BAP Tamamlanan Projeler

Proje Numarası

Proje Türü

Proje Başlığı

2014-FBE-11

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Kilis Ekolojik Koşullarında Yaygın Olarak Yetişen Bazı Çalı Türlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi

2014-FBE-B01

Araştırma Projesi

Satureja Türlerinden Elde Edilen Uçucu Yağ Ve Ekstrelerinin Fasulyede Hastalık Oluşturan Bakteriyel Patojenlere Karşı Bakterisidal Etkisinin Araştırılması

2014-FBE-B03

Araştırma Projesi

Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu

2014-FBE-B04

Araştırma Projesi

Yeşil Iğdır Sulama Birliği Arazilerinde Genel Sulama Problemlerinin Belirlenmesi ve Çözümü İmkanları Üzerine Bir Araştırma

2014-FBE-B06

Araştırma Projesi

Iğdır Yöresi Tuzlu-Alkali Topraklarına Uygulanan Farklı Organik Atıkların Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri İle Mısır Bitkisinin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi

2014-FBE-B08

Araştırma Projesi

BOYA DUYARLI GÜNEŞ HÜCRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2014-FBE-L02

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır İli?nde Arıcılığın Ekonomik Analizi

2014-FBE-L03

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır İli Tuzluca İlçesinde Küçükbaş hayvancılık İşletmelerinin Genel Yapısı

2014-FBE-L04

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır İli Merkez İlçede Koyunculuk Yapan İşletmelerinin Ekonomik Analizi

2014-FBE-L05

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Glütensiz Revani Tatlısı Üretimi Üzerine Bir Araştırma

2014-FBE-L06

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Piyasasında Satılan Margarinlerin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Farklı Depolama Koşullarının Etkisi

2014-FBE-L07

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Glutensiz Kek Kalitesi Üzerine Emülgatörlerin Etkileri

2014-FBE-L08

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Glutensiz Ekmeklerin Kaliteleri Üzerine Emülgatörlerin Etkileri

2014-FBE-L09

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Koşullarında Doğal Olarak Yetişen Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik Ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi

2014-FBE-L10

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Türkiye’de Ve Iğdır’da Mikro Kredi Uygulamaları

2014-SOB-A01

Uluslararası                                           İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

ÜNİVERSİTEMİZDE YÖNETİCİ POZİSYONUNDA OLAN 60 AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İNGİLİZCE DİL KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI PROJESİ

2014.FBE-B07

Araştırma Projesi

Aras Havzası Ceviz Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerde Bazı Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi

2014.FBE.B05

Araştırma Projesi

Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Yetiştirilen Sağlıklı Sığır ve Koyunlarda Brucella spp, Campylobacter spp ve Salmonella spp. İzolasyonu

 

2015-FBE-A01

Uluslararası                                           İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Temel Laboratuvarının Oluşturulması

2015-FBE-A02

Uluslararası                                           İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Gıda Mühendisliği Laboratuvarı Et Teknolojisi Teknik Altyapı Güçlendirme Projesi

2015-FBE-L01

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Farklı Humik asit dozlarının Soya çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkisi

2015-FBE-L02

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Keten (Linum usitatissimum L. ) Çeşitlerinde, Farklı Azot Dozlarının Verim ve kalite Üzerine Etkisi

2015-FBE-L03

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Sorgum (Sorghum sp.)’un Verim ve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Etkileri

2015-FBE-L04

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Kurak Şartlarda Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

2015-SBE-B01

Araştırma Projesi

İntrauterin gelişme geriliği ve rekürren spontan abortion vakalarında oksidatif stress enzimlerinin olası etkisi: Gebeliğin kötü seyrinde plasental PON 2 ve 3 etkili olabilir mi ?

2016-FBE-A01

Altyapı Projeleri

HESAPLAMALI KİMYA LABORATUVARI

2016-FBE-A02

Altyapı Projeleri

Gıda Mühendisliği Bölümü Ortak Laboratuvarında Enzim Çalışmalarının Altyapısının Oluşturulması.

2016-FBE-B01

Araştırma Projesi

Seyreltik Manyetik Katkılı ZnO İnce Filmlerin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması

2016-FBE-B02

Araştırma Projesi

Aras Havzasında Yetiştirilen Farklı Şalak (Aprikoz) Kayısı Klonlarının Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

2016-FBE-B03

Araştırma Projesi

Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yardımıyla elma sınıflandırılması ve leke analizi

2016-FBE-B04

Araştırma Projesi

AĞRI DAĞI VOLKANİK KAYAÇLARININ YERALTI VE YERÜSTÜ SULARINA ETKİSİ

2016-FBE-B05

Araştırma Projesi

Kuzugöbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları

2016-FBE-B06

Araştırma Projesi

Tanjant Demette Kaluza-Klein Metriğinin Geometrisi

2016-FBE-B07

Araştırma Projesi

Iğdır ili hayvancılığında kullanılan bazı kaba ve kesif yem kaynaklarının besin madde kompozisyonları, ME, OMSD ve in vitro gaz üretim kapasitelerinin belirlenmesi

2016-FBE-B09

Araştırma Projesi

Kist Hidatik ve Alveolar Ekinokokkoz Tanılı Hastaların Yaşadıkları Bölgelerde Bu Hastalığın Serolojik Taranması

2016-FBE-B10

Araştırma Projesi

Esnek Çoklu Kapalı Kümelerin Genelleştirilmesi

2016-FBE-B11

Araştırma Projesi

YAKIT     HÜCRESİNDE     MEMBRAN     OLARAK     KULLANILABİLME                  POTANSİYELİNE                           SAHİP POLİMERLERİN SENTEZİ

 

2016-FBE-D01

Doktora Tez Projeleri

Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin bitkisel, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi.

