Logomuz ve İfade Ettiği Anlamlar

Logomuzda,

Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı (Yeşil Figürler)

Dağların arasından yükselen güneş,

Altta ise Aras nehri yer almıştır (Mavi Figür)

Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarını ifade eden figürler tabiat bilincini, vatan sevgisini ve gelecek kuşaklara mirası ifade eder.

Güneş figürü; Güneşin ilk olarak Türkiye’nin en doğu noktası olan Iğdır’dan doğduğunu ifade eder.