Proje Türü  Yürütücü/Araştırıcı  Adı  Proje/Araştırma Adı  Yıl  Durum
 TAGEM  Doç. Dr. İsmail ALASERHAT (Araştırıcı) Erzincan İli Fasulye Üretim Alanlarında Tohum Sineği, Delia platura Meigen (Diptera: Anthomyiidae)’nın Mücadele Metotları Üzerine Araştırmalar 2023  Devam Ediyor
 TAGEM  Doç. Dr. İsmail ALASERHAT (Araştırıcı) Erzincan ve Tunceli İllerinde, Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi, II. Dilim 2022  Devam Ediyor
 TAGEM  Doç. Dr. İsmail ALASERHAT (Araştırıcı) Erzincan ve Gümüşhane Ceviz Üretim Alanlarında Hastalık ve Zararlılar ile Yaygınlık ve Yoğunluklarının Tespiti ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi   2022  Devam Ediyor
 TAGEM   Doç. Dr. İsmail ALASERHAT (Araştırıcı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kiraz ve Vişnelerde Zararlı Kiraz Sülüğü, Caliroa cerasi (L.) (Hymenoptera: Tenthredinidae)’nün Biyoekolojisi ve Mücadelesi 2021  Devam Ediyor
 TAGEM  Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK (Araştırıcı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kiraz ve Vişnelerde Zararlı Kiraz Sülüğü, Caliroa cerasi (L.) (Hymenoptera: Tenthredinidae)’nün Biyoekolojisi ve Mücadelesi (TAGEM) - Araştırmacı 2021  Devam Ediyor
 YABANCI BAKANLIK  Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK (Araştırıcı) Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Mayetiola destructor (Diptera: Cecidomyiidae) ve Pyrenophora graminea karşı ekim ve mücadele zamanlarının araştırılması (KKTC) - Araştırmacı 2020  Devam Ediyor
 BAKANLIK  Doç. Dr. Arzu ÜNAL “Biyoteknolojik Süreçler Kullanılarak Ekmek Kalitesinin Artırılmasında Termal Kaynaklı Yerli Fungal Alfa-Amilaz Enziminin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması”  2020  Tamamlandı
 TÜRKTOB  Doç. Dr. Arzu ÜNAL “Mardin, Diyarbakır, Şırnak Yöresinde Ekimi Yapılan Yerel Makarnalık Buğdayın (Sorgül: Triticum durum L.) Toplanması ve DNA Barkodlaması” 2020 Devam Ediyor
 BAKANLIK  Doç. Dr. Arzu ÜNAL “Türkiye Milli Botanik Bahçesi Bitki Genetik Kaynakları Yönetimi” (Bitki hastalıkları survey çalışmaları ve fungusların makroskobik, mikroskobik ve moleküler tür teşhislerinin yapılması) 2020  Devam Ediyor