BAP Projelerimiz


BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi, yeni bilgi ve buluşların üretilmesi ve akademik gelişimin desteklenmesi amacıyla yürütülen projelerdir. BAP projeleri, çeşitli disiplinlerdeki araştırmacıların yeni teoriler geliştirmesini, deneyler yapmasını, veri analizi gerçekleştirmesini ve sonuçları bilimsel yayınlar veya konferanslar aracılığıyla paylaşmasını sağlar. Bu projeler, bilimsel ve teknolojik ilerlemeye katkıda bulunmanın yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında işbirliğini teşvik ederek üniversite ve araştırma kurumlarının akademik prestijini artırır.


BAP Birimi

BAP PROJELERİMİZ

Proje

Kilis Ekolojik Koşullarında Yaygın Olarak Yetişen Bazı Çalı Türlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2014-FBE-11

Durum

Tamamlandı


Proje

Satureja Türlerinden Elde Edilen Uçucu Yağ Ve Ekstrelerinin Fasulyede Hastalık Oluşturan Bakteriyel Patojenlere Karşı Bakterisidal Etkisinin Araştırılması

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2014-FBE-B01

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2014-FBE-B03

Durum

Tamamlandı


Proje

Yeşil Iğdır Sulama Birliği Arazilerinde Genel Sulama Problemlerinin Belirlenmesi ve Çözümü İmkanları Üzerine Bir Araştırma

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2014-FBE-B04

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Yöresi Tuzlu-Alkali Topraklarına Uygulanan Farklı Organik Atıkların Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri İle Mısır Bitkisinin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2014-FBE-B06

Durum

Tamamlandı

Proje

BOYA DUYARLI GÜNEŞ HÜCRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2014-FBE-B08

Durum

Tamamlandı


Proje

Iğdır İli?nde Arıcılığın Ekonomik Analizi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2014-FBE-L02

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İli Tuzluca İlçesinde Küçükbaş hayvancılık İşletmelerinin Genel Yapısı

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2014-FBE-L03

Durum

Tamamlandı


Proje

Iğdır İli Merkez İlçede Koyunculuk Yapan İşletmelerinin Ekonomik Analizi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2014-FBE-L04

Durum

Tamamlandı


Proje

Glütensiz Revani Tatlısı Üretimi Üzerine Bir Araştırma

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2014-FBE-L05

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Piyasasında Satılan Margarinlerin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Farklı Depolama Koşullarının Etkisi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2014-FBE-L06

Durum

Tamamlandı


Proje

Glutensiz Kek Kalitesi Üzerine Emülgatörlerin Etkileri

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2014-FBE-L07

Durum

Tamamlandı

Proje

Glutensiz Ekmeklerin Kaliteleri Üzerine Emülgatörlerin Etkileri

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2014-FBE-L08

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Koşullarında Doğal Olarak Yetişen Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik Ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2014-FBE-L09

Durum

Tamamlandı


Proje

Türkiye’de Ve Iğdır’da Mikro Kredi Uygulamaları

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2014-FBE-L10

Durum

Tamamlandı

Proje

ÜNİVERSİTEMİZDE YÖNETİCİ POZİSYONUNDA OLAN 60 AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İNGİLİZCE DİL KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI PROJESİ

Proje Türü

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Proje Numarası

2014-SOB-A01

Durum

Tamamlandı


Proje

Aras Havzası Ceviz Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerde Bazı Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2014.FBE-B07

Durum

Tamamlandı


Proje

Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Yetiştirilen Sağlıklı Sığır ve Koyunlarda Brucella spp, Campylobacter spp ve Salmonella spp. İzolasyonu

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2014.FBE.B05

Durum

Tamamlandı

Proje

Elektrik Elektronik Mühendisliği Temel Laboratuvarının Oluşturulması

Proje Türü

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Proje Numarası

2015-FBE-A01

Durum

Tamamlandı


Proje

Gıda Mühendisliği Laboratuvarı Et Teknolojisi Teknik Altyapı Güçlendirme Projesi

Proje Türü

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Proje Numarası

2015-FBE-A02

Durum

Tamamlandı

Proje

Farklı Humik asit dozlarının Soya çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkisi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2015-FBE-L01

Durum

Tamamlandı

Proje

Keten (Linum usitatissimum L. ) Çeşitlerinde, Farklı Azot Dozlarının Verim ve kalite Üzerine Etkisi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2015-FBE-L02

Durum

Tamamlandı

Proje

Sorgum (Sorghum sp.)’un Verim ve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Etkileri

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2015-FBE-L03

Durum

Tamamlandı

Proje

Kurak Şartlarda Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2015-FBE-L04

Durum

Tamamlandı

Proje

İntrauterin gelişme geriliği ve rekürren spontan abortion vakalarında oksidatif stress enzimlerinin olası etkisi: Gebeliğin kötü seyrinde plasental PON 2 ve 3 etkili olabilir mi ?

