Koordinatörlükler


Iğdır Üniversitesi Koordinatörlükleri, üniversitenin farklı alanlarda faaliyet gösteren ve hizmet sunan önemli birimlerdir. Bu koordinatörlükler, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış ekiplerden oluşur ve öğrenci, personel ve topluluk hizmetleri gibi çeşitli faaliyetlerin yönetimini üstlenir. Örneğin, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü uluslararası işbirliği projelerini yönetirken, Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü öğrencilerin kariyer planlamasına destek olur. Bunun yanı sıra, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü öğrenci hizmetlerini düzenler ve Sağlık ve Kültür Koordinatörlüğü sağlık hizmetleri ve kültürel etkinlikler konusunda çalışmalar yapar. Iğdır Üniversitesi Koordinatörlükleri, üniversite topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamak, öğrenci ve personelin gelişimini desteklemek ve üniversitenin genel hedeflerine ulaşmak için koordineli bir şekilde çalışır.


Medya ve toplum ilişkileri yönetimi.

Online eğitimi yönetme ve koordinasyonu.

Online eğitimi yönetme ve koordinasyonu.

Kaliteyi yönetme ve denetleme görevi.

Proje yönetimi ve koordinasyonu merkezi.

Üniversite İşbirliği ve Proje Koordinasyonu.

Bilimsel araştırmaları koordine eden birim.

Uluslararası ilişkilerin koordinasyonu ve yönetimi..

Dijital işlemleri yönetme ve koordinasyonu.

Tarımsal ürünlerde uzmanlaşma ve koordinasyon merkezi.

Toplumsal uzlaşma ve arabuluculuk merkezi.

Yeşil alanların planlama ve yönetim birimi.

Zorunlu derslerin planlaması ve yönetimi.