2016-FBE-L01

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Marjinal Alanlarda Yetişen Deve kıran (Atraphaxis Spinosa L.) Çalısının Gelişme Dönemlerine Göre Besin İçeriği Değişimi

2016-FBE-L02

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Sakız Geveni (Astragalus gummifer L.)’nin Yıllık Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi

2016-FBE-L03

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

2016-FBE-L04

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Ekolojik Koşullarında Kirazlarda Bazı Kimyasal Uygulamalar ile Yapılan Çiçek Seyreltmesinin Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

2016-FBE-L05

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır’da Yetiştirilen Bazı Kayısı Çeşitlerinin Zerdali; Anaçları İle Uyuşma Karakterlerinin Belirlenmesi

2016-FBE-L06

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır İlinde Domates Üretim Ekonomisi

2016-SBE-B08

Araştırma Projesi

Bazı Antibiyotiklerin Glutatyon S-Transferaz ve Asetilkolin Esteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine İn vitro ve İn vivo İnhibisyon Etkilerinin Belirlenmesi

2017- FBE-L01

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Thymus sipyleus subsp. rosulans (Lamiaceae) ve Mentha longifolia subsp. longifolia (Lamiaceae) ait uçucu yağların bazı depo zararlılarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması

2017-FBE-A02

Araştırma Projesi

Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu.

2017-FBE-A03

Araştırma Projesi

Kars'tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farlılığının belirlenmesi

2017-FBE-A04

Araştırma Projesi

IĞDIR İLİ KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN "GIDA GÜVENİRLİĞİ" KAVRAMI VE "GIDA GÜVENİRLİĞİ SİSTEMLERİ (HACCP, ISO 22000) HAKKINDAKİ BİLGİ SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ

2017-FBE-A05

Araştırma Projesi

Iğdır ilinde ruminant hayvanların beslenmesinde kullanılan mısır silajlarının, silaj kalitesi ve aerobik stabilitelerinin belirlenmesi

2017-FBE-A06

Araştırma Projesi

DBYBHY 2007 ve TBDY 2016 Yönetmeliklerine Göre, Kurulması Düşünülen Aralık Meslek Yüksek Okulu Taşıyıcı Sisteminin Deprem Etkisi Altında Değerlendirilmesi

2017-FBE-A07

Araştırma Projesi

Tek Dane Ekim Makinalarıyla İri taneli Tohumların Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi

2017-FBE-A08

Araştırma Projesi

Neutrosophic Çoklu-Kriterli Karar Verme Metotlarının Uygulamaları

2017-FBE-A14

Araştırma Projesi

Yeni Nesil Grafen Esaslı Bimetalik Pt-Co Nanoparçacıkların Hazırlanması,Karakterizasyonu,Dopamin,Ürik

 

 

 

Asit, Askorbik Asit İçin Elektrokimyasal Tayinlerinin Yapılması

2017-FBE-A16

Araştırma Projesi

Işkın (Rheum Ribes) Bitki Ekstraktı ile Elde Edilen Yeşil Sentez Gümüş Nanoparçacıkların MCF-7 (İnsan Meme Kanseri) Hücre Serisi Üzerine Olan Etkileri

2017-FBE-A17

Araştırma Projesi

Modifiye Atmosfer Paketlenme İşleminin Tereyağı Üzerine Etkileri

2017-FBE-A18

Araştırma Projesi

Cr(VI) İyonunun Katalitik/Fotokatalitik İndirgenme Tepkimeleri için Parçacık Boyut Kontrollü Pd@r-GO Kompozit Malzemesinin Geliştirilmesi

2017-FBE-A21

Araştırma Projesi

Iğdır İlinde Domates Üretim Alanlarında Hastalığa Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin İzolasyonu ve Tanısı

2017-FBE-A22

Araştırma Projesi

Iğdır İlinde Güneş Enerjisi Panellerinin Verimliliğini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörlerin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

2017-FBE-A23

Araştırma Projesi

Farklı Islah Materyallerinin Toprakta Aşırı Miktardaki Borun Deaktif Edilmesine Etkisi

2017-FBE-AP01

Altyapı Projeleri

Tuzluca Meslek Yüksekokulu’na Ait Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü'nde Öğrencilerinin Eğitimi İçin Gerekli Altyapının Oluşturulması

2017-FBE-AP02

Altyapı Projeleri

Iğdır Üniversitesi Traktör Parkının Geliştirilmesi

2017-FBE-AP03

Altyapı Projeleri

Tarımsal ve biyolojik araştırmalarda trinoküler Stereo mikroskop kullanılması

2017-FBE-AP04

Altyapı Projeleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı

2017-FBE-AP05

Altyapı Projeleri

Zootekni Bölümü laboratuvarında "in vitro gaz ve metan üretiminin belirlenmesi amacıyla kullanılan sistemlerin" altyapısının oluşturulması ve mini yem fabrikasının kurulması

2017-FBE-AP06

Altyapı Projeleri

Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapısının Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması

2017-FBE-AP07

Altyapı Projeleri

İnşaat Mühendisliği Bölümü Beton ve Çelik Test Laboratuvarı Kurulması

2017-FBE-AP08

Altyapı Projeleri

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı Kurulumu

2017-FBE-D01

Doktora Tez Projeleri

Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılığın Moleküler Markörler Aracılığıyla Belirlenmesi

2017-FBE-L02

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Salvia (Lamiaceae) türlerine ait uçucu yağların bazı depo zararlarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması

2017-FBE-L03

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır’da Yonca Tohum Kalsiti, [Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera: Eurytomidae)]’nin yoncadaki zararı, popülasyon değişimi ve alternatif konukçularının belirlenmesi

