Mevzuat


Iğdır Üniversitesi Yönergeler ve Yönetmelik sayfası, üniversitenin disiplin ve düzenlemelerine dair önemli belgeleri içeren bir kaynaktır. Bu sayfada, öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel, üniversite politikaları, akademik kurallar, öğrenci disiplin yönetmeliği, öğretim üyesi performans değerlendirme yönergeleri ve benzeri konularda bilgi edinebilirler. Yönetmelik ve yönergeler, üniversitenin kurumsal yönetişimini sağlamak, akademik standartları korumak ve tüm üniversite paydaşlarının haklarını ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu sayede, Iğdır Üniversitesi topluluğu, adil ve tutarlı bir ortamda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerini sürdürebilir.


T.C. Mevzuat Bilgi Sistemi