Rektör Yardımcıları


Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcıları, üniversitenin yönetim kadrosunda önemli bir rol oynayan kişilerdir. Rektör Yardımcıları, rektörün vizyonunu ve hedeflerini destekleyerek üniversitenin stratejik yönetimine katkıda bulunurlar. Akademik programların geliştirilmesi, araştırma projelerinin yönetimi, ulusal ve uluslararası ilişkilerin koordinasyonu ve öğrenci hizmetleri gibi konuların yönetimi gibi görevleri vardır. Rektör Yardımcıları, üniversitenin akademik mükemmeliyeti, öğrenci deneyimi ve genel gelişimi için çalışmalar yaparlar. Ayrıca, öğretim üyeleri, personel ve öğrenciler arasında etkili iletişimi sağlamak ve üniversitenin misyonunu gerçekleştirmek için çaba harcarlar. Rektör Yardımcıları, Iğdır Üniversitesinin idari yapısını güçlendirerek üniversitenin başarısına katkıda bulunurlar.


Bize Ulaşın

Rektör Yardımcılarımız


Prof. Dr. 

R​ecep Gülşen

Rektör Yardımcısı

  recep.gulsen@igdir.edu.tr

 5000

Prof. Dr. 

Sabit Erşahin

Rektör Yardımcısı

 sabit.ersahin@igdir.edu.tr

 4032

Prof. Dr. 

Selahattin Çelebi​

Rektör Yardımcısı

  selahattin.celebi@igdir.edu.tr

 1020

Görevler ve İlgilendiği Birimler

Daire Başkanlıkları
-Personel Daire Başkanl
-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Fakülteler/Yüksekokullar
-Uygulamalı Bilimler Fakültesi
-Spor Bilimleri Fakültesi
-Güzel Sanatlar Fakültesi
-Tuzluca Meslek Yüksekokulu
-Iğdır Meslek Yüksekokulu
-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kurullar, Komisyonlar ve Diğer Birimler
-Lojman Komisyon Başkanlığı


Görevler ve İlgilendiği Birimler

Daire Başkanlıklar
-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Koordinatörlükler
-Döner Sermaye İşletme Koordinatörlüğü

Fakülteler/Yüksekokullar
-Ziraat Fakültesi

Kurullar, Komisyonlar ve Diğer Birimler
-Sivil Savunma Uzmanlığı
-Yeşil Alan Müdürlüğü


Görevler ve İlgilendiği Birimler

Daire Başkanlıkları
-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
-Hukuk Müşavirliği
Koordinatörlükler
-ÜNİP Koordinatörlüğü
-Çevre Planlama ve Düzenleme Koordinatörlüğü
-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
-ÖYP Koordinatörlüğü
-Dış İlişkiler Koordinatörlüğü(Erasmus-Farabi-Mevlana-Bologna,Yabancı Öğrenci Ofisi)
-Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
-Etkinlik ve Organizasyon Koordinatörlüğü
-Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü
-Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü
-Engelliler Koordinatörlüğü
-YLSY Burs Koordinatörlüğü
-Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörlüğü
-Dijital Eğitim Koordinatörlüğü
-Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü
Fakülteler/Yüksekokullar
-Mühendislik Fakültesi
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
-İlahiyat Fakültesi
-Fen Edebiyat Fakültesi
-Sağlık Bilimleri Fakültesi
-Diş Hekimliği Fakültesi
-Turizm Fakültesi
Kurullar, Komisyonlar ve Diğer Birimler
-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
-Eğitim Öğretim Komisyonu Başkanlığı
-Proje ve Koordinasyon Danışmanlık Merkezi
-Sağlık Kültür Spor Daire Yönetim Kurulu Başkanlığı
-CAMER(Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi)
-Iğdır Üniversitesi Atama ve Yükselme Komisyonu Başkanlığı
-Tüm Araştırma Merkezleri