2017-FBE-L04

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Farklı Sıra Üzeri ve Aralıklarının Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinde Ot Verimi ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

2017-FBE-L05

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Ekolojik Koşullarında Kinoa (Chenopodium quinoa willd.)’da Tane Verimi İçin Sıra arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Belirlenmesi

2017-FBE-L06

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoaWilld.) Hatlarının Geliştirilmesi İçin Seleksiyon Çalışmaları

2017-FBE-L07

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Yöresi Sulu Koşullarda Kinoa (Chenopodiumquinoa Willd.) Bitkisinin Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi

2017-FBE-L08

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Ekolojik Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Tohum verimi için Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

2017-FBE-L11

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır İlinde Besi Sığırcılığı Üretim Ekonomisi

2017-FBE-L12

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır İlinde Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi

2017-FBE-L14

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Armut     Çeşitlerinde     Erwinia     amylovora    Enfeksiyonu    Sonrası    Katalaz,                Askorbat         Peroksidaz                       ve Süperoksitdismutaz Enzim Seviyelerinin Belirlenmesi

2017-FBE-L15

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Kinoa ve Amarant Hasat Artıklarından Üretilen Biyoyakıt Peletlerin Yanma Özelliklerinin Belirlenmesi

2017-FBE-L16

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır-Nahcivan karayolu güzergâhında tarım arazilerinin (toprakların) mikroelement ve ağır metal içeriğinin belirlenmesi.

2017-FBE-L17

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Ak ve Zeferan Şeftalilerinin (Prunus Persica L.) Antioksidan Kapasitelerinin ve Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Tayini

2017-FBE-L18

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır İli Domates Ekim Alanlarında Tespit Edilen Fusarium Türleri ve Patojeniteleri

2017-FBE-L19

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Üniversitesi Deneme Arazisi Topraklarının Pedotransfer Fonksiyonlarının Belirlenmesi

2017-FBE-L20

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır İli Kayısı Yetiştiriciliğinde Enerji Bilançosu ve Bazı Kayısı Çeşitlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

2017-FBE-L21

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdir İli Buğday Üretim Alanlarinda Segetal Floranin Belirlenmesi ve Önemli Bazı Yabancı Otların Gelişme Biyolojilerinin İncelenmesi

2017-FBE-L22

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Ovasında Doğal Olarak Yetişen Şeftali Genotiplerinin Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi

2017-FBE-L23

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Ağrı İklim Koşullarında Yonca Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Florasının, Yoncanın Yaşına Bağlı Olarak Değişiminin İncelenmesi.

 

2017-FBE-L24

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Sağlıklı ve Cazip Kuru Kayısı Üretimine Yönelik Yeni Bir Teknik: İndirgen Atmosferik Kurutma

2017-FBE-L25

Yüksek Lisans Tez Projeleri

İndirgen Atmosfer Paketlemenin Kızartmalık Patatesin Kalitesi Üzerine Etkileri

2017-FBE-L26

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Salamurasız Beyaz Peynir Muhafazası İçin Yeni Bir Alternatif: İndirgen Atmosfer Paketleme

2017-FBE-L27

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Çilekte indirgen atmosferde raf ömrü uzatma

2017-FBE-L28

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Posof elmasından polifenol oksidaz enziminin saflaştırılması, karekterizasyonu ve bazı kimyasalların enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi

2017-FBE-L29

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır İli Mısır Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Mısır Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması

2017-FBE-L30

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Önemi ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Etkilerin Üzerine Bir çalışma

2017-FBE-L31

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Ağrı Dağında Bulunan Bazı Astragalus Türlerinin Tespiti ve Bu Türlere Ait Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi

2017-FBE-S01

Sanayi İşbirliği Projesi

Gerçek Kalbin Yaşamsal Fonksiyonlarını Gösteren Sanal İnsan Kalbi Tasarlanması: Tıp Eğitim Simülasyonu

2017-FBE-U01

Uluslararası                                           İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Evsel Nitelikli Atıksu Arıtımı: Bülent Yurtseven Kampüs Örneği

2017-FBE-U02

Uluslararası                                           İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Bazı Sorgum Çeşitlerin Besin içeriğinin Belirlenmesi

2017-FBE-U03

Uluslararası                                           İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Türkiye’de Anıza Doğrudan Ekim Uygulamaları

2017-FBE-U04

Uluslararası                                           İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Iğdır Üniversitesi Bülent Yurtseven Kampüs İçme Sularının Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

2017-FBE-U05

Uluslararası                                           İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

ikici ürün olarak yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinin verim ve verim özellikleri

2017-FBE-U07

Uluslararası                                           İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Toprak katmanında çözünmüş maddelerin taşınımının modellenmesi.

2017-FBE-U08

Uluslararası                                           İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Emülsiyon Suyunun Petrol’den Ayrılması ve Neft Kuyusunun Su Akıntısından Korunması

 

2017-SBE-A11

Araştırma Projesi

Sefazolin, Sefuroksim ve Sefaperazon ilaçlarının karaciğer, böbrek ve beyin dokularında lipid peroksidasyonu ve bazı antioksidan enzim aktivitelerine etkilerinin incelenmesi.

2017-SBE-A12

Araştırma Projesi

N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl) Acetamide, N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl)-4-Methylbenzenesulfonamide, N-Benzyl-4-Methoxyaniline ve (E)-N-(4-Methoxyphenyl)-1-Phenylmethanimine Ana İskeletini Oluşturan Bileşiklerin ve Türevlerinin Aldoz Redüktaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi ve Enzim- İnhibitör Etkileşimlerinin Docking Yöntemiyle Belirlenmesi

2017-SBE-A15

Araştırma Projesi

Alkali Sucul Çevrelerde Yaşayan Küflerin Antimikrobiyal ve Enzimatik Aktivitelerinin Araştırılması.

