Görsel Kimliğimiz


Iğdır Üniversitesi Görsek Kimlik, üniversitenin görsel temsilini oluşturan önemli bir unsurdur. Görsek Kimlik, üniversitenin logosu, renkleri, tipografisi ve diğer görsel unsurları içerir. Bu kimlik, üniversitenin kurumsal kimliğini yansıtır ve tüm iletişim materyallerinde, web sitelerinde, tanıtım malzemelerinde ve diğer görsel medya araçlarında tutarlı bir şekilde kullanılır. Iğdır Üniversitesi Görsek Kimlik, kurumun değerlerini, misyonunu ve vizyonunu yansıtarak birliği ve tanınabilirliği sağlar. Bu kimlik, üniversitenin akademik itibarını güçlendirir, kurumsal aidiyet duygusunu destekler ve iletişimde tutarlılık sağlar. Görsek Kimlik, Iğdır Üniversitesi'nin görsel temsilini oluşturarak üniversitenin profesyonel ve modern imajını vurgular.


Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Logomuz ve İfade Ettiği Anlamlar

Logomuzda,

Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı (Yeşil Figürler)

Dağların arasından yükselen güneş,

Altta ise Aras Nehri yer almıştır (Mavi Figür)

Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarını ifade eden figürler tabiat bilincini, vatan sevgisini ve gelecek kuşaklara mirası ifade eder.

Güneş figürü; Güneşin ilk olarak Türkiye’nin en doğu noktası olan Iğdır’dan doğduğunu ifade eder.


   Iğdır Üniversitesi Logosu (JPG)

  Iğdır Üniversitesi Logosu (PDF)

 Iğdır Üniversitesi Logosu (CDR)