Sürdürülebilir Yeşil Kampüs 

Doğal Kaynakları Etkin Kullanıyoruz 

Sürdürülebilir yeşil kampüsümüzde, doğal kaynakların etkin kullanımı ve korunması öncelikli hedeflerimiz ara​sındadır. ​Bu yüzden enerji verimliliği sağlamak için güneş enerjisi panelleri ve enerji y​önetimi projel​erine önem veriyoruz.Sürdürülebilir yeşil kampüsümüz, çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle öğrencilere, personellere ve ziyaretçilere örnek bir yaşam alanı sunmaktadır...​

white and blue solar panels

Geri Dönüşümü Önemsiyoruz


Kampüsümüzde atıkların etkili bir şekilde yönetilmesi ve geri dönüşümü teşvik edilmektedir. Geri dönüşüm konteynerleri, atık ayrıştırma noktaları ve bilinçlendirme kampanyalarıyla öğrencileri ve personeli geri dönüşüm sürecine dahil ediyoruz. Böylece atık miktarını azaltmayı, geri dönüştürülebilir malzemelerin tekrar kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz...

three assorted-color garbage cans
green-leafed tall trees

Yeşil Alanlar ve Ekosistem Korumaya Özenliyiz


Kampüsümüzde yeşil alanların korunması ve çeşitlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mevcut ağaçların korunması, yeni ağaçlandırma projeleri ve bitki çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede doğal habitatların korunması, yerel ekosistemlerin desteklenmesi ve biyoçeşitliliğin sağlanması için katkıda bulunuyoruz...

Bilinçli Topluluk Katılımına Teşvik Ediyoruz​


 Sürdürülebilir yeşil kampüs anlayışımızın temel taşı, bilinçli bir topluluk oluşturmaktır. Öğrenci grupları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, sürdürülebilirlik konusunda fikir alışverişi ve projeler geliştirmeyi hedeflemekteyiz...

a group of people in a room with a projector screen