2017-SOB- A10

Araştırma Projesi

Osmanlı Belgelerinde Iğdır

2017-SOB-A09

Araştırma Projesi

Öğrenci Harcamalarının Yerel Ekonomiler Üzerine Etkisi: TRA2 Bölgesi Üniversiteleri Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama

2017-SOB-A13

Araştırma Projesi

Eczacıların Girişimcilik Eğilimleri ile İnsan Kaynakları Uygulamalarının Belirlenmesinde Eczacılık Fakültelerinde Verilen Eğitimin Rolü: 13. Bölge Eczacı Odası Örneği

2018-FBE-A02

Araştırma Projesi

Green Sentez Yolu İle Hazırlanan Çörek Otu-Pt Nanoparçacıklarının Mcf-7 Kanser Hattı Üzerindeki Potansiyel Nano İlaç Etkisinin İncelenmesi

2018-FBE-A03

Araştırma Projesi

Dopamin, Askorbik asit ve Ürik asitin tespitine yönelik yeni nanomalzemelerin sentezi, karakterizasyonları ve uygulamaları

2018-FBE-A04

Araştırma Projesi

IĞDIR İLİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI SIZINTI SULARININ ELEKTROKİMYASAL OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

2018-FBE-A06

Araştırma Projesi

Tarımsal Üretim ve Pazarlama Açısından Örgütlenme (Organizasyon) Sorununun, Hayvancılık İşletmelerinde Analizi: Iğdır Örneği

2018-FBE-A07

Araştırma Projesi

Temel Kavramların Yakın Esnek Kümeler Üzerinde Uygulanması

2018-FBE-A08

Araştırma Projesi

Iğdır İlinde Domates Bitkilerinden izole edilen Verticillium spp’nin Tanılanması

2018-FBE-A10

Araştırma Projesi

MERSİN     (TARSUS)     İLİNDE     DOĞAL   OLARAK       YETİŞEN     BAZI                     ÜZÜMSÜ      MEYVELERİN ANTİOKSİDAN İÇERİKLERİ VE FİTOKİMYASAL OZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

2018-FBE-A14

Araştırma Projesi

Iğdır ilinde yonca zararlısı Sitona Germar (Coleoptera: Curculionidae) türleri üzerinde ekolojik ve morfolojik araştırmalar

2018-FBE-A15

Araştırma Projesi

Ziziphora clinopodioides L. (Dağ Kekiği) ve Vites agnus-castus L. (Hayıt) Bitki Uçucu Yağlarının İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi

2018-FBE-AP01

Altyapı Projeleri

Havada bulunan mikroorganizmaların özel yöntemlerle tespitinin yapılarak tanımlamasının yapılması

2018-FBE-AP02

Altyapı Projeleri

ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İÇİN SÜRKÜLATÖR CİHAZI

2018-FBE-AP03

Altyapı Projeleri

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne Elma Bahçesi Tesisi

2018-FBE-L01

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Iğdır Koşullarında Bazı Erkenci Pamuk Çeşitlerinin (Gossypium hirsitum L) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

2018-FBE-L02

Araştırma Projesi

Mardin İli İkinci Ürün Mısır Ekim Alanında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi ve Bazı Herbisitlerin Etkinliği

2018-FBE-L03

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Eleşkirt ovasında Farklı Arazi Kullanım/Örtü Türlerinin Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

2018-SBE-A01

Araştırma Projesi

Yeni Sentezlenen 1H-Pirazol-4- (5H) -il Diazen Türevlerinin Glutatyon S-transferaz, Asetilkolin esteraz, Bütirilkolin esteraz ve α- Glukozidaz Enzimleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

2019-FBE-A01

Araştırma Projesi

Iğdır İlinde İçme Suyu Tüketiminde Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi

2019-FBE-A02

Araştırma Projesi

Iğdır Ekolojisinde Doğal Olarak Yetişen Kuşkonmaz Populasyonlarının Morfolojik Karakterizasyonu ve Kültüre Alınması

2019-FBE-A07

Araştırma Projesi

Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

2019-FBE-A12

Araştırma Projesi

İSTİRİDYE MANTARININ KURUMA KİNETİĞİ VE RENK DEĞİŞİMLERİNİN MATEMATİKSEL VE YAPAY SİNİR AĞLARIYLA MODELLENMESİ

2019-FBE-A17

Araştırma Projesi

Iğdır Kayısısı’nın (Şalak) DNA Barkodlama Tekniği İle Moleküler Tanımlanması

2019-FBE-A18

Araştırma Projesi

Soya Bitkisinde Aromatik Amino Asitleri Oluşturan Genlerin Tuz ve Kuraklık Stresi Altında Deneysel ve İn- Siliko Olarak Karakterize Edilmesi

2019-FBE-A22

Araştırma Projesi

Solar Yöntemlerle Elde Edilen Sıcak Suyun Bazı Yabancı Otlar Üzerindeki Etkileri

2019-FBE-A23

Araştırma Projesi

Elektrodepozisyon İnce Film Kaplama Tekniği ile Süperkapasitörlerin Termal Sitabilitesinin Arttırılması

2019-FBE-A25

Araştırma Projesi

Ticari Kayısı Çeşitlerinde Yeni Bir Genetik Doğrulama Yaklaşımı: Yüksek Çözünürlüklü Erime Yöntemi

2019-FBE-A26

Araştırma Projesi

Iğdır Ekolojik Şartlarında Farklı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Besin Değerleri

