DAP


DAP (Doğu Anadolu Projesi) projeleri, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişimi desteklemek amacıyla yürütülen önemli çalışmalardır. DAP projeleri, bölgedeki tarım, enerji, su kaynakları, ulaşım, turizm ve eğitim gibi sektörlerde kalkınmayı hedefler. Bu projeler, bölgedeki gelir dağılımının düzeltilmesini, işsizlik oranının azaltılmasını, altyapının geliştirilmesini ve yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlar. DAP projeleri, yerel ve bölgesel kalkınmayı desteklerken, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını ve çevresel etkilerin en aza indirilmesini sağlar. Bölgenin ekonomik ve sosyal potansiyelini harekete geçirerek, Doğu Anadolu'nun kalkınmasına önemli katkılar sunar.


DAP'a Ulaşın

DAP PROJELERİ

Proje

Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) yapım işi,

Proje Yürütücüsü

Gökhan ŞAHİN

Proje Türü

Dap

Yıl

 2018

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Hayvan Hastanesi Alet-Ekipman Alım Projesi

Proje Yürütücüsü

İsa YILMAZ

Proje Türü

Dap

Yıl

 2018

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Üniversitesi Bal Veriminin Artırılması Projesi

Proje Yürütücüsü

Hakkı AKDENİZ

Proje Türü

Dap

Yıl

 2019

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Yapım İşi Projesi

Proje Yürütücüsü

Mustafa CESUR

Proje Türü

Dap

Yıl

 2019

Durum

Tamamlandı

Proje

Mor  Karaman Koyun Yetiştiriciliğinde Yavru Verimini Artırılması   

Proje Yürütücüsü

Ali İhsan ATALAY

Proje Türü

Dap

Yıl

 2020

Durum

Devam Ediyor