Komisyonlar


Iğdır Üniversitesi Komisyonları, üniversitenin yönetim ve karar alma süreçlerine katkıda bulunan önemli bir yapıdır. Bu komisyonlar, farklı alanlarda uzmanlaşmış akademik ve idari personelden oluşur. Komisyonlar, çeşitli konularda çalışmalar yürütür, politikaları belirler ve üniversitenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Öğrenci işleri, akademik programlar, araştırma etiği, kalite güvencesi, kampüs yaşamı gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren komisyonlar, üniversitenin düzenli işleyişini sağlamak ve paydaşların görüşlerini dikkate alarak kararlar almak amacıyla kurulmuştur. Iğdır Üniversitesi Komisyonları, kurumsal yönetişimi destekleyerek üniversitenin akademik ve idari mükemmeliyetini güçlendirir.