2019-FBE-AP01

Altyapı Projeleri

Yapay Zekâ Yöntemleri ile Otomatik Kanser Tespiti

2019-FBE-AP02

Altyapı Projeleri

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde Yer Alan Bal Ormanına Badem Bahçesi Tesisi

 

2019-FBE-AP03

Altyapı Projeleri

Tarla Bitkileri Bölüm Laboratuvarının Bilimsel Araştırma ve Öğrenci Uygulama kapasitesinin Arttırılması

2019-FBE-AP04

Altyapı Projeleri

Kanser araştırmalarına yönelik hücre kültürü laboratuvar altyapısının tamamlanması

2019-FBE-KSP02

Kongre                                   Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

Enerji Depolama Çalıştayı

2019-FBE-KSP03

Kongre                                   Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARADILIŞ KONGRESİ

2019-FBE-KSP06

Kongre                                   Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

I.ULUSLARARASI AROMATİK BİTKİLER VE KOZMETİK SEMPOZYUMU

2019-FBE-L01

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Tek Dane Ekim Makinalarıyla Fasulye ve Nohut Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi

2019-FBE-L02

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Turunçgil Posalarının Ruminant Beslemede Alternatif Yem Kaynağı olarak Kullanımı ve Metan Üretim Kapasiteleri

2019-FBE-L03

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Ağrı-Eleşkirt Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin ve Yazlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

2019-FBE-L04

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Bazı Karma Yem ve Yem Maddelerinin Kısmi En Küçük Kareler Regresyon (PLS) ile Bütünleştirilmiş FTIR Spektroskopisi Yöntemiyle Besin Madde Bileşimlerinin Saptanması

2019-FBE-L08

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Bitki Gelişimini Uyaran Kök Bakterilerinin (PGPR) Kıvırcık Marul (Lactuca sativa var crispa) Yetiştiriciliğine Etkisi

2019-FBE-L09

Yüksek Lisans Tez Projeleri

PGPR Strainlerinin Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'nin Bazı tarımsal Karakterleri Üzerine Etkileri

2019-FBE-L10

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Termal Yöntemlerle Elde Edilen Sıcak Su Dozlarının Convolvulus arvensis L. ve Seteria viridis L.Yabancı Otları Üzerindeki Etkileri

2019-SBE-A16

Araştırma Projesi

Bazı Antidepresan İlaçların Glutatyon S-transferaz ve Kolinesteraz Enzimleri Üzerine inhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

2019-SOB-A11

Araştırma Projesi

Osmanlı Döneminde İktidar Merkezi ile Çevre Güçler Arasında Yaşanan Mücadeleler

2019-SOB-KSP01

Kongre                                   Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI EYYUBİLER SEMPOZYUMU

2019-SOB-KSP04

Kongre                                   Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu

2019-SOB-KSP05

Kongre                                   Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİN ZİHİN PROBLEMLERİ

2020-FBE-AP02

Altyapı Projeleri

FONKSİYONEL PNÖMATİK TİP AŞINMA DENEY CİHAZININ TASARIMI VE İMALATI

SHY0320Y02

Yüksek Lisans Tez Projeleri

4-Aminotetrahidrokinolin Türevlerinin Sentezi ve Asetilkolinesteraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

 

BAP Devam Eden Projeler

Proje No

Proje Başlığı

Proje Türü

TBY1220Y18

Sıvı vermikompost uygulamalarının kuraklık stresine maruz bırakılan fesleğenin (Ocimum basilicum L.) büyüme ve gelişim parametreleri ile sekonder metabolit içeriğine etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans Tez Projeleri

TBY1220Y17

Vermikompost uygulamalarının su stresi altındaki fesleğenin (Ocimum basilicum L.) büyüme ve gelişim parametreleri ile uçucu yağ bileşenleri üzerine etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans Tez Projeleri

MÜF1220Y16

Tereyağında İndirgen Atmosfer Paketleme Uygulamaları

Yüksek Lisans Tez Projeleri

MÜF1220Y17

İNDİRGEN      ATMOSFER       PAKETLEME       SİSTEMİNİN                           MEYVELERİN KALİTE PARAMETRELERİNE, BESİNSEL DEĞERLERİNE VE RAF ÖMRÜNE ETKİSİ

Yüksek Lisans Tez Projeleri

ZİF1220Y13

IĞDIR İLİNDE DOMATES BİTKİLERİNDEN İZOLE EDİLEN Rhizoctonia TÜRLERİNİN ANASTOMOSİS GRUPLARI VE PATOJENİTELERİ

Yüksek Lisans Tez Projeleri

ZİF1220Y14

Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı (Clavibacter mihiganensis subsp. michiganensis) 'nın Biyolojik Kontrolünde Farklı Bakteri Strainlerinin Kullanımı

Yüksek Lisans Tez Projeleri

ZİF1220Y15

Domateste (Solanum lycopersicum L.) Solgunluk Hastalığına Neden Olan Fusarium solani Sacc. (Michelia, 1881)’ye Karşı Farklı Bakteri Strainlerinin Antagonistik Etkilerinin Araştırılması

Yüksek Lisans Tez Projeleri

FEF1120D01

Bazı Türk Propolis Ekstreleri Üzerine Fitokimyasal ve Biyoaktivite Çalışmaları

Doktora Tez Projeleri

ZİF1120Y12

Selvi Sirkenin (Atriplex nitens Schkuhr)n Çimlenme Özellikleri ile Tuzluluk ve Kuraklığa Toleranslarının Belirlenmesi

Yüksek Lisans Tez Projeleri

ZİF1120D02

Türkiye'nin Farklı Lokasyonlarından Elde Edilen Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşit ve Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

