İdari Birimler


Iğdır Üniversitesi idari birimleri, üniversitenin yönetim ve işleyişini destekleyen önemli yapı taşlarıdır. Bu birimler, üniversitenin farklı hizmet alanlarında faaliyet gösterir ve kampüsün düzenli ve verimli bir şekilde işlemesini sağlar. İdari birimler, personel yönetimi, finansal işler, akademik takvimin planlanması, altyapı hizmetleri, kütüphane ve bilgi teknolojileri gibi çeşitli alanlarda görev yapar. Ayrıca, öğrenci işleri, kaynak geliştirme, dış ilişkiler ve iletişim gibi önemli fonksiyonları da yerine getirirler. İdari birimler, Iğdır Üniversitesi topluluğuna profesyonel destek ve hizmet sunarak, öğrenci ve personelin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. İdari birimler, üniversitenin misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmek için koordineli bir şekilde çalışır ve üniversite topluluğunun başarısı için çaba sarf eder.


Bize Ulaşın

Üniversite idari teşkilatının üst kademesi

Hizmet kalitesini artırmak için ihtiyaç duyulan mal ve diğer hizmetleri yönetimi

Sevimli dostlarımız için yüksek donanımlı hastane

Adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak

Üniversitemiz çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek


Daire Başkanlıkları


Kurumun bilgi yönetimi ve erişimini sağlamak, kaynakları etkin kullanmak

Yönetimsel ve mali süreçleri etkin bir şekilde yürütmek

İnsan kaynakları yönetimi ve personel politikalarını uygulamak

Uzun vadeli hedefleri belirlemek ve stratejik yönetim süreçlerini yönlendirmek

Teknolojik altyapıyı yönetmek ve bilgi teknolojileri alanında destek sağlamak

Öğrenci deneyimini iyileştirmek ve öğrenci hizmetlerini koordine etmek

Öğrencilerin sağlık, kültür ve spor alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak ve etkinlikler düzenlemek

Fiziksel altyapısını yönetmek ve bina bakımı ile teknik hizmetleri sağlamak