TUBITAK Projeleri


TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) projeleri, Türkiye'de bilimsel ve teknolojik araştırmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen önemli çalışmalardır. TÜBİTAK, çeşitli disiplinlerdeki araştırmacıların inovasyon, teknoloji geliştirme ve bilimsel keşiflere odaklanmasını teşvik eder. Bu projeler, yeni bilgi ve buluşların üretilmesini, yerli ve ulusal teknolojik kapasitenin güçlendirilmesini, bilimsel araştırma altyapısının geliştirilmesini ve uluslararası işbirliğinin artırılmasını hedefler. TÜBİTAK projeleri, akademik kurumlar, endüstriyel işbirlikleri ve kamu kuruluşları arasında etkileşimi teşvik ederek, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini artırır ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlar.


TUBİTAK'a Ulaşın

TÜBİTAK PROJELERİ

Proje

Optik Tümleşik Fotonik Devrelerle Parçaçık Manipülasyonu

Proje Yürütücüsü

Kenan ÇİÇEK

Proje Türü

Tübitak

Yıl

 2019

Durum

Tamamlandı

Proje

Serhat’ın Çocukları Doğada

Proje Yürütücüsü

Dr.Öğr.Üyesi Belkıs MUCA

Proje Türü

Tübitak

Yıl

 2020

Durum

Tamamlandı

Proje

Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde

Proje Yürütücüsü

Dr.Öğr.Üyesi Adem YULU

Proje Türü

Tübitak

Yıl

 2021

Durum

Devam Ediyor

Proje

Türkiye’nin Çatısında Çevresel Kirlilik: Balıkgöl Örneği (Ağrı)

Proje Yürütücüsü

Dr.Öğr.Üyesi Adem YULU (Akademik Danışman)

Proje Türü

Tübitak

Yıl

 2021

Durum

Devam Ediyor

Proje

’Iğdır Koşullarında Yerel Olarak Yetişen Üzüm Çeşitlerinin(Yezandayi, Kuzu kuyruğu, Kerim gandi, El-hakkı, Miskalı, Askeri, Haçabaş,  Erzincan karası ve İnek emceği) Çekirdeklerinin Bazı Antioksidan Özelliklerinin, Fenolik İçeriklerinn Belirlenmesi ve İnsan Eritrosit TrxR ve GST enzimleri üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi’’

Proje Yürütücüsü

Doç.Dr. Sadiye Peral EYDURAN

Proje Türü

Tübitak

Yıl

 2020

Durum

Devam Ediyor

Proje

Hibrit Hıyar Tohumlarında After Ripening Uygulamalarının Farklı Üretim Sezonlarında Çiçeklenmeden Sonraki Hasat Olgunluklarının Canlılık ve Çimlenme Fizyolojisi Üzerine Etkileri

Proje Yürütücüsü

Dr.Öğr.Üyesi Eren ÖZDEN

Proje Türü

Tübitak

Yıl

 2020

Durum

Devam Ediyor

Proje

Nepeta Türleri Üzerinde Fitokimyasal ve Aktivite Yönlendirmeli İzolasyon Çalışmaları

Proje Yürütücüsü

Prof.Dr. İbrahim DEMİRTAŞ

Proje Türü

Tübitak

Yıl

 2020

Durum

Devam Ediyor

Proje

Iğdır Bölgesindeki Yabani Kuşkonmazların Biyoaktif Bileşik İçeriği, Antioksidan Aktivitesi ve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü

Dr.Öğr.Üyesi Eren ÖZDEN

Proje Türü

Tübitak

Yıl

 2020

Durum

Devam Ediyor

Proje

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sitonini Gistel, 1848 Türleri ile Konukçularının Belirlenmesi ve Bu Türlerin Tarımsal Yönden Değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü

Doç.Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Proje Türü

Tübitak

Yıl

 2020

Durum

Devam Ediyor

Proje

Aras Havzası Kayısı Üretim Alanlarında Bakteriyel Kanser Etmenlerinin Dağılımı Üzerine Etkili Faktörlerin CBS Ile Analizi"

Proje Yürütücüsü

Arş.Gör. Dr. Mustafa AKBABA

Proje Türü

Tübitak

Yıl

 2020

Durum

Devam Ediyor

Proje

Tıbbi Bitklerdeki Antimikrobiyal Etken Maddelerin Rekombinant DNA Teknolojisi ile Kültür Ortamında Çoğaltılması

Proje Yürütücüsü

Prof.Dr. Mehmet Hakkı ALMA

Proje Türü

Tübitak

Yıl

 2020

Durum

Devam Ediyor