Doktora Tez Projeleri

MÜF1020Y10

KAYMAK ÖRNEKLERİNDE İNDİRGEN ATMOSFER PAKETLEME UYGULAMALARI

Yüksek Lisans Tez Projeleri

SHY1120Y11

Piperazin Grubu İçeren Sülfonamid Türevlerinin Sentezi ve Glutatyon S- transferaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

Yüksek Lisans Tez Projeleri

FEF0820Y09

Pyronin Bileşikleri ve çok duvarlı karbon nanotüp kullanılarak Protamin tayin sistemi oluşturma ve optimizasyon çalışmaları

Yüksek Lisans Tez Projeleri

GSF0820AP03

Özgün Baskı Teknikleri kullanarak Iğdır Yöresi Kültürel Güzelliklerinin Kataloglanması

Altyapı Projeleri

GSF0820AP02

Akademik Koro Kurulması ve TRT Repertuvarında Bulunan Iğdır Yöresi Türkülerin Çokseslendirilmesi

Altyapı Projeleri

 

GSF0820AP04

Ortam Odaklı Sanat Atölyesinin Kurulumu ve Iğdır Üniversitesi Mekânlarına Sanatsal Uygulamalar

Altyapı Projeleri

ZİF0820Y08

Farklı azot ve fosforlu gübre dozlarının Atriplex nitens Schkuhr’in ot verim ve kalite özelliklerine etkisi

Yüksek Lisans Tez Projeleri

İİB0820AP01

IĞDIR İLİ HASTALIKLAR HARİTASI

Altyapı Projeleri

MÜF0620Y07

Yenilenebilir Enerji (Hidroelektrik, Biyokütle ve Güneş Enerji) Santrallerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Yüksek Lisans Tez Projeleri

FEF0720S01

Silybum marianum (L.) Gaertner (Deve dikeni) bitkisinin ve peynir altı suyunun etken bileşiklerinin izolasyonu, karakterizasyonu, fonksiyonel ürüne dönüştürülmesi ve aktif bileşenlerinin COVID-19’a karşı etkileri

Sanayi İşbirliği Projesi

FEF0720S02

Bazı doğal destek ürünlerinin COVID-19 virüsüne karşı koruyucu etkileri

Sanayi İşbirliği Projesi

ZİF0720A21

Iğdır bölgesinde yetişen makrofungusların teşhisi, biyokimyasal içerikleri ile antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi

Araştırma Projesi

MÜF0820A24

Hidrojenli (H2) Yıkama Suyu Uygulamasının(HSU) Soğuk Koşullarda Muhafaza Edilen Tereyağının Kalitesi ve Oksidosyonu Üzerine Etkisi

Araştırma Projesi

TBY1120A26

AMFİBİK ÖZELLİKLİ MOBİL PALETLİ KAR AMBULANSI PROJESİ

Araştırma Projesi

MÜF0720A17

Uçucu Kül, Aluminat Çimentosu ve Pomza ile Geopolymer Beton Üretimi

Araştırma Projesi

TBY0820A26

Cu Nanoyapılı İnce Filmlere Tirozinazın İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu

Araştırma Projesi

MÜF0720A15

Yangına Maruz Kalan Betonarme Yapısal Elemanların Davranışının Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi

Araştırma Projesi

ZİF0520Y04

Iğdır Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Bulunan Farklı Kayısı Çeşitlerinin Genetik İlişkilerinin Moleküker Markırlarla Belirlenmesi

Yüksek Lisans Tez Projeleri

ZİF0720A16

Strigolaktonun Domateste (Solanum lycopersicum L.) Tuzlu Şartlarda Bazı Stres Genleri ve Transkripsiyon Faktörleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Araştırma Projesi

ZİF1020A27

Bazı Yonca Genotiplerinin IPBS Markörleri Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonu

Araştırma Projesi

ZİF0720A20

Iğdır ilinde meyvede beslenen Lepidoptera türleri üzerinde biyoekolojik araştırmalar

Araştırma Projesi

ZİF0520Y05

Doğal Bazı Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum ve Botrytis cinerea Üzerine Antifungal Etkisinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans Tez Projeleri

 

ZİF0720A14

Iğdır Yöresinde toprak işlemesiz tarım altındaki buğday yetiştiriciliğinde toprak sıcaklığının ve nem içeriğinin belirlenmesi

Araştırma Projesi

SHY0720A19

Streptozotosin İle İndüklenen Diyabetli Sıçanlarda Astragalus Brachycalyx Fischer Bitkisinin Kök Ekstraktının İyileştirici Etkilerinin Araştırılması

Araştırma Projesi

MÜF0820A23

İndirgen Atmosfer Paketleme (İAP) Tekniğinin Soğuk Koşullarda Muhafaza Edilen Gökkuşağı Alabalığının Kalite ve Raf Ömrüne Etkisi;

Araştırma Projesi

FEF0720A18

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Bulunan Giriktepe (Değirmentepe) Kazıları Sonucunda Ele Geçen Arkeolojik Eserlerin İncelenmesi

Araştırma Projesi

ZİF0520Y06

Domates Yetiştiriciliğinde Atık Malç Materyallerinin Yabancı Ot Kontrolü Üzerine Etkisi

Yüksek Lisans Tez Projeleri

ZİF0920A25

Çim  Tesis   Alanlarında  Sorun   Olan   Yabancı  Otların   Kontrolünde  Çıkış  Sonrası                                                                                                                            Bazı Herbisitlerin Etkinliği

Araştırma Projesi

FEF0720A22

Hatice Turhan Sultan’ın İstanbul Yeni Cami’de Kurduğu Kütüphaneye Bağışladığı Kitaplar

Araştırma Projesi

2020-SBE-L01

Doksorubisin Uygulamasının Sıçanların Akciğer Dokusunda Karbonik Anhidraz, Glutatyon S- transferaz ve Glutatyon Redüktaz Enzim Aktiviteleri ile ilişkisi: Kurkumin’in Etkisi

Yüksek Lisans Tez Projeleri

ZİF0320A06

Bazı salep orkidelerinin moleküler karakterizasyonu

Araştırma Projesi

2020-SBE-AP01

Iğdır ili merkez, ilçe ve tüm köy sularında Crptosporodium ssp, Cyclospora cayetanensis ve fekal koliform varlığının araştırılması

Altyapı Projeleri

TBY0320A10

Tuz terapi merkezi olarak kullanılacak yeraltı tuz madeninin stabilite analizi.

