesiyle paraleldir. Daha net ifade etmek gerekirse, ülke çapındaki kalkınmanın ve ilerlemenin tek yolu, herkesin üstüne düşen görevi layığıyla yerine getirmesiyle mümkündür. Iğdır Üniversitesinin değerli mensupları olarak, bu bilinçle ve idrakle hareket etmenizi sizden istirham ediyorum.

 “Bilgi çağı” ya da “teknoloji çağı” diye isimlendirilen bu çağda en büyük güç, bilgidir. Ancak bu güce sahip olanların, bilgiyi hiç de insanlık yararına kullandıkları söylenemez. Tarihte çağ açıp çağ kapatan yüce milletimizin, dünyadaki bu düzeni yakın gelecekte değiştirmesi muhal değildir. Bu amacın gerçekleşmesinde, en büyük görev ise bilgi üretim merkezleri olan üniversitelerimize düşmektedir.

 Iğdır Üniversitesinin Değerli Akademisyenleri!

Üniversitelerin işlevini yerine getirmesinde en büyük ve en önemli görev sizlere düşmektedir. Biliyorsunuz, üniversitelerin temel kuruluş nedenlerinden biri, bilgi üretmektir. Bunun için araştırmalar yapmak, makaleler yazmak, projeler hazırlamak ve hayata geçirmek, konferans, sempozyum, seminer gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek gerekiyor. Bu yönde yapacağınız çalışmalarda sizlere gerekli ortam ve koşulları oluşturmak için elimizden gelen desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın. Göreviniz, bununla bitmiyor. Maddi ve manevi değerlerimizi benimseyen, sorumluluk sahibi, mesleki anlamda nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek sizin aslî vazifeniz durumundadır.

Üniversitemizin temel vizyonu bilim alanında, tanınan ve tercih edilen bir üniversite olmaktır. Bu vizyonun gerçekleşmesi, sizlerin yukarıda sayılan vazifeleri hakkıyla yerine getirmenize bağlıdır. Bu anlamda, yükünüz fazla yolunuz zorludur. Bununla birlikte, alacağınız mükâfat da büyüktür. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımı sunarım.

Sevgili Gençler!

Şunu unutmayın ki bilimin temelinde “merak” ve “şüphe” duygusu yatar. İnsanı her daim yeni şeyler üretmeye teşvik ve tahrik eden bu duygulardır. Bu şevki ve sorgulamacı yaklaşımı edinmek, bilim adamı olma yolunda atılan ilk adımdır. Bu adımı atacağınız ilk yer, üniversite olacaktır. Bu esnada yanınızda olacak olan bizler, sizin için elimizden gelen gayreti göstereceğiz…

Üniversitemiz öğrencileri olarak sizlere önemli tavsiyelerimden biri şudur: Üniversitede size verilen bilgilerle yetinmeyin. Sizin kendi gayretleriniz, kişisel gelişiminizde büyük önem arz etmektedir. Üniversiteyi bitirdiğinizde, sizleri rakipleriniz karşısında öne çıkaracak olan, bu gayretiniz olacaktır. Bu amaçla, özellikle Üniversitemizin kütüphanesini ve e-kaynaklarını kullanmanızı, özellikle öneririm.

Yoğun bir bilgi üretiminin olduğu çağımızda, bir bilgi kirliliği de söz konusudur. Doğru, faydalı ve kesin bilgiye ulaşmak, bu anlamda büyük önemi haizdir. Bu yüzden günümüzde cahillik, herhangi bir bilgiyi bilmemek değil, bilgiye nasıl ulaşılacağını bilmemektir. Üniversitelerin temel işlevi de, tüm bilgileri öğretmek değil, bilgiye ulaşma yolunda rehber olmaktır. Siz değerli öğrencilerimize düşen görev ise sadece o yolda ilerlemektir.

Ülkemizin aydınlık geleceği olan siz öğrenciler, ilerde bu bayrağı bizlerden devralacak ve daha yüksek noktalara taşıyacaksınız. Buna inancım tamdır. Sizin de bu bilinçle hareket etmenizi istiyor ve başarılar diliyorum...

Çok Değerli Iğdır Üniversitesi Çalışanları!

Üniversitemizin hizmet kalitesi, siz değerli Iğdır Üniversitesi çalışanlarına bağlıdır. Bu hususta büyük gayret göstereceğinizden kuşkum yoktur. Hepimiz görevlerini saygı ve sevgi çerçevesinde, tatlı dil ve güler yüzle, sorunlar karşısında çözüm odaklı yaklaştığımız takdirde, hizmet kalitesi noktasında Üniversitemizi üst noktalara taşıyacağımıza kalpten inanıyorum.

Sözlerime son verirken Üniversitemizin, hem ülkemizin 2023 hedeflerine uygun beklentileri karşılamak hem de bölgenin bilim alanında yükselen bir değeri olmak için hazırlanan stratejik planlarına uygun olarak çalışmalarına devam ettiğini belirtmek isterim. Iğdır Üniversitesi olarak ülkemizin en genç üniversitelerinden biriyiz. Fiziki, teknik ve akademik altyapımızı büyük oranda tamamladık. Hala eksiklerimiz olduğunun farkındayız. Bununla birlikte, hızla gelişmekte olan üniversitemizde, her yeniliğe birlikte heyecanlanıp bunun sevincini ve gururunu birlikte yaşamalıyız diye düşünüyorum. Iğdır Üniversitesinin mensupları olarak sizlerin de, bu sevince ve heyecana ortak olmanızı arzu ediyorum.

Sevgi ve muhabbetle…

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA

Rektör