Kültür & Sanat

Iğdır Üniversitesi, öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimlerini destekleyen birçok etkinlik ve program sunmaktadır. Kültür & Sanat birimi, öğrencilerin sanata olan ilgisini canlı tutmayı, kültürel değerleri keşfetmelerini sağlamayı ve yaratıcılıklarını ifade etmelerini teşvik etmeyi hedeflemektedir.


woman in white long sleeve shirt sitting on chair

Bilim 

Iğdır Üniversitesi, bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni keşiflere katkıda bulunmak ve disiplinlerarası işbirliğini teşvik etmek amacıyla düzenlediği bilim sempozyumlarıyla öğrencilere ve akademisyenlere fırsatlar sunmaktadır. Bu sempozyumlar, çeşitli disiplinlerde araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi paylaşımını sağlamakta ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. Iğdır Üniversitesi'nin bilim sempozyumları, katılımcıların bilimsel ağlarını genişletmelerini, araştırmalarını tanıtmalarını ve güncel konular hakkında tartışmalar yapmalarını amaçlamaktadır.

women in street dancing

Kültür 

Iğdır Üniversitesi, kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla düzenlediği kültür sempozyumları ile öğrencilere ve akademisyenlere önemli bir platform sunmaktadır. Bu sempozyumlar, çeşitli disiplinlerde çalışan uzmanları bir araya getirerek kültürel mirasın farklı yönlerini incelemeyi ve tartışmayı hedeflemektedir. Iğdır Üniversitesi'nin kültür sempozyumları, kültürel değerlerin korunmasını teşvik etmek ve toplumun kültürel kimliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenmektedir.

selective focus photography of monk at corridor

Sanat

Iğdır Üniversitesi, sanatın önemini vurgulamak, sanatçıları desteklemek ve sanatın toplum üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla düzenlediği sanat sempozyumları ile öğrencilere ve akademisyenlere önemli bir platform sunmaktadır. Bu sempozyumlar, farklı sanat disiplinlerinde çalışan sanatçıları ve araştırmacıları bir araya getirerek sanatın farklı yönlerini incelemeyi ve tartışmayı hedeflemektedir. Resim, heykel, müzik, tiyatro, sinema, edebiyat gibi sanat dallarının ele alındığı sunumlar, atölye çalışmaları ve performanslar ile katılımcıların sanatın gücünü deneyimlemelerine ve yeni perspektifler kazanmalarına olanak sağlamaktadır. Iğdır Üniversitesi'nin sanat sempozyumları, sanatın toplumsal dönüşüme ve bireysel ifadeye olan katkısını vurgulamak ve sanatçıların bir araya gelerek işbirliği yapmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

person holding brown clay pot

Geleneksel El Sanatları 

Iğdır Üniversitesi, geleneksel el sanatlarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması için özel bir önem vermektedir. Üniversite bünyesinde düzenlenen etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla öğrencilere, geleneksel el sanatlarına yönelik becerileri geliştirme fırsatları sunulmaktadır. Seramik, dokuma, taş işçiliği, minyatür gibi geleneksel el sanatlarına ilişkin atölye çalışmaları ve usta-çırak ilişkisini teşvik eden programlar, öğrencilerin el sanatlarıyla ilgili becerilerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu sayede Iğdır Üniversitesi, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasında bir öncü rol oynamaktadır.

man in gray jacket and pants holding red umbrella statue

Tarih 

Iğdır Üniversitesi, tarihin önemini vurgulamak ve tarih bilincini geliştirmek amacıyla çeşitli tarih etkinlikleri düzenlemektedir. Bu etkinlikler, öğrencilerin ve toplumun tarihi mirası keşfetmelerini, tarihi olayları ve kültürel gelişmeleri anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Iğdır Üniversitesi, tarih alanında uzman konuşmacıları ağırlayarak tarih konferansları düzenlemektedir. Bu konferanslar, farklı dönemleri, olayları ve kişilikleri ele alan sunumlarla tarih bilgisini derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler ve akademisyenler, tarih konferanslarına katılarak yeni bilgiler edinebilir, tarihle ilgili tartışmalara katılabilir ve tarih alanında güncel araştırmalar hakkında bilgi sahibi olabilirler.

person wearing black fedora hat

Sergiler

Iğdır Üniversitesi, öğrenci ve akademisyenlerin sanatsal ve akademik çalışmalarını sergilemek ve paylaşmak için sergi alanlarına sahiptir. Öğrenciler, resim, fotoğraf, heykel, el sanatları ve diğer sanat formlarında yaratıcılıklarını sergileme fırsatı bulmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin kültürel miras, tarih ve toplum konularında hazırladıkları araştırmaları sergileyebilecekleri sergiler de düzenlenmektedir. Sergiler, öğrencilerin sanat eserlerini sergileyerek kendilerini ifade etmelerine ve toplumla etkileşimde bulunmalarına olanak sağlamaktadır.