Araştırma Projesi

UBY0320A09

PdCu@MWCNT ve PdNi@MWCNT nanopartiküllerinin sentezlenerek kırmızı Kaliforniya solucanı (Eisenia fetida) üzerine toksikolojik ve histopatholojik etkilerinin araştırılması

Araştırma Projesi

2019-FBE-L11

Döndürerek kaplama film tekniği ile α-glikozidaz-SnO2:Sb/ITO biyoelektrotların hazırlanması ve biyosensör uygulamaları

Yüksek Lisans Tez Projeleri

MÜF0520A12

Yeni nesil metalik çevre dostu polimer nanokompozit filmlerin hazırlanması, karakterizasyonu ve boyar madde giderilmesinde uygulanabilirliği

Araştırma Projesi

FEF0320A07

Nano boyutlu su havuzlarında Kumarin 30 Boya Bileşiğinin Fotodinamiğini Belirleme

Araştırma Projesi

ZİF0320Y03

Iğdır Ovası Topraklarının Yarayışlı Fe, Zn, Cu ve Mn Durumu

Yüksek Lisans Tez Projeleri

2019-FBE-A27

YENİ TÜR KARBON NANO TÜP MALZEMELERİNİN ELDESİ, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMA ALANLARININ BELİRLENMESİ

Araştırma Projesi

 

2019-FBE-AP06

Ekonomik Değeri Yüksek Nootka ve Indian Summer Ahududu Çeşitlerinin Doku Kültürü ile Çoğaltılması ve Seri Fidan Üretiminin Sağlanması

Altyapı Projeleri

2019-FBE-AP05

Ekonomik Değeri Yüksek Canby ve Heritage Ahududu Çeşitlerinin Doku Kültürü ile Çoğaltılması ve Seri Fidan Üretiminin Sağlanması

Altyapı Projeleri

2019-FBE-A31

Iğdır İlinin Sulakalan Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi ve Korunmasına Yönelik Araştırmalar

Araştırma Projesi

2020-SOB-A02

Kültür Sanatla Buluşunca: Salman Rushdie’nin Mağripli’nin Son İç Çekişi Romanında Resimler aracılığıyla Çok kültürlülük ve Tarihe Ekfrastik bir Bakış

Araştırma Projesi

2019-FBE-A32

Otlu Peynir Üretiminde Akpancar otu (Ornithogalum narbonense) Kullanımı

Araştırma Projesi

2019-FBE-A30

Farklı Tuz İçeriğinin Domates ve Patlıcanda Bitki Gelişimi ve Fizyolojisine Etkileri

Araştırma Projesi

2020-SBE-A03

Bazı Anti-proliferatif Ajanların İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

Araştırma Projesi

2019-FBE-A29

Iğdır İlinde Yetiştirilen Bazı Standart ve Yerel Meyve Çeşitlerinin Gelişme Periyodu Süresince Fiziksel ve Fiziko-Kimyasal Özellikleri ile Optimum Hasat Zamanının Belirlenmesi

Araştırma Projesi

2019-FBE-L12

İndirgen Atmosferik Kurutmanın Gıda Ürünlerinin Mikrobiyolojik Aktivitesi Üzerine Etkileri

Yüksek Lisans Tez Projeleri

2020-FBE-A05

KARS GRAVYER PEYNİRİNİN İSVİÇRE GRUYERE VE EMMENTAL PEYNİRLERİ İLE TEKSTÜREL VE AROMATİK BİLEŞİKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Projesi

ZİF0220A08

TÜRKİYE' DE YETİŞTİRİLEN FARKLI ARI GENOTİPLERİNDE EGFR GEN POLİMORFİZMİNİN TANIMLANMASI VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Araştırma Projesi

2019-FBE-A24

İndirgenmiş Grafen Oksit Destekli Pt-Co Bimetalik nano malzemelerin sentezlenmesi, karakterizasyonları ve doğrudan metanol yakıt pillerinde uygulanabilirliklerinin araştırılması

Araştırma Projesi

2019-FBE-A21

Iğdır koşullarında Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) bitkisinin adaptasyon çalışmaları ve moleküler karakterizasyonu üzerine bir araştırma

Araştırma Projesi

2019-SOB-A20

BİREYLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN DİKKAT VE RAHATLIK DÜZEYİNE ETKİSİ

Araştırma Projesi

2019-FBE-A14

Iğdır ili Cleonini ve Tanymecini (Coleoptera: Curculionidae) tür çeşitliliğinin belirlenmesi

Araştırma Projesi

2020-FBE-A04

Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Iğdır Ekolojik Şartlarındaki Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırma Projesi

2019-FBE-L07

Sakız geveni (Astragalus gummifer labill.) 'nin Tohum Canlılığı Üzerine Bazı Uygulamaların Etkileri

Yüksek Lisans Tez Projeleri

2020-FBE-A01

Volkanik Jeolojik Formasyonlarda Fotosentetik Aktif Radyasyon ve Meteorolojik Faktörlerin CO2 Emisyonuna Etkileri ve Emisyon Modellerinin Belirlenmesi

Araştırma Projesi

ZİF0620A13

Devekıran (Atraphaxis spinosa L.) Çalısının Tohum Çimlenmesine Sıcaklık ve Dormansi Kırma Uygulamalarının Etkileri

Araştırma Projesi

2019-FBE-A33

IĞDIR GELENEKSEL EL DOKUMALARI KATALOĞU

Araştırma Projesi

2019-FBE-L06

Aralık-Iğdır rüzgâr erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve haritalanması.

Yüksek Lisans Tez Projeleri

2019-SOB-A19

Mahremi’nin Belgrad Kalesi’ne Dair Yazdığı Kasidenin Şerhi

Araştırma Projesi

2019-FBE-A13

Inula discoidea yapraklarından elde edilen su ve etanol ekstrelerinin antioksidan kapasiteleri ve fenolik bileşik içeriklerinin belirlenmesi

Araştırma Projesi

2019-FBE-A05

IĞDIR İLİ KENTSEL ATIKSULARININ ARAS NEHRİ SU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Araştırma Projesi

2019-FBE-A04

Boya Duyarlı Güneş Pillerinde Farklı Fotoanot Tabakalarının Geliştirilmesi

Araştırma Projesi

2019-FBE-A09

Bazı soya (Glycine max) çeşitlerinde moleküler karakterizasyon

Araştırma Projesi

2019-FBE-A08

IĞDIR-ARALIK VE IĞDIR HAVAALANI RÜZGÂR EROZYON SAHALARININ ÇIPLAK VE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜLÜ ARAZİLERİNDE DOĞRUDAN RÜZGÂR EROZYON ÖLÇÜMLERİ İLE SEDİMENT TAŞINIM MİKTARININ BELİRLENMESİ

Araştırma Projesi

2019-FBE-A06

Ultrason ön işleminin kurutulmuş Iğdır kayısının kalite özellikleri üzerine etkisi

Araştırma Projesi

2018-FBE-A16

Gürbulak Sınır Kapısından Gelen Turistlerin Profillerini belirlemeye yönelik Bir Araştırma

Araştırma Projesi

2019-FBE-A03

Farkı Sıklıkta Ekilen Kinoa(Chenopodium quinoa Willd) da yabancı ot kontrolü için kritik Periyodun Belirilenmesi

Araştırma Projesi

2018-FBE-A09

Toprakların Alınabilir Bor İçeriğine Kimyasal Yaşlanmanın Zamansal Değişimi

Araştırma Projesi

2018-FBE-A13

Iğdır Ovası’nda Oluşmuş Farklı Tuz İçeriğine Sahip Topraklarda Katalaz Enziminin Aktivitesi ve Kinetiğinin Belirlenmesi

Araştırma Projesi

2019-FBE-A10

Tarımsal Örgütlerde Üyelerin Bağlılıkları ve Sermaye Ödeme İsteklilikleri Arası İlişki: Iğdır İli Örneği

Araştırma Projesi

 

2019-FBE-A28

IĞDIR KUMTAŞI MAJÖR VE MİNOR ELEMENTLERİNİN XPS VE ICP-MS KANTİTATİF ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Projesi

2019-FBE-A15

Iğdır İlinde Tüketicilerin Gıda Ürünleri Paketlerindeki Etiketleme Bilgileri Hakkındaki Bilgi Düzeyi, Satın Alım Yerleri ve Ambalaj Tercihlerinin Belirlenmesi

Araştırma Projesi

2018-FBE-A12

Polifenol Oksidazın Türk Yeşil Kiline immobilizasyonu, Karakterizasyonu ve Fenol Giderimi için Kullanımı

Araştırma Projesi

2018-FBE-A11

Diyabetik nefropatisi olan hastalarda metil arjinin düzeylerinin değerlendirilmesi

Araştırma Projesi

2017-FBE-A19

SUVEREN        MAHALLESİ       İÇME       SUYUNUN        FİZİKSEL,                            KİMYASAL          VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Araştırma Projesi

2017-FBE-A20

ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ ARITILMIŞ EVSEL ATIKSULARININ YENİDEN KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Projesi

2017-FBE-A26

Farklı yörelerden elde edilen bakterilerin yağ asit profillerine göre tanısı ve azot fikse etme, fosfor, potasyum ve kalsiyum çözme özelliklerinin belirlenmesi

Araştırma Projesi

2017-FBE-A25

Iğdır İlinde Bitkisel Ürünlerin Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması

Araştırma Projesi

2017-FBE-A24

Spintronik uygulamalar için multiferroik malzemelerin sentezi ve geliştirilmesi

Araştırma Projesi

2018-FBE-A05

Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması

Araştırma Projesi

2017-FBE-L10

Iğdır Ekolojik Şartlarında Kamışsı Yumak (Festuca arundinaceae L.) Türünde Farklı Azot (N) Dozlarının Çim Kalite Unsurlarına Etkisi

Yüksek Lisans Tez Projeleri

2017-FBE-L13

IĞDIR HAVZASI YERALTI SUYOLLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMESİ

Araştırma Projesi

2017-FBE-L09

Iğdır ekolojik koşullarında farklı bitki sıklığı ve azot dozlarının Silajlık sorgum x Sudan otu melezi (Sorgum bicolor x Sorgum sudanense Mtapf.) bitkisinin verim ve verim komponentlerine etkileri

Araştırma Projesi

2017-FBE-A01

Ağrı dağı ve çevresinde Pyraloidea ve Geometridae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar

Araştırma Projesi