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2015-SBE-B01

Durum

Tamamlandı

Proje

HESAPLAMALI KİMYA LABORATUVARI

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2016-FBE-A01

Durum

Tamamlandı

Proje

Gıda Mühendisliği Bölümü Ortak Laboratuvarında Enzim Çalışmalarının Altyapısının Oluşturulması.

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2016-FBE-A02

Durum

Tamamlandı

Proje

Seyreltik Manyetik Katkılı ZnO İnce Filmlerin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2016-FBE-B01

Durum

Tamamlandı

Proje

Aras Havzasında Yetiştirilen Farklı Şalak (Aprikoz) Kayısı Klonlarının Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2016-FBE-B02

Durum

Tamamlandı

Proje

Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yardımıyla elma sınıflandırılması ve leke analizi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2016-FBE-B03

Durum

Tamamlandı

Proje

AĞRI DAĞI VOLKANİK KAYAÇLARININ YERALTI VE YERÜSTÜ SULARINA ETKİSİ

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2016-FBE-B04

Durum

Tamamlandı

Proje

Kuzugöbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2016-FBE-B05

Durum

Tamamlandı

Proje

Tanjant Demette Kaluza-Klein Metriğinin Geometrisi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2016-FBE-B06

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır ili hayvancılığında kullanılan bazı kaba ve kesif yem kaynaklarının besin madde kompozisyonları, ME, OMSD ve in vitro gaz üretim kapasitelerinin belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2016-FBE-B07

Durum

Tamamlandı

Proje

Kist Hidatik ve Alveolar Ekinokokkoz Tanılı Hastaların Yaşadıkları Bölgelerde Bu Hastalığın Serolojik Taranması

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2016-FBE-B09

Durum

Tamamlandı

Proje

Esnek Çoklu Kapalı Kümelerin Genelleştirilmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2016-FBE-B10

Durum

Tamamlandı

Proje

YAKIT HÜCRESİNDE MEMBRAN OLARAK KULLANILABİLME POTANSİYELİNE SAHİP POLİMERLERİN SENTEZİ

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2016-FBE-B11

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin bitkisel, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi.

Proje Türü

Doktora Tez Projeleri

Proje Numarası

2016-FBE-D01

Durum

Tamamlandı

Proje

Marjinal Alanlarda Yetişen Deve kıran (Atraphaxis Spinosa L.) Çalısının Gelişme Dönemlerine Göre Besin İçeriği Değişimi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2016-FBE-L01

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Sakız Geveni (Astragalus gummifer L.)’nin Yıllık Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2016-FBE-L02

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2016-FBE-L03

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Ekolojik Koşullarında Kirazlarda Bazı Kimyasal Uygulamalar ile Yapılan Çiçek Seyreltmesinin Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2016-FBE-L04

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır’da Yetiştirilen Bazı Kayısı Çeşitlerinin Zerdali; Anaçları İle Uyuşma Karakterlerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2016-FBE-L05

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İlinde Domates Üretim Ekonomisi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2016-FBE-L06

Durum

Tamamlandı

Proje

Bazı Antibiyotiklerin Glutatyon S-Transferaz ve Asetilkolin Esteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine İn vitro ve İn vivo İnhibisyon Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2016-SBE-B08

Durum

Tamamlandı

Proje

Thymus sipyleus subsp. rosulans (Lamiaceae) ve Mentha longifolia subsp. longifolia (Lamiaceae) ait uçucu yağların bazı depo zararlılarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017- FBE-L01

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu.

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A02

Durum

Tamamlandı

Proje

Kars'tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farlılığının belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A03

Durum

Tamamlandı

Proje

IĞDIR İLİ KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN "GIDA GÜVENİRLİĞİ" KAVRAMI VE "GIDA GÜVENİRLİĞİ SİSTEMLERİ (HACCP, ISO 22000) HAKKINDAKİ BİLGİ SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A04

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır ilinde ruminant hayvanların beslenmesinde kullanılan mısır silajlarının, silaj kalitesi ve aerobik stabilitelerinin belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A05

Durum

Tamamlandı

Proje

DBYBHY 2007 ve TBDY 2016 Yönetmeliklerine Göre, Kurulması Düşünülen Aralık Meslek Yüksek Okulu Taşıyıcı Sisteminin Deprem Etkisi Altında Değerlendirilmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A06

Durum

Tamamlandı

Proje

Tek Dane Ekim Makinalarıyla İri taneli Tohumların Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A07

Durum

Tamamlandı

Proje

Neutrosophic Çoklu-Kriterli Karar Verme Metotlarının Uygulamaları

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A08

Durum

Tamamlandı

Proje

Yeni Nesil Grafen Esaslı Bimetalik Pt-Co Nanoparçacıkların Hazırlanması,Karakterizasyonu,Dopamin,Ürik

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A14

Durum

Tamamlandı

Proje

Asit, Askorbik Asit İçin Elektrokimyasal Tayinlerinin Yapılması

Proje Türü


Proje Numarası


Durum

Tamamlandı

Proje

Işkın (Rheum Ribes) Bitki Ekstraktı ile Elde Edilen Yeşil Sentez Gümüş Nanoparçacıkların MCF-7 (İnsan Meme Kanseri) Hücre Serisi Üzerine Olan Etkileri

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A16

Durum

Tamamlandı

Proje

Modifiye Atmosfer Paketlenme İşleminin Tereyağı Üzerine Etkileri

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A17

Durum

Tamamlandı

Proje

Cr(VI) İyonunun Katalitik/Fotokatalitik İndirgenme Tepkimeleri için Parçacık Boyut Kontrollü Pd@r-GO Kompozit Malzemesinin Geliştirilmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A18

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İlinde Domates Üretim Alanlarında Hastalığa Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin İzolasyonu ve Tanısı

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A21

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İlinde Güneş Enerjisi Panellerinin Verimliliğini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörlerin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A22

Durum

Tamamlandı

Proje

Farklı Islah Materyallerinin Toprakta Aşırı Miktardaki Borun Deaktif Edilmesine Etkisi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-A23

Durum

Tamamlandı

Proje

Tuzluca Meslek Yüksekokulu’na Ait Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü'nde Öğrencilerinin Eğitimi İçin Gerekli Altyapının Oluşturulması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-AP01

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Üniversitesi Traktör Parkının Geliştirilmesi

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-AP02

Durum

Tamamlandı

Proje

Tarımsal ve biyolojik araştırmalarda trinoküler Stereo mikroskop kullanılması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-AP03

Durum

Tamamlandı

Proje

Çağrı Merkezi Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-AP04

Durum

Tamamlandı

Proje

Zootekni Bölümü laboratuvarında "in vitro gaz ve metan üretiminin belirlenmesi amacıyla kullanılan sistemlerin" altyapısının oluşturulması ve mini yem fabrikasının kurulması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-AP05

Durum

Tamamlandı

Proje

Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapısının Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-AP06

Durum

Tamamlandı

Proje

İnşaat Mühendisliği Bölümü Beton ve Çelik Test Laboratuvarı Kurulması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-AP07

Durum

Tamamlandı

Proje

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı Kurulumu

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-AP08

Durum

Tamamlandı

Proje

Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılığın Moleküler Markörler Aracılığıyla Belirlenmesi

Proje Türü

Doktora Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-D01

Durum

Tamamlandı

Proje

Salvia (Lamiaceae) türlerine ait uçucu yağların bazı depo zararlarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L02

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır’da Yonca Tohum Kalsiti, [Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera: Eurytomidae)]’nin yoncadaki zararı, popülasyon değişimi ve alternatif konukçularının belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L03

Durum

Tamamlandı

Proje

Farklı Sıra Üzeri ve Aralıklarının Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinde Ot Verimi ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L04

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Ekolojik Koşullarında Kinoa (Chenopodium quinoa willd.)’da Tane Verimi İçin Sıra arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L05

Durum

Tamamlandı

Proje

Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoaWilld.) Hatlarının Geliştirilmesi İçin Seleksiyon Çalışmaları

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L06

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Yöresi Sulu Koşullarda Kinoa (Chenopodiumquinoa Willd.) Bitkisinin Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L07

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Ekolojik Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Tohum verimi için Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L08

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İlinde Besi Sığırcılığı Üretim Ekonomisi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L11

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İlinde Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L12

Durum

Tamamlandı

Proje

Armut Çeşitlerinde Erwinia amylovora    Enfeksiyonu Sonrası Katalaz, Askorbat Peroksidaz ve Süperoksitdismutaz Enzim Seviyelerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L14

Durum

Tamamlandı

Proje

Kinoa ve Amarant Hasat Artıklarından Üretilen Biyoyakıt Peletlerin Yanma Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L15

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır-Nahcivan karayolu güzergâhında tarım arazilerinin (toprakların) mikroelement ve ağır metal içeriğinin belirlenmesi.

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L16

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Ak ve Zeferan Şeftalilerinin (Prunus Persica L.) Antioksidan Kapasitelerinin ve Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Tayini

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L17

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İli Domates Ekim Alanlarında Tespit Edilen Fusarium Türleri ve Patojeniteleri

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L18

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Üniversitesi Deneme Arazisi Topraklarının Pedotransfer Fonksiyonlarının Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L19

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İli Kayısı Yetiştiriciliğinde Enerji Bilançosu ve Bazı Kayısı Çeşitlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L20

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdir İli Buğday Üretim Alanlarinda Segetal Floranin Belirlenmesi ve Önemli Bazı Yabancı Otların Gelişme Biyolojilerinin İncelenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L21

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Ovasında Doğal Olarak Yetişen Şeftali Genotiplerinin Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L22

Durum

Tamamlandı

Proje

Ağrı İklim Koşullarında Yonca Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Florasının, Yoncanın Yaşına Bağlı Olarak Değişiminin İncelenmesi.

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L23

Durum

Tamamlandı

Proje

Sağlıklı ve Cazip Kuru Kayısı Üretimine Yönelik Yeni Bir Teknik: İndirgen Atmosferik Kurutma

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L24

Durum

Tamamlandı

Proje

İndirgen Atmosfer Paketlemenin Kızartmalık Patatesin Kalitesi Üzerine Etkileri

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L25

Durum

Tamamlandı

Proje

Salamurasız Beyaz Peynir Muhafazası İçin Yeni Bir Alternatif: İndirgen Atmosfer Paketleme

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L26

Durum

Tamamlandı

Proje

Çilekte indirgen atmosferde raf ömrü uzatma

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L27

Durum

Tamamlandı

Proje

Posof elmasından polifenol oksidaz enziminin saflaştırılması, karekterizasyonu ve bazı kimyasalların enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L28

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İli Mısır Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Mısır Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L29

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Önemi ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Etkilerin Üzerine Bir çalışma

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L30

Durum

Tamamlandı

Proje

Ağrı Dağında Bulunan Bazı Astragalus Türlerinin Tespiti ve Bu Türlere Ait Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2017-FBE-L31

Durum

Tamamlandı

Proje

Gerçek Kalbin Yaşamsal Fonksiyonlarını Gösteren Sanal İnsan Kalbi Tasarlanması: Tıp Eğitim Simülasyonu

Proje Türü

Sanayi İşbirliği Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-S01

Durum

Tamamlandı

Proje

Evsel Nitelikli Atıksu Arıtımı: Bülent Yurtseven Kampüs Örneği

Proje Türü

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-U01

Durum

Tamamlandı

Proje

İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Bazı Sorgum Çeşitlerin Besin içeriğinin Belirlenmesi

Proje Türü

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-U02

Durum

Tamamlandı

Proje

Türkiye’de Anıza Doğrudan Ekim Uygulamaları

Proje Türü

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-U03

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Üniversitesi Bülent Yurtseven Kampüs İçme Sularının Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-U04

Durum

Tamamlandı

Proje

İkici ürün olarak yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinin verim ve verim özellikleri

Proje Türü

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-U05

Durum

Tamamlandı

Proje

Toprak katmanında çözünmüş maddelerin taşınımının modellenmesi.

Proje Türü

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-U07

Durum

Tamamlandı

Proje

Emülsiyon Suyunun Petrol’den Ayrılması ve Neft Kuyusunun Su Akıntısından Korunması

Proje Türü

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

Proje Numarası

2017-FBE-U08

Durum

Tamamlandı

Proje

Sefazolin, Sefuroksim ve Sefaperazon ilaçlarının karaciğer, böbrek ve beyin dokularında lipid peroksidasyonu ve bazı antioksidan enzim aktivitelerine etkilerinin incelenmesi.

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-SBE-A11

Durum

Tamamlandı

Proje

N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl) Acetamide, N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl)-4-Methylbenzenesulfonamide, N-Benzyl-4-Methoxyaniline ve (E)-N-(4-Methoxyphenyl)-1-Phenylmethanimine Ana İskeletini Oluşturan Bileşiklerin ve Türevlerinin Aldoz Redüktaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi ve Enzim- İnhibitör Etkileşimlerinin Docking Yöntemiyle Belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-SBE-A12

Durum

Tamamlandı

Proje

Alkali Sucul Çevrelerde Yaşayan Küflerin Antimikrobiyal ve Enzimatik Aktivitelerinin Araştırılması.

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-SBE-A15

Durum

Tamamlandı

Proje

Osmanlı Belgelerinde Iğdır

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-SOB- A10

Durum

Tamamlandı

Proje

Öğrenci Harcamalarının Yerel Ekonomiler Üzerine Etkisi: TRA2 Bölgesi Üniversiteleri Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-SOB-A09

Durum

Tamamlandı

Proje

Eczacıların Girişimcilik Eğilimleri ile İnsan Kaynakları Uygulamalarının Belirlenmesinde Eczacılık Fakültelerinde Verilen Eğitimin Rolü: 13. Bölge Eczacı Odası Örneği

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2017-SOB-A13

Durum

Tamamlandı

Proje

Green Sentez Yolu İle Hazırlanan Çörek Otu-Pt Nanoparçacıklarının Mcf-7 Kanser Hattı Üzerindeki Potansiyel Nano İlaç Etkisinin İncelenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2018-FBE-A02

Durum

Tamamlandı

Proje

Dopamin, Askorbik asit ve Ürik asitin tespitine yönelik yeni nanomalzemelerin sentezi, karakterizasyonları ve uygulamaları

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2018-FBE-A03

Durum

Tamamlandı

Proje

IĞDIR İLİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI SIZINTI SULARININ ELEKTROKİMYASAL OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2018-FBE-A04

Durum

Tamamlandı

Proje

Tarımsal Üretim ve Pazarlama Açısından Örgütlenme (Organizasyon) Sorununun, Hayvancılık İşletmelerinde Analizi: Iğdır Örneği

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2018-FBE-A06

Durum

Tamamlandı

Proje

Temel Kavramların Yakın Esnek Kümeler Üzerinde Uygulanması

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2018-FBE-A07

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İlinde Domates Bitkilerinden izole edilen Verticillium spp’nin Tanılanması

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2018-FBE-A08

Durum

Tamamlandı

Proje

MERSİN (TARSUS) İLİNDE DOĞAL OLARAK       YETİŞEN BAZI  ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ANTİOKSİDAN İÇERİKLERİ VE FİTOKİMYASAL OZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2018-FBE-A10

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır ilinde yonca zararlısı Sitona Germar (Coleoptera: Curculionidae) türleri üzerinde ekolojik ve morfolojik araştırmalar

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2018-FBE-A14

Durum

Tamamlandı

Proje

Ziziphora clinopodioides L. (Dağ Kekiği) ve Vites agnus-castus L. (Hayıt) Bitki Uçucu Yağlarının İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2018-FBE-A15

Durum

Tamamlandı

Proje

Havada bulunan mikroorganizmaların özel yöntemlerle tespitinin yapılarak tanımlamasının yapılması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2018-FBE-AP01

Durum

Tamamlandı

Proje

ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İÇİN SÜRKÜLATÖR CİHAZI

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2018-FBE-AP02

Durum

Tamamlandı

Proje

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne Elma Bahçesi Tesisi

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2018-FBE-AP03

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Koşullarında Bazı Erkenci Pamuk Çeşitlerinin (Gossypium hirsitum L) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2018-FBE-L01

Durum

Tamamlandı

Proje

Mardin İli İkinci Ürün Mısır Ekim Alanında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi ve Bazı Herbisitlerin Etkinliği

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2018-FBE-L02

Durum

Tamamlandı

Proje

Eleşkirt ovasında Farklı Arazi Kullanım/Örtü Türlerinin Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2018-FBE-L03

Durum

Tamamlandı

Proje

Yeni Sentezlenen 1H-Pirazol-4- (5H) -il Diazen Türevlerinin Glutatyon S-transferaz, Asetilkolin esteraz, Bütirilkolin esteraz ve α- Glukozidaz Enzimleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2018-SBE-A01

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır İlinde İçme Suyu Tüketiminde Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-FBE-A01

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Ekolojisinde Doğal Olarak Yetişen Kuşkonmaz Populasyonlarının Morfolojik Karakterizasyonu ve Kültüre Alınması

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-FBE-A02

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-FBE-A07

Durum

Tamamlandı

Proje

İSTİRİDYE MANTARININ KURUMA KİNETİĞİ VE RENK DEĞİŞİMLERİNİN MATEMATİKSEL VE YAPAY SİNİR AĞLARIYLA MODELLENMESİ

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-FBE-A12

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Kayısısı’nın (Şalak) DNA Barkodlama Tekniği İle Moleküler Tanımlanması

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-FBE-A17

Durum

Tamamlandı

Proje

Soya Bitkisinde Aromatik Amino Asitleri Oluşturan Genlerin Tuz ve Kuraklık Stresi Altında Deneysel ve İn- Siliko Olarak Karakterize Edilmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-FBE-A18

Durum

Tamamlandı

Proje

Solar Yöntemlerle Elde Edilen Sıcak Suyun Bazı Yabancı Otlar Üzerindeki Etkileri

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-FBE-A22

Durum

Tamamlandı

Proje

Elektrodepozisyon İnce Film Kaplama Tekniği ile Süperkapasitörlerin Termal Sitabilitesinin Arttırılması

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-FBE-A23

Durum

Tamamlandı

Proje

Ticari Kayısı Çeşitlerinde Yeni Bir Genetik Doğrulama Yaklaşımı: Yüksek Çözünürlüklü Erime Yöntemi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-FBE-A25

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Ekolojik Şartlarında Farklı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Besin Değerleri

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-FBE-A26

Durum

Tamamlandı

Proje

Yapay Zekâ Yöntemleri ile Otomatik Kanser Tespiti

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-AP01

Durum

Tamamlandı

Proje

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde Yer Alan Bal Ormanına Badem Bahçesi Tesisi

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-AP02

Durum

Tamamlandı

Proje

Tarla Bitkileri Bölüm Laboratuvarının Bilimsel Araştırma ve Öğrenci Uygulama kapasitesinin Arttırılması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-AP03

Durum

Tamamlandı

Proje

Kanser araştırmalarına yönelik hücre kültürü laboratuvar altyapısının tamamlanması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-AP04

Durum

Tamamlandı

Proje

Enerji Depolama Çalıştayı

Proje Türü

Kongre Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

Proje Numarası

2019-FBE-KSP02

Durum

Tamamlandı

Proje

III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARADILIŞ KONGRESİ

Proje Türü

Kongre Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

Proje Numarası

2019-FBE-KSP03

Durum

Tamamlandı

Proje

I.ULUSLARARASI AROMATİK BİTKİLER VE KOZMETİK SEMPOZYUMU

Proje Türü

Kongre Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

Proje Numarası

2019-FBE-KSP06

Durum

Tamamlandı

Proje

Tek Dane Ekim Makinalarıyla Fasulye ve Nohut Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-L01

Durum

Tamamlandı

Proje

Turunçgil Posalarının Ruminant Beslemede Alternatif Yem Kaynağı olarak Kullanımı ve Metan Üretim Kapasiteleri

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-L02

Durum

Tamamlandı

Proje

Ağrı-Eleşkirt Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin ve Yazlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-L03

Durum

Tamamlandı

Proje

Bazı Karma Yem ve Yem Maddelerinin Kısmi En Küçük Kareler Regresyon (PLS) ile Bütünleştirilmiş FTIR Spektroskopisi Yöntemiyle Besin Madde Bileşimlerinin Saptanması

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-L04

Durum

Tamamlandı

Proje

Bitki Gelişimini Uyaran Kök Bakterilerinin (PGPR) Kıvırcık Marul (Lactuca sativa var crispa) Yetiştiriciliğine Etkisi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-L08

Durum

Tamamlandı

Proje

PGPR Strainlerinin Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'nin Bazı tarımsal Karakterleri Üzerine Etkileri

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-L09

Durum

Tamamlandı

Proje

Termal Yöntemlerle Elde Edilen Sıcak Su Dozlarının Convolvulus arvensis L. ve Seteria viridis L.Yabancı Otları Üzerindeki Etkileri

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-L10

Durum

Tamamlandı

Proje

Bazı Antidepresan İlaçların Glutatyon S-transferaz ve Kolinesteraz Enzimleri Üzerine inhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-SBE-A16

Durum

Tamamlandı

Proje

Osmanlı Döneminde İktidar Merkezi ile Çevre Güçler Arasında Yaşanan Mücadeleler

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-SOB-A11

Durum

Tamamlandı

Proje

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI EYYUBİLER SEMPOZYUMU

Proje Türü

Kongre Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

Proje Numarası

2019-SOB-KSP01

Durum

Tamamlandı

Proje

XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu

Proje Türü

Kongre Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

Proje Numarası

2019-SOB-KSP04

Durum

Tamamlandı

Proje

GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİN ZİHİN PROBLEMLERİ

Proje Türü

Kongre Sempozyum Düzenleme Projesi (KSP)

Proje Numarası

2019-SOB-KSP05

Durum

Tamamlandı

Proje

FONKSİYONEL PNÖMATİK TİP AŞINMA DENEY CİHAZININ TASARIMI VE İMALATI

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2020-FBE-AP02

Durum

Tamamlandı

Proje

4-Aminotetrahidrokinolin Türevlerinin Sentezi ve Asetilkolinesteraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

SHY0320Y02

Durum

Tamamlandı

Proje

Sıvı vermikompost uygulamalarının kuraklık stresine maruz bırakılan fesleğenin (Ocimum basilicum L.) büyüme ve gelişim parametreleri ile sekonder metabolit içeriğine etkisinin incelenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

TBY1220Y18

Durum

Devam Ediyor

Proje

Vermikompost uygulamalarının su stresi altındaki fesleğenin (Ocimum basilicum L.) büyüme ve gelişim parametreleri ile uçucu yağ bileşenleri üzerine etkisinin incelenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

TBY1220Y17

Durum

Devam Ediyor


Proje

Tereyağında İndirgen Atmosfer Paketleme Uygulamaları

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

MÜF1220Y16

Durum

Devam Ediyor

Proje

İNDİRGEN ATMOSFER  PAKETLEME       SİSTEMİNİN MEYVELERİN KALİTE PARAMETRELERİNE, BESİNSEL DEĞERLERİNE VE RAF ÖMRÜNE ETKİSİ

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

MÜF1220Y17

Durum

Devam Ediyor

Proje

IĞDIR İLİNDE DOMATES BİTKİLERİNDEN İZOLE EDİLEN Rhizoctonia TÜRLERİNİN ANASTOMOSİS GRUPLARI VE PATOJENİTELERİ

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

ZİF1220Y13

Durum

Devam Ediyor

Proje

Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı (Clavibacter mihiganensis subsp. michiganensis) 'nın Biyolojik Kontrolünde Farklı Bakteri Strainlerinin Kullanımı

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

ZİF1220Y14

Durum

Devam Ediyor

Proje

Domateste (Solanum lycopersicum L.) Solgunluk Hastalığına Neden Olan Fusarium solani Sacc. (Michelia, 1881)’ye Karşı Farklı Bakteri Strainlerinin Antagonistik Etkilerinin Araştırılması

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

ZİF1220Y15

Durum

Devam Ediyor

Proje

Bazı Türk Propolis Ekstreleri Üzerine Fitokimyasal ve Biyoaktivite Çalışmaları

Proje Türü

Doktora Tez Projeleri

Proje Numarası

FEF1120D01

Durum

Devam Ediyor

Proje

Selvi Sirkenin (Atriplex nitens Schkuhr)n Çimlenme Özellikleri ile Tuzluluk ve Kuraklığa Toleranslarının Belirlenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

ZİF1120Y12

Durum

Devam Ediyor

Proje

Türkiye'nin Farklı Lokasyonlarından Elde Edilen Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşit ve Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

Proje Türü

Doktora Tez Projeleri

Proje Numarası

ZİF1120D02

Durum

Devam Ediyor

Proje

KAYMAK ÖRNEKLERİNDE İNDİRGEN ATMOSFER PAKETLEME UYGULAMALARI

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

MÜF1020Y10

Durum

Devam Ediyor

Proje

Piperazin Grubu İçeren Sülfonamid Türevlerinin Sentezi ve Glutatyon S- transferaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

SHY1120Y11

Durum

Devam Ediyor

Proje

Pyronin Bileşikleri ve çok duvarlı karbon nanotüp kullanılarak Protamin tayin sistemi oluşturma ve optimizasyon çalışmaları

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

FEF0820Y09

Durum

Devam Ediyor

Proje

Özgün Baskı Teknikleri kullanarak Iğdır Yöresi Kültürel Güzelliklerinin Kataloglanması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

GSF0820AP03

Durum

Devam Ediyor

Proje

Akademik Koro Kurulması ve TRT Repertuvarında Bulunan Iğdır Yöresi Türkülerin Çokseslendirilmesi

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

GSF0820AP02

Durum

Devam Ediyor

Proje

Ortam Odaklı Sanat Atölyesinin Kurulumu ve Iğdır Üniversitesi Mekânlarına Sanatsal Uygulamalar

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

GSF0820AP04

Durum

Devam Ediyor

Proje

Farklı azot ve fosforlu gübre dozlarının Atriplex nitens Schkuhr’in ot verim ve kalite özelliklerine etkisi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

ZİF0820Y08

Durum

Devam Ediyor

Proje

IĞDIR İLİ HASTALIKLAR HARİTASI

Proje Türü

Altyapı Projeleri


Proje Numarası

İİB0820AP01

Durum

Devam Ediyor

Proje

Yenilenebilir Enerji (Hidroelektrik, Biyokütle ve Güneş Enerji) Santrallerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Proje Türü

Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

MÜF0620Y07

Durum

Devam Ediyor

Proje

Silybum marianum (L.) Gaertner (Deve dikeni) bitkisinin ve peynir altı suyunun etken bileşiklerinin izolasyonu, karakterizasyonu, fonksiyonel ürüne dönüştürülmesi ve aktif bileşenlerinin COVID-19’a karşı etkileri

Proje Türü

Sanayi İşbirliği Projesi

Proje Numarası

FEF0720S01

Durum

Devam Ediyor

Proje

Bazı doğal destek ürünlerinin COVID-19 virüsüne karşı koruyucu etkileri

Proje Türü

Sanayi İşbirliği Projesi

Proje Numarası

FEF0720S02

Durum

Devam Ediyor

Proje

Iğdır bölgesinde yetişen makrofungusların teşhisi, biyokimyasal içerikleri ile antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

ZİF0720A21

Durum

Devam Ediyor

Proje

Hidrojenli (H2) Yıkama Suyu Uygulamasının(HSU) Soğuk Koşullarda Muhafaza Edilen Tereyağının Kalitesi ve Oksidosyonu Üzerine Etkisi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

MÜF0820A24

Durum

Devam Ediyor

Proje

AMFİBİK ÖZELLİKLİ MOBİL PALETLİ KAR AMBULANSI PROJESİ

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

TBY1120A26

Durum

Devam Ediyor

Proje

Uçucu Kül, Aluminat Çimentosu ve Pomza ile Geopolymer Beton Üretimi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

MÜF0720A17

Durum

Devam Ediyor

Proje

Cu Nanoyapılı İnce Filmlere Tirozinazın İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

TBY0820A26

Durum

Devam Ediyor

Proje

Yangına Maruz Kalan Betonarme Yapısal Elemanların Davranışının Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

MÜF0720A15

Durum

Devam Ediyor

Proje

Iğdır Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Bulunan Farklı Kayısı Çeşitlerinin Genetik İlişkilerinin Moleküker Markırlarla Belirlenmesi

Proje Türü

​​Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

ZİF0520Y04

Durum

Devam Ediyor

Proje

Strigolaktonun Domateste (Solanum lycopersicum L.) Tuzlu Şartlarda Bazı Stres Genleri ve Transkripsiyon Faktörleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

ZİF0720A16

Durum

Devam Ediyor

Proje

Bazı Yonca Genotiplerinin IPBS Markörleri Kullanılarak Moleküler Karakterizasyonu

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

ZİF1020A27

Durum

Devam Ediyor

Proje

Iğdır ilinde meyvede beslenen Lepidoptera türleri üzerinde biyoekolojik araştırmalar

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

ZİF0720A20

Durum

Devam Ediyor

Proje

Doğal Bazı Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum ve Botrytis cinerea Üzerine Antifungal Etkisinin Belirlenmesi

Proje Türü

​​Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

ZİF0520Y05

Durum

Devam Ediyor

Proje

Iğdır Yöresinde toprak işlemesiz tarım altındaki buğday yetiştiriciliğinde toprak sıcaklığının ve nem içeriğinin belirlenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

ZİF0720A14

Durum

Devam Ediyor

Proje

Streptozotosin İle İndüklenen Diyabetli Sıçanlarda Astragalus Brachycalyx Fischer Bitkisinin Kök Ekstraktının İyileştirici Etkilerinin Araştırılması

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

SHY0720A19

Durum

Devam Ediyor

Proje

İndirgen Atmosfer Paketleme (İAP) Tekniğinin Soğuk Koşullarda Muhafaza Edilen Gökkuşağı Alabalığının Kalite ve Raf Ömrüne Etkisi;

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

MÜF0820A23

Durum

Devam Ediyor

Proje

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Bulunan Giriktepe (Değirmentepe) Kazıları Sonucunda Ele Geçen Arkeolojik Eserlerin İncelenmesi

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

FEF0720A18

Durum

Devam Ediyor

Proje

Domates Yetiştiriciliğinde Atık Malç Materyallerinin Yabancı Ot Kontrolü Üzerine Etkisi

Proje Türü

​​Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

ZİF0520Y06

Durum

Devam Ediyor

Proje

Çim  Tesis   Alanlarında  Sorun   Olan   Yabancı  Otların   Kontrolünde  Çıkış  Sonrası Bazı Herbisitlerin Etkinliği

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

ZİF0920A25

Durum

Devam Ediyor

Proje

Hatice Turhan Sultan’ın İstanbul Yeni Cami’de Kurduğu Kütüphaneye Bağışladığı Kitaplar

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

FEF0720A22

Durum

Devam Ediyor

Proje

Doksorubisin Uygulamasının Sıçanların Akciğer Dokusunda Karbonik Anhidraz, Glutatyon S- transferaz ve Glutatyon Redüktaz Enzim Aktiviteleri ile ilişkisi: Kurkumin’in Etkisi

Proje Türü

​​Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2020-SBE-L01

Durum

Devam Ediyor

Proje

Bazı salep orkidelerinin moleküler karakterizasyonu

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

ZİF0320A06

Durum

Devam Ediyor

Proje

Iğdır ili merkez, ilçe ve tüm köy sularında Crptosporodium ssp, Cyclospora cayetanensis ve fekal koliform varlığının araştırılması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2020-SBE-AP01

Durum

Devam Ediyor

Proje

Tuz terapi merkezi olarak kullanılacak yeraltı tuz madeninin stabilite analizi.

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

TBY0320A10

Durum

Devam Ediyor

Proje

PdCu@MWCNT ve PdNi@MWCNT nanopartiküllerinin sentezlenerek kırmızı Kaliforniya solucanı (Eisenia fetida) üzerine toksikolojik ve histopatholojik etkilerinin araştırılması

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

UBY0320A09

Durum

Devam Ediyor

Proje

Döndürerek kaplama film tekniği ile α-glikozidaz-SnO2:Sb/ITO biyoelektrotların hazırlanması ve biyosensör uygulamaları

Proje Türü

​​Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-L11

Durum

Devam Ediyor

Proje

Yeni nesil metalik çevre dostu polimer nanokompozit filmlerin hazırlanması, karakterizasyonu ve boyar madde giderilmesinde uygulanabilirliği

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

MÜF0520A12

Durum

Devam Ediyor

Proje

Nano boyutlu su havuzlarında Kumarin 30 Boya Bileşiğinin Fotodinamiğini Belirleme

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

FEF0320A07

Durum

Devam Ediyor

Proje

Iğdır Ovası Topraklarının Yarayışlı Fe, Zn, Cu ve Mn Durumu

Proje Türü

​​Yüksek Lisans Tez Projeleri

Proje Numarası

ZİF0320Y03

Durum

Devam Ediyor

Proje

YENİ TÜR KARBON NANO TÜP MALZEMELERİNİN ELDESİ, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMA ALANLARININ BELİRLENMESİ

Proje Türü

Araştırma Projesi

Proje Numarası

2019-FBE-A27

Durum

Devam Ediyor

Proje

Ekonomik Değeri Yüksek Nootka ve Indian Summer Ahududu Çeşitlerinin Doku Kültürü ile Çoğaltılması ve Seri Fidan Üretiminin Sağlanması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-AP06

Durum

Devam Ediyor

Proje

Ekonomik Değeri Yüksek Canby ve Heritage Ahududu Çeşitlerinin Doku Kültürü ile Çoğaltılması ve Seri Fidan Üretiminin Sağlanması

Proje Türü

Altyapı Projeleri

Proje Numarası

2019-FBE-AP05

Durum

Devam Ediyor

Proje

Iğdır İlinin Sulakalan Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi ve Korunmasına Yönelik Araştırmalar